ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


นาโนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
วัตถุต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้ จำแนกตามคุณสมบัติทางศักยภาพได้ 2 ประเภท คือ วัตถุโครงสร้างธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีพลังงานแฝงอยู่ เช่น ทราย ก้อนหิน เป็นต้น และวัตถุโครงสร้างที่มีพลังงานแฝงอยู่ภายใน อย่างเช่น แม่เหล็ก และแร่ธาตุที่สามารถปลดปล่อยคลื่นพลังงานออกมาได้  แต่ปัจจุบันนี้เราพบว่า  วัตถุอนินทรีย์ธรรมดาหลายชนิดหลังจากผ่านกรรมวิธีทำให้มีขนาดเล็กลงมากๆ (1 – 100 นาโนเมตร) ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนดั่งวัตถุพลังงานได้ คุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น ทองแดงที่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็จะไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าอีกต่อไป พลาสติกกลับกลายเป็นวัสดุตัวนำไฟฟ้าได้ เซรามิกที่ตกแล้วแตกนั้นก็กลับตกไม่แตก คุณสมบัติทางด้าน เสียง แสง ไฟฟ้า ความร้อนและแม่เหล็ก แม้กระทั่งคุณสมบัติทางเคมีก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ปรากฏการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านพื้นผิว ปริมาณ ควันตั้มและวงโคจรเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษจำเพาะไปโดยคาดคิดไม่ถึง ก่อเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นกับจิตสำนึกความรู้สึกความเข้าใจที่เคยได้รับรู้มาแต่เก่าก่อน ทำให้เกิดการต่อต้านขึ้นในใจ  ไม่อยากเชื่อและไม่ยอมรับปรากฏการณ์ที่ว่านี้  นอกเหนือจากนี้มันยังมีคุณสมบัติในการกระจาย ดูดซับและสะสมคลื่นรังสีต่างๆ รวมทั้งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรคได้ ลักษณะที่เปลี่ยนไปนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตมนุษย์เราขนานใหญ่ใน วงกว้างในอนาคตอย่างแน่นอน


 

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สรรพคุณ ประโยชน์การใช้งานอุปกรณ์ นาโน 863 ในขอบข่ายการเกษตรทั้งสาขาการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการเพาะเห็ด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สรรพคุณ ประโยชน์การใช้งานอุปกรณ์
นาโน 863 ในขอบข่ายการเกษตรทั้งสาขาการเพาะปลูก
การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการเพาะเห็ด


 

 1.  หลักการพื้นฐาน  

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยของนาโนเทคโนโลยี วิทยาการทางนาโนเทคได้ชำแรกแทรกซึมเข้าสู่วงการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการดำรงชีพในชีวิตประจำวันหลายๆด้าน ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

เทคโนโลยีนาโนเริ่มมีการพัฒนานำมาประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าในระยะใกล้ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง ในปี ค.ศ. 1990 เพิ่งจะได้มีการจัดประชุมว่าด้วยนาโนเทคโนโลยีโลกเป็นครั้งแรก ประเทศจีนก็ได้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในระยะใกล้สิบกว่าปีมานี้เอง ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์กลางวิจัยนาโนเทคโนโลยีขึ้นที่ ซ่างห่าย (เซี่ยงไฮ้) ไป่จิง (ปักกิ่ง) ได้ประสบความสำเร็จในการนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้าน การแพทย์ การเกษตรและทางชีวภาพจำนวนหนึ่ง ส่วนการนำเอาเทคโนโลยีนาโนมาใช้กับการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น เพิ่งจะเปิดศักราชใหม่ 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี่เอง และเป็นการการเริ่มต้นจากหน่วยงานนอกวงการที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการประมงเลย จึงทำให้การรับรู้ถึงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นไปไม่กว้างขวางฮือฮาเท่าที่ควร ทั้งๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงกุ้ง ปู ปลา ตลอดจนสัตว์น้ำทุกชนิดทุกประเภท

ประเทศจีนได้ทำการผลิตวัสดุนาโนในเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมได้กว่าร้อยชนิด อันวัสดุเหล่านี้ในสภาพปกติธรรมดานั้นไม่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและไม่มีศักยภาพทางพลังงานเกิดขึ้น ในศตวรรษที่แล้ว (19) ปีที่ 60 ได้มีการค้นพบรังสี เลเซอร์ และได้นำมาประยุกต์ใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรูปแบบ ต่อมาก็ได้ค้นพบเทคโนโลยี ไมโครเทคโนโลยี ซึ่งก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นอีกหลายชนิดเช่นกัน แต่การค้นพบวิยาการทั้งสองชนิดนี้ วงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้รับอานิสงส์ร่วมด้วยแต่อย่างใด

 

 โฆษณา ผลการใช้ นาโน 863 ในการเลี้ยงกุ้งขาวบนหน้านิตยสาร สัตว์น้ำ ในประเทศไทย

โฆษณา  ผลการใช้ นาโน 863 ในการเลี้ยงกุ้งขาวบนหน้านิตยสาร สัตว์น้ำ ในประเทศไทย


 

ปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ที่เลวร้ายขึ้นต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นมลภาวะแวดล้อมทางน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ปนเปื้อนกลายเป็นน้ำที่เสื่อมสภาพ (น้ำตาย) การใช้อุปกรณ์ต่างๆดั้งเดิมไม่สามารถแก้ไขคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป  และยิ่งนับวันจะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์บางท่านกล่าวว่า หนทางในการแก้ปัญหามลภาวะของโลกนั้น หนทางสุดท้ายน่าจะเป็นเทคโนโลยีนาโนเป็นแน่แท้
 
ปัจจุบันการประดิษฐ์คิดค้นวัตถุใหม่ วัสดุใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมักจะอาศัยเทคโนโลยีนาโนเป็นบนพื้นฐานของ โมเลกุล-อะตอม เป็นแนวทางในการวิจัยคิดค้น จากการเคลื่อนย้ายโมเลกุลจัดตั้งเป็นกลุ่มวัสดุชนิดใหม่ขึ้นมา นอกจากนั้นยังใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสสารอีกมากมาย

น้ำที่มีคุณภาพดี ต้องเป็นน้ำที่มีโครงสร้างการเกาะเกี่ยวของกลุ่มที่มีจำนวนโมเลกุลน้อยๆ (5 – 7 โมเลกุล) ซึ่งในธรรมชาติมีไม่มากนัก น้ำที่อยู่ในลักษณะเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีโมเลกุลจำนวนยิ่งน้อยก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำละลาย และมีพลังทางการผลัดเปลี่ยนทดแทนทางชีวภาค (Metabolism) ได้เข้มข้นขึ้น สามารถนำสารอาหาร – สิ่งปฏิกูลผ่านเข้าออกผนังเนื้อเยื่อเซลล์ได้เป็นอย่างดี จัดเป็นพาหะขนส่งนำพาและถ่ายเทที่ดียิ่ง ดังนั้น กลุ่มน้ำที่มีจำนวนโมเลกุลน้อยๆจึงเป็นน้ำที่มีคุณค่าในทางชีวภาคของเซลล์พืชและสัตว์มากที่สุด  

สืบเนื่องจากความเสื่อมทรามของภาวะแวดล้อม ทำให้เกิดมลพิษทั้งทางด้านอากาศและน้ำขึ้น น้ำซึ่งจำเดิมมีโครงสร้างการเกาะกลุ่มรวมกันด้วยจำนวนโมเลกุลน้อยๆในหนึ่งกลุ่ม (5 – 7 โมเลกุลในหนึ่งCluster) ก็กลับกลายเป็นกลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (30 – 40 โมเลกุล) ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นน้ำ ชราภาพ เป็นน้ำที่เสื่อมคุณภาพทางชีวภาพไปแล้ว โครงสร้างก็เปลี่ยนรูปผิดไปจากเดิม ศักยภาพก็ลดลง เรียกได้ว่าเป็นน้ำที่มีอาการ ป่วย การดื่มกินน้ำชนิดนี้จะทำให้ภูมิต้านทานของสัตว์และคนลดน้อยลง สารละลายภายในร่างกายผันแปรเปลี่ยนค่อนไปทางกรดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่ำลงๆ กิจกรรมของเซลล์เนือยเฉื่อยกำลังลง กุ้ง ปลา สัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงจึงเป็นโรคง่าย แม้จะได้รับยารักษาก็ยากที่จะเยี่ยวยาให้หายฟื้นคืนดีได้  กล่าวได้ว่าน้ำนั้นเสมือนมีความทรงจำคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิต กระแสคลื่นแม่เหล็กที่ทะลวงผ่านมวลน้ำ ทำให้ความถี่กระแสคลื่นที่คงอยู่ (เปรียบได้ดั่งพิมพ์เขียว) เกิดการเปลี่ยนแปลงไป น้ำที่แปดเปื้อนจากมลภาวะต่างๆ แม้จะได้รับการบำบัดด้วยกรรมวิธีเชิงกลทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางจุลชีพ สามารถขจัดสิ่งแปดเปื้อนออกไปได้ก็ตาม แต่ความทรงจำจากมลภาวะนั้นไม่สามารถลบเลือนให้หมดไปได้ ยังคงสภาพที่เป็นอยู่ นั่นก็คือยังคงเป็นน้ำที่ประกอบด้วยโมเลกุลจำนวนมากที่เป็นกลุ่มใหญ่เท่าเดิม ถึงแม้จะเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ก็ตาม มันก็ยังคงเป็นกลุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่โตอยู่นั่นเอง ดังนั้นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์จึงหาใช่น้ำที่ดีดังที่เข้าใจไม่                                                                        


 

 ภาพเคลื่อนไหวโฆษณา นาโน 863ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ประเทศจีน

ภาพเคลื่อนไหวโฆษณา นาโน 863ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ประเทศจีน


 

การทำให้น้ำกลับฟื้นคืนสู่สภาพที่มีขนาดเล็กดั้งเดิมก่อนเก่า ต้องอาศัยเครื่องมือ Nuclear magnetic resonance วัดขนาดความกว้างของช่วงคลื่น ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100H2 น้ำนั้นจึงจะเป็นกลุ่มน้ำเล็กที่มีจำนวน 6 – 8 โมเลกุล ซึ่งเป็นน้ำที่มีศักยภาพทางโภชนาการ นั่นก็คือ เป็นตัวทำละลายได้ดี แทรกซึมง่าย มีการแพร่กระจายที่ดี ผลัดเปลี่ยนทดแทน (เมตทาโบลิซึ่ม) ได้รวดเร็ว มีแรงลอยตัว และสะอาดจึงจะนับเป็นน้ำที่ดีในอุดมคติ
 
ทำอย่างไรจึงจะทำให้กลุ่มน้ำมีขนาดเล็กลง? วิธีการที่ใช้ทั่วไปก็คือ

 • ใช้คลื่นรังสี ฟาร์-อินฟราเรด
 • คลื่นเสียง อูลตรา (ซาวด์)
 • สนามไฟฟ้า
 • สนามแม่เหล็ก
 • วิธีที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดร่วมกัน

 

มีแร่ธาตุบางชนิด ในสถานะปกติธรรมดาที่ไม่มีศักยภาพทางพลังงาน เมื่อถูกทำมีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร จะสามารถปลดปล่อยคลื่นพลังงาน ฟาร์-อินฟราเรด ออกมาอย่างต่อเนื่อง ช่วงคลื่นอยู่ที่ระดับ 70H2 ซึ่งจะทำให้โมเลกุลของน้ำหลุดออกจากกัน ลดจำนวนลงเหลือ 6-8 โมเลกุล Ph อยู่ที่ระดับ 7.4 ORP ก็ลดต่ำลง H2 ยิ่งเล็กเท่าไรพลังงานของน้ำนั้นก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้น พลังการทำละลาย พลังของการแทรกซึม พลังของการผลัดเปลี่ยนทดแทน (Metabolism) ก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้น การระบายขับถ่ายสิ่งปฏิกูลของเสียก็เพิ่มอัตราเร็วขึ้น

 

 1. ตัวอย่างการใช้งาน

ปัจจุบันต่างประเทศรวมทั้งประเทศจีนได้นำเอาเทคโนโลยีนาโนมาประยุกต์ใช้งานด้านการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏเห็นผลเด่นชัดมีดังต่อไปนี้ :

(1) การบำบัดน้ำเสียจากน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน เมือง กุ้ยโจว (贵州) มณฑล หูหนาน (湖南) ได้ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียจากน้ำใช้ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆลงได้ครึ่งหนึ่งจากปกติ ลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลงกึ่งหนึ่ง และลดพื้นที่โรงงานได้ค่อนครึ่งของโรงงานทั่วไป

(2) การใช้วัสดุนาโนในการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำพวก กุ้ง ปู ปลา เต่า และตะพาบน้ำ

ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อทางการค้าว่า นาโน 863 ที่บริษัทก้าวหน้าไฮเทคแห่งหนึ่งในเมือง หนานชาง (南昌市) มณฑล เจียงซี (江西) ได้ทำการผลิตจำหน่ายทั่วประเทศจีนในขณะนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในมณฑลกว่างซี (广西 / กวางสี) ได้นำไปใช้ในบ่อกุ้งกันแทบทั่วพื้นที่ทั้งมณฑล ทำให้ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำลงครึ่งหนึ่ง คุณภาพน้ำดี สีใส กุ้งที่เลี้ยงไม่ใคร่เกิดโรค ผลผลิตกุ้งเพิ่มกว่า 20 % ขึ้นไป บ่อเลี้ยงเต่า ตะพาบน้ำที่เมืองหนานชาง ใช้นาโน 863 ในบ่อเลี้ยงโดยไม่มีการทำความอบอุ่นในหน้าหนาว การเจริญเติบโตเป็นไปโดยไม่ชะงักงัน ในเวลา 1 ปี โตได้น้ำหนักถึง 1 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าดีเอามากๆ  ผลจากการนำนาโน 863 ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งที่มหานครซ่างห่าย (上海 / เซี่ยงไฮ้) โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และไม่มีการตีน้ำเลยเป็นเวลาถึง 6 เดือน กุ้งมีการเจริญเติบโตดี และไม่มีการติดเชื้อเป็นโรคแต่อย่างใด ในประเทศญี่ปุ่น ได้นำวัสดุนาโน และ วัสดุไมโคร เป็นแร่ภูเขาไฟชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติดังเช่นวัสดุนาโนที่มีชื่อเรียกว่า ซีถู่  (稀土  / Rare Earth Element) มาใช้ในบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งมาเนิ่นนานแล้ว

(3) ใช้บำบัดน้ำที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้

ญี่ปุ่นใช้วัสดุนาโนควบร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ วางรายกระจายกันในทะเลสาบ ผีผา (琵琶) เป็นการบำบัดน้ำในทะเลสาบให้ดีขึ้น รัฐบาลเมือง ซูเจา (苏州) ประเทศจีนก็ได้นำหลักการดังกล่าวไปทดลองใช้กับแหล่งน้ำบางพื้นที่ ปรากฏผลที่ดีสอดคล้องกันกับผลของญี่ปุ่น ในระยะเวลา 1 เดือน กลิ่นเหม็นได้จางหายไป ปริมาณของ NH3-N ที่วัดได้ 7 x 10-6 ลดลงเหลือ 0.5 x 10-6 ไม่มีการถ่ายเทน้ำ ไม่มีการเติม ออกซิเจน และไม่เกิดการแปดเปื้อนครั้งที่สอง สำนักงานกีฎะ ในเมือง ซ่างห่าย (เซี่ยงไฮ้) นำเอาวัสดุนาโน (นาโน 863) ใส่ลงในบ่อเลี้ยงปลาขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร ปล่อยปลาสวยงามลงไปเลี้ยงร่วม 40 ตัว โดยไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ไม่มีการเติมออกซิเจน และไม่ได้ทำความสะอาดเลยเป็นเวลาร่วม 6 เดือน ให้อาหารตามปกติ ปรากฏว่าปริมาณ NH3-N ลดจาก 0.5 x 10-6เหลือ 0.25 x 10-6

(4) ใช้วัสดุนาโนที่ปลดปล่อยประจุลบลงในบ่อเลี้ยงปลา สามารถยกระดับปริมาณของออกซิเจน ปรับระดับ pH และอัตราเลี้ยงรอดสูงขึ้น โดยไม่มีการเติมออกซิเจน น้ำไม่มีการไหลเวียน และไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำเลยก็เลี้ยงปลาเติบโตได้ดี 

 

 โครงสร้างการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลน้ำในสภาวะที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันไปคนลพรูปแบบ รูปแบบทางซ้ายมือนั้นเป็นโครงสร้างที่ดี ซ้ายมือไม่ดี

โครงสร้างการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลน้ำในสภาวะที่แตกต่างกัน
มีความแตกต่างกันไปคนลพรูปแบบ รูปแบบทางซ้ายมือนั้น
เป็นโครงสร้างที่ดี ซ้ายมือไม่ดี


 

(5) นำวัสดุนาโนใส่ลงในบ่อน้ำที่เก็บกักน้ำที่ชำระล้างคอกสัตว์เลี้ยง (ไก่ / หมู) เวลาล่วงผ่าน 3 วัน กลิ่นจางหายไป 7 วันสีน้ำเปลี่ยนเป็นสีขี้เถ้า 15 วัน น้ำเปลี่ยนสภาพดีขึ้น

(6) น้ำที่ปล่อยให้ไหลผ่าน ท่อน้ำนาโน เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรคที่ปะปนในน้ำจะถูกกำจัดถูกทำลายตายไป เมื่อตรวจส่องด้วยกล้องอิเล็คโตรไมโครสะโคป เชื้อจุลินทรีย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(7) เติมวัสดุนาโนจำนวนหนึ่งลงในอาหารสัตว์ ภายใต้อุณหภูมิปกติ ทำให้อาหารสัตว์มีลักษณะเป็นโพรงอากาศมากขึ้น น้ำหนักลดลงเท่าตัว ลอยบนผิวน้ำได้นาน บ่อเลี้ยงตะพาบน้ำที่เมือง เซินเจิ้น (深圳) ใช้อาหารนาโนเลี้ยง ปรากฏว่าเติบโตได้ดี อัตราเลี้ยงรอดเพิ่มสูงขึ้น

(8) วัสดุนาโนทำให้ประจุลบในน้ำเพิ่มขึ้น อนุมูลของคลอรีนลดลง ทำให้น้ำมีสภาพค่อนไปทางด่าง ผู้คนที่ดื่มน้ำชนิดนี้ทำให้ภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น

(9) กระชังที่ใช้งานในน้ำทะเล เมื่อใช้สีที่เจือวัสดุนาโนต้านโรค ทำให้สิ่งโสโครกเกาะติดน้อยลง ไม่ต้องล้างทำความสะอาดบ่อยๆ 

 

 1.  บทสรุป

 การนำวัสดุนาโนมาใช้ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากผลการสำรวจสังเกตุพบว่า

 • วัสดุนาโนเป็นเรื่องใหม่ที่ยังมีผู้คนเข้าใจกันน้อย เปรียบเสมือนคนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จัก การนำเสนอเพื่อการใช้งานคงต้องเริ่มนับจากเลข ศูนย์ ต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งผู้คนจึงจะค้นพบและเข้าใจวิทยาการของโลกใหม่
 • การนำเอาเทคโนโลยีนาโนมาประยุกต์ใช้งานทางการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเกษตรเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการคาดคิด แต่เป็นเรื่องที่น่าค้นคว้าติดตามผล เป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
 • การนำเอาวัสดุนาโนมาใช้งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดคำถามตามมาจำนวนมาก เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกที่ฝังใจจากการเรียนรู้เข้าใจมาตลอด
 • การนำเอาวัสดุนาโนมาประยุกต์ใช้งานการประมง ทำให้ลดขนาดของอุปกรณ์และเทคนิคที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนลงได้จำนวนมาก สามารถการใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเช่น เครื่องเติมโอโซน เครื่องกำเนิดรังสีอินฟราเรดที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค เครื่องแยกโปรตีน หรือเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ลงได้ หรืออาจยกเลิกไปเลยก็ได้ วัสดุนาโนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงจนถึงขั้นไม่จำเป็นนต้องใช้ยาป้องกันเลยก็เป็นได้ 
 • นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัย นาโนต่างง่วนและทุ่มเทการวิจัยในโครงการใหญ่ๆที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมหาศาลมากกว่ามานั่งวิจัยใช้งานทางด้านการประมงและการเกษตร

อย่างเช่นวิจัยท่อคาร์บอนที่ใช้แก้ปํญหาการสะสมของไฮโดรเจน ซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จ ต่อไปรถยนต์ก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอีกต่อไป หรือไม่ก็การวิจัยการผลิตเลือดเทียม หรือแค๊ปซูลยาชีวภาพในการรักษาโรคมะเร็งเป็นต้น ดังนั้นการวิจัยนำนาโนเทคมาใช้งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คงต้องอาศัยนักวิชาการด้านการประมงช่วยผลักดันออกเรี่ยวออกแรงช่วยกันเองนั่นแล

จากบทความที่ตีพิมพ์ใน《เศรษฐกิจการประมงประเทศจีน》(中国渔业经济)
ฉบับที่ 2 ปี 2003
 เขียนโดย ติงหย่งเหลียง (丁永良)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการประมงและเครื่องมือประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำซ่างห่าย (上海) ประเทศจีน

 
เกษตรไฮเทค

นักวิชาการรู้ แต่ยังไม่กล้าบอก
ปลูกข้าวในทะเลทราย โดยใช้เม็ดทรายเก็บกักน้ำไว้ทำนา
กดเอาไว้ อย่าให้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะดีเอง!
กว่าจะเป็นตัวตนของตนเอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานร่วม 60 ปี !
เบื้องหลังความสำเร็จรางวัลไวน์เหรียญทองนานาชาติของจีน
เคล็ดลับประหลาดที่ใช้ปลูกข้าวได้ผลดีเหลือเชื่อ
GMO
คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คุณภาพซากสุกรดีขึ้น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกแล้ว
จ่าวหลานต้านไป๋ (藻蓝蛋白 / Algal blue protein) article
เอ๊ะ ทำได้อย่างไร ?
并蒂荔枝 (ปิ้งตี้ลี่จือ) คืออะไร ?
คุณเชื่อหรือไม่ ปลูกต้นไม้ในทะเลทราย 10 วินาที ต่อ 1 ต้น อัตราการรอดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์?
มหันต์ภัยเงียบก่อหายนะกำลังเผยตัวปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนในผืนแผ่นดินเพาะปลูก
ยาสูบมีโทษต่อร่างกาย ผู้เสพอาจถึงตายได้ แต่ ... นักวิทยาศาสตร์กลับนำมันมารักษาชีวิตคน ! article
ถึงเวลายาเคมีเกษตรต้องยาตราถอยทัพ
ยาเคมีหรือ ถอยให้ห่างไกลไปเลย
สารตัวนี้แหละที่ช่วยเร่งอัตราการสังเคราะห์แสงในพืช article
จุลินทรีย์ แบซิลลัส ซับทิลิส article
116 肥 ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว ! ไม่ใช้ก็คงไม่ได้แล้ว (เหมือนกัน) article
คุณเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของ article
อุปกรณ์ที่จะช่วยชาวไร่ข้าวโพดขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น article
ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ article
โปรตีนอะไรที่สร้างความต้านทานโรคพืชได้ article
จ้าว หย่งเลี่ยง คนเยี่ยงนี้ยังมีอยู่หรือ ?
ไก่เบตงมาจากไหน ? ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่นี่นี้เอง ?
ฟูเซียวเฝิ่นน่า (复硝酚钠)
จากเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดสุดท้าย สู่อาณาจักร มาคา - ไวอะกร้า ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ article
ผลผลิตรากบัว จาก 4,800 กก. ต่อไร่ เพิ่มเป็น 14,400 กก. ต่อไร่ ทำได้อย่างไร ?
เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว
นี่มันลูกแตงโมนะ ไม่ใช่ลูกโบว์ลิ่ง article
อะไรเอ่ย ทั้งแข็งทั้งอร่อย article
ต้นไม้ที่ผลิตเกลือแกง article
หมูที่เลี้ยง-ขุนด้วยหนอนแมลงวัน คุณกล้ากินไหม ? article
แต้มจุดสีแดงบนใบข้าวเพื่อ .... article
อะไรนะ มีด้วยหรือ ปุ๋ยอากาศน่ะ ! article
หนานอวี้ เบอร์ 1 article
หนุ่มสติเฟื่องเพาะพันธุ์ เหรยินเซินกว่อ article
สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับประเทศแห่งเมืองเทียนสุ่ย article
ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋ article
ศักราชใหม่ของเกษตรกรจีน article
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงกุ้ง ปูปลา และสัตว์น้ำอื่นๆให้ได้ผลดี article
มะละกออวกาศ article
สัตว์ที่คนไทยเราขยะแขยง ประหวั่นพรั่นพรึง article
เอายอดมะระมาเสียบตอบวบดีอย่างไร ? article
หมาวฮวามี่เหาถาว 毛花猕猴桃 สายพันธุ์ใหม่ วอลเท่อร์ (华特 / Walther) article
สวี ไหว่จง (徐 伟忠) article
กุหลาบ 7 สี หรือ กุหลาบสายรุ้ง 彩虹玫瑰 article
วิธีไหนดีกว่ากัน? article
ไก่เหวินชาง (อีกแล้ว) article
เตาแก๊สเกษตร article
มู่กวา (木瓜) article
เริ่มแล้ว อลังการยิ่งใหญ่ตระการตาน่าชมชื่น article
นี่ก็ใช่เหมือนกัน article
ปลูกข้าวในทะเลทรายโกบี ? article
ปลูกมันฝรั่งในอากาศ article
จินกวา หรือ หนานกวา ? article
ไก่เนื้อที่ขึ้นชื่อลือชาว่ารสชาติอร่อยที่สุดในเกาะไหหลำ article
ไปเทียว ห่ายหนานต่าว (เกาะไหหลำ) article
อยี่ หวงหวาง จิน article
ข้าวไผ่ article
เต้าเกอ article
พริก พริก พริก ที่นี่มีแต่พริกทั้งนั้น article
นาซี 778 ขจรขจายทั่วผืนแผ่นดินจีน article
แตงโมอวกาศมาที่รอคอย ถึงเวลาปลูกให้ลิ้มชิมรสแล้ว article
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน article
ไข่มุกดำที่มีรสชาติแสนโอชา article
อาหารดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยหรือไม่ ? article
เบิ่งมองการเกษตรประเทศจีน article
สบู่ดำที่เกาะห่ายหนาน article
เอทานอลจากต้นข้าวโพด article
หญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก article
ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่กว่างซี article
ตลาดผัก-ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน article
เตาแก๊สแรงดันสูง (เตาฟู่) ที่ประหยัดแก๊สถึง 2 ขั้นตอน article
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้อย่างไร ? article
อาร์ติโชค (artichoke) article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ไข่ไก่ article
เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง article
เตาผลิตแก๊สจากไม้ฟืนและเศษเหลือทิ้งจากพืชไร่ article
ขโมยวัวข้าหรือ ? บอกได้เลยว่า ยากซ์........ซ article
แบตเตอรี่เก่า อย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือ โยนทิ้งไป article
ซื้อแต่เตา แล้วมีแก๊สใช้ตลอดไป ! article
เครื่องดำนาขนาดเล็ก article
ต้นมะเขือออกผลเป็นไข่ไก่ ? article
เดินทางเยี่ยมเยือน เฉิงตู นครแห่งไม้ดอก article
เว็บไซท์ทางการของจีน article
นิทัศน์การแสดงสินค้า-อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเก็บรักษาความสดผลผลิตทางการเกษตรนานาชาติครั้งที่สอง article
เสื้อผ้าที่ถักทอตัดเย็บมาจากไม้ไผ่ article
พันธุ์ถั่วฝักยาวอวกาศ article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน III article
ของจริง มิใช่ของปลอม article
ฟักแฟง 9 ผล ราคาเหยียบ ห้าหมื่นบาท ! article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน II article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน article
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? article
ข่าวดี article
ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่สร้างภูมิคุ้มโรคได้ article
บอกอำลาควันไฟไปได้เลย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google