ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


คุณกินอาหารตัดต่อ ดัดแปรพันธุกรรม (GMO) แล้วหรือยัง? (II) article

เมื่ออาหารดัดแปรพันธุกรรมนับวันได้เพิ่มทวีมากขึ้นในตลาดของผู้บริโภค การโต้เถียงถึงความปลอดภัยของอาหารดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้ก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และขยายวงกว้างออกไปถึงขอบข่ายทางเศรษฐกิจการค้า ทางสังคม การเมือง ตลอดจนทางศาสนาและจริยธรรมอีกด้วย เทคโนโลยีใหม่นี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นแก่นสำคัญของการพัฒนาทางการเกษตรโดยแท้จริงในอนาคตข้างหน้า จึงเป็นที่สนใจและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทุกวงการ


การถกเถียงกันถึงอาหารดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้ต่างพุ่งเป้าไปยัง ความปลอดภัย 2 สถานที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการบริโภคเป็นสำคัญ ความปลอดภัยทางสภาพแวดล้อมนั้นก็คือ เมื่อได้ปลดปล่อยพืชพรรณที่ตัดต่อพันธุกรรมเหล่านี้ออกสู่ธรรมชาติแล้ว จะก่อเกิดผลกระทบเสียหายหรืทำลายความสมดุลธรรมชาติอย่างไรบ้าง หรือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบถึงพืชพรรณอื่นๆที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นไร ส่วนความปลอดภัยในการบริโภคนั้น ได้ยึดถือหลัก   The substantive equating principle ขององค์การ OECD เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินพิจารณา กล่าวคือ ผลผลิตที่ได้จากพืชตัดต่อพันธุกรรมนั้น ถ้ามีแก่นสมบัติ เทียบเทียมเหมือนกับผลผลิตที่ได้จากพืชธรรมชาติแล้วไซร้ ถือว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภค

ประเทศที่มีความกระตือรือร้นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรมก็คือประเทศ สหรัฐอเมริกา จากการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์อันมหึมาของผลผลิต จี เอ็ม โอ เหล่านี้ ได้ออกมากล่าวแสดงความเห็นว่า ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ถึงผลเสียหายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนก็ไม่ควรปิดกั้น ควรมีใจเปิดกว้างในการวินิจฉัยและการประเมินค่า ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ว่าเหล่านี้มีความปลอดภัยจริง ก็ไม่ควรถูกควบคุมอีกต่อไป


ประชาชนและองค์กรปกป้องสภาพแวดล้อมในยุโรปเรียกอาหารดัดแปรพันธุกรรมนี้ว่า “อาหารที่ทำลายตัวเอง” เนื่องจากได้เกิดกรณีข่าวคราวความเสียหายผิดปกติขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารตัดต่อพันธุกรรม จากการสำรวจพบว่า บรรดาชาวอังกฤษ 60 % พากันต่อต้านอาหารเหล่านี้ ในปี ค.ศ.2,001 รัฐบาลฝรั่งเศสได้อนุมัติให้ปลูกข้าวโพดปรับแต่งพันธุกรรมจำนวน 2,000 เฮ็กแตร์ หลังจากเก็บเกี่ยวเก็บรักษาไว้ในโกดังแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรต่อไป เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อ ได้มีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมจากกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปที่ได้ชี้แจงออกมาอย่างต่อเนื่องว่า จากการเฝ้าดูผลที่เกิดขึ้นกับหนูที่ให้กินมันฝรั่งที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรมแล้ว 10 วัน ปรากฏว่าอวัยวะบางส่วนของ ไต ม้าม และลำไส้ เกิดความเสียหายขึ้น และในหนังสือวารสาร The Nature ก็ได้ตีพิมพ์ว่าได้พบการแปดเปื้อนทางพันธุกรรมขึ้นกับข้าวโพดป่าในเขตแดนของเม็กซิโก เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากข้าวโพดที่บริจาคให้ความช่วยเหลือของประเทศอเมริกา ซึ่งเกรงว่าอาจจะก่อเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และก็ได้รับการสมทบสนับสนุนจากกลุ่มต่อต้านไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันนั้น ทางองค์การอาหารโลกก็ได้แสดงความเป็นห่วงว่า จากการรุกคืบของพืชตัดต่อพันธุกรรมแทนการปลูกด้วยพันธุ์พืชดั้งเดิมนั้น อาจทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดน้อยหดหายลงไป และในทางตรงกันข้ามกลับส่งเสริมให้วัชพืชมีความแข็งกล้าต่อโรคแมลงขึ้น อาจสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติได้ จึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นอย่างเผ็ดร้อนรุนแรงมากยิ่งๆขึ้น แม้กระทั่งประเทศที่สนับสนุนพืชอาหาร จี เอ็ม โอ อย่างอเมริกา และ แคนาดา เองนั้น ประชากร 27 % ก็เริ่มคลางแคลงใจในความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเช่นกัน


ในทัศนะมุมมองทางเศรษฐกิจที่มีต่อพืชพรรณหรือผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ว่านี้ ได้มีนักวิชาการของอินเดียออกมาให้ความเห็นว่า บรรดาบริษัทที่ยึดกุมเทคโนโลยีเหล่านี้มักจะถือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าเป็นหลักสาระสำคัญ ไม่ใคร่ได้คำนึงถึงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่กำลังพัฒนามากน้อยเท่าไรนัก ได้หยิบยกนำเอาลิขสิทธิ์ทางปัญญามาใช้อย่างเข้มงวด เท่ากับเป็นการบังคับให้บรรดาเหล่าประเทศที่กำลังพัฒนาตกอยู่ในภาวะถูกบีบคั้นโดยไม่มีทางเลี่ยง อนึ่ง นักวิชาการผู้รู้ได้กล่าวว่า การต่อต้านผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมจากบรรดาประเทศในประชาคมยุโรปนั้น โดยแท้จริงแล้วหาได้เกิดจากข้อกล่าวหาทางความปลอดภัยและปัญหาทางสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุที่สลักสำคัญไม่ หากแต่ประเทศประชาคมยุโรปนั้นให้ความสำคัญและถือความเสมอภาคความเป็นธรรมทางการค้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ได้ยึดเอาปัญหาทางความปลอดภัยต่อชีวิตสุขภาพและสภาพแวดล้อมมาเป็นข้ออ้างในการบอยคอตต่างหาก

เนื่องจากได้รับการต่อต้านอาหาร-ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมจากประเทศประชาคมยุโรปเกือบทั้งหมด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ของอเมริกาเป็นอย่างสูง ทำให้อเมริกาขาดรายได้หดหายไปร่วมพันล้านดอลลาเลยทีเดียว อีกทั้งยังส่งผลชะงักงันในโครงการผลิตข้าว และมันเทศตัดต่อพันธุกรรมเชิงพาณิชย์ที่กำลังดำเนินถัดต่อไป หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการเปิดประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศขึ้น เรียกร้องให้ สหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางระบบนิเวศน์ให้ถ่องแท้ชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการผลิตพืชตัดต่อพันธุกรรมแต่ละชนิดในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป


แม้ว่าจะมีการวิจารณ์โต้เถียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมโดยที่ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดนั้น แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะประสบกับความสูญเสียและผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้พื้นที่การเพาะปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้ลดน้อยลงแต่อย่างใด นับวันมีแต่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้แถลงว่า บรรดาถั่วเหลือง 3/4  ข้าวโพด 1/3 ที่เพาะปลูกในปี 2,002 ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ตัดต่อพันธุกรรมทั้งสิ้น เนื่องด้วยเกษตรกรได้เข้าใจในข้อดีของเมล็ดพันธุ์พันธุ์เหล่านี้ ที่สามารถให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น จากความต้านทานที่เกิดจากการถ่ายโอนพันธุกรรม ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีเกษตรต่างๆลงได้มากมายและชัดเจน อีกทั้งยังลดการแปดเปื้อนของสารเคมีที่มีต่อสภาพแวดล้อมลงอีกมากมายก่ายกอง แม้แต่บรรดาประเทศประชาคมยุโรปที่มีความระมัดระวังในเทคโนโลยีนี้ก็ได้จัดประชุมและมีการลงคะแนนเสียงโหวตผ่านร่างกฎหมายในการผลิตอาหารคัดแปลงพันธุกรรม และได้กำหนดมาตรฐานการผลิตและควบคุมอาหารดัดแปรพันธุกรรมเหล่านี้อย่างเคร่งครัด เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชนผู้บริโภคลง และเริ่มให้ความสนใจในการวิจัยค้นคว้าต่อเทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาตามให้ทันต่อความก้าวหน้าของตลาดการค้าในอนาคตต่อไป แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองก็เริ่มปรับเปลี่ยนท่าทีในข้อบังคับอาจยอมให้มีข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนผสมในอาหารได้


สิทธิ์ในการรับรู้และสิทธิในการเลือกสรรอาหารตัดต่อพันธุกรรมระหว่างประชาชนในประเทศเจริญพัฒนาแล้วกับประชาชนในประเทศที่กำลังพัฒนาและยากจนนั้น มีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่ง สิทธิ์ในการรับรู้ทางข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่เลือกแลเรียกร้องได้ในประเทศที่มั่งมี แต่สำหรับประชาชนในประเทศที่ยากจนกำลังพัฒนานั้น การเลือกเอาระหว่างสิทธิ์ในการรับรู้และเลือกสรรนั้น ประชาชนเหล่านั้นคงต้องเลือกเอาอาหารตัดต่อพันธุกรรมก่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากในแต่ละปีนั้น มีผู้คนอดอาหารตายประมาณ 24,000 คน และกินอาหารไม่อิ่มท้องร่วม 8 ร้อยล้านคน อาหารดัดแปลงพันธุกรรมน่าจะเป็นหนทางออกที่ดีในการอยู่รอดของพวกเขาอย่างแน่นอน มีผู้คนกล่าวว่าภายในเวลา 50 ปี ต่อจากนี้ไปเทคโนโลยีคัดต่อพันธุกรรมนี้น่าจะเป็นอาวุธ-เครื่องมือในการขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนจากขาดแคลนอาหารและสร้างความอยู่ดีกินดีของชาวโลกได้อย่างแท้จริง


ความปลอดภัยของอาหารดัดแปรพันธุกรรมนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนแน่นอนว่า “ปลอดภัย” หรือ “ไม่ปลอดภัย” ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในขณะที่มีข้อกังขาทางด้านลบต่อระบบนิเวศน์แวดล้อมนั้นก็ควรจะได้มีการประเมินผลทางด้านบวกของมันอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านั้น การปลูกฝ้ายได้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายนั้นได้พิษจากยากำจัดศัตรูพืชถึงปีละ 4-5 หมื่นราย และเมล็ดพันธุ์ฝ้ายที่ทนทานต่อแมลงก็ทำให้การใช้ยากำจัดแมลงลดลงเป็นอันมาก ทำให้สุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายฟื้นฟูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา การค้นพบวิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆต่างก็นำมาซึ่งผลในด้านบวกและด้านลบ เปรียบเสมือนดาบที่มีคมทั้งสองด้าน ขึ้นอยู่กับความละมัดระวังในการใช้ ควรจะได้ศึกษาถึงผลเสียและผลดีที่จะบังเกิดขึ้น เทคโนโลยีการตัดต่อถ่ายโอนพันธุกรรมก็เช่นกัน ยังนับว่าเป็นศาสตร์ที่ยังใหม่แปลกสำหรับเราเป็นอย่างยิ่ง แต่ในเบื้องหน้าเท่าที่เรารับรู้อยู่ในขณะนี้ มันได้ก่อประโยชน์ให้กับเราอย่างหรูเลิศ แต่ในขณะเดียวกันผลเสียที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นไปนั้นก็ยังไม่เป็นที่ประจักรชัดเจน ดังนั้นเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันได้สุกงอมเลยนั้น ก็อย่าได้ด่วนสรุปตัดสินใจปฏิเสธทิ้งไปเสีย


พืชตัดต่อพันธุกรรม และ หนทางคลี่คลายปัญหา

การประเมินค่าความปลอดภัยของอาหารดัดแปรพันธุกรรมได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของชาติต่างๆจากองค์กร OECD, FAO, UNEP และคณะกรรมการร่างกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติได้ลงมติเห็นชอบในหลักการที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ได้มีการเปิดประชุมสหประชาชาติขึ้นเมื่อเดือน มกราคม ปี 2,001 ที่ประเทศแคนาดามีประเทศที่ข้าร่วมรวม 113 ประเทศ ว่าด้วยสนธิสัญญาเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารชีวภาพ (Biological Security Protocol) ที่แจงไว้ว่า ผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชปรับแต่งพันธุกรรม เมื่อมีการนำผ่านแดนดินถิ่นประเทศใดๆ แต่ละประเทศมีสิทธิ์ในการประเมินค่าและดำเนินการใดๆได้ตามความเหมาะสม


เกี่ยวกับหลักการที่นำมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารปรับแต่งพันธุกรรมนี้ ประเทศในประชาคมยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในแถบเอเชียตะวันออก ต่างก็ได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดต่อผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรมทั้งหมด โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องติดเครื่องหมายระบุว่าเป็นอาหารดัดแปลงพันธุกรรม และบางประเทศบางแห่งถึงกับให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มีส่วนของพืชพรรณตัดต่อพันธุกรรมนั้นแสดงผลการตรวจสอบยืนยันให้ชัดแจ้งอีกด้วย


ถึงแม้จะได้มีการนำมาตรการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรมมาใช้แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่มีการตื่นตัวเท่าไรนัก เนื่องจากผู้บริโภคโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการทางด้านนี้เป็นอันมาก แม้แต่ในหมู่ผู้มีการศึกษาสูงๆก็ตาม เนื่องจากศาสตร์แขนงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจต่อวิชาการด้านพันธุกรรมค่อนข้างลึกซึ้ง จึงจะทำความเข้าใจได้ ลำพังพบเห็นศัพท์ทางเทคนิคก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกเสียแล้ว เมื่อมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านต่อต้านหรือสนับสนุนก็สับสนใจไม่รู้จะเข้าข้างฝ่ายใดดี เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง จึงก่อให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ต่อต้านอาหารคัดแปลงพันธุกรรมเหล่านี้ขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีสินค้า-ผลิตภัณฑ์เหล่านี้วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลายแล้ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากถั่วเหลืองและข้าวโพด อย่างเช่นน้ำมันประกอบอาหารถั่วเหลือง และขนมขบเคี้ยวจากข้าวโพด และต่อจากนี้ไปก็น่าจะถึงคิวของ “ข้าว” ไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน


แล้ววันนี้ คุณกินอาหาร จี เอ็ม โอ (Gene Modified Foods) แล้วหรือยัง?
เกษตรไฮเทค

นักวิชาการรู้ แต่ยังไม่กล้าบอก
ปลูกข้าวในทะเลทราย โดยใช้เม็ดทรายเก็บกักน้ำไว้ทำนา
กดเอาไว้ อย่าให้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะดีเอง!
กว่าจะเป็นตัวตนของตนเอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานร่วม 60 ปี !
เบื้องหลังความสำเร็จรางวัลไวน์เหรียญทองนานาชาติของจีน
เคล็ดลับประหลาดที่ใช้ปลูกข้าวได้ผลดีเหลือเชื่อ
GMO
คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คุณภาพซากสุกรดีขึ้น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกแล้ว
จ่าวหลานต้านไป๋ (藻蓝蛋白 / Algal blue protein) article
เอ๊ะ ทำได้อย่างไร ?
并蒂荔枝 (ปิ้งตี้ลี่จือ) คืออะไร ?
คุณเชื่อหรือไม่ ปลูกต้นไม้ในทะเลทราย 10 วินาที ต่อ 1 ต้น อัตราการรอดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์?
มหันต์ภัยเงียบก่อหายนะกำลังเผยตัวปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนในผืนแผ่นดินเพาะปลูก
ยาสูบมีโทษต่อร่างกาย ผู้เสพอาจถึงตายได้ แต่ ... นักวิทยาศาสตร์กลับนำมันมารักษาชีวิตคน ! article
ถึงเวลายาเคมีเกษตรต้องยาตราถอยทัพ
ยาเคมีหรือ ถอยให้ห่างไกลไปเลย
สารตัวนี้แหละที่ช่วยเร่งอัตราการสังเคราะห์แสงในพืช article
จุลินทรีย์ แบซิลลัส ซับทิลิส article
116 肥 ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว ! ไม่ใช้ก็คงไม่ได้แล้ว (เหมือนกัน) article
คุณเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของ article
อุปกรณ์ที่จะช่วยชาวไร่ข้าวโพดขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น article
ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ article
โปรตีนอะไรที่สร้างความต้านทานโรคพืชได้ article
จ้าว หย่งเลี่ยง คนเยี่ยงนี้ยังมีอยู่หรือ ?
ไก่เบตงมาจากไหน ? ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่นี่นี้เอง ?
ฟูเซียวเฝิ่นน่า (复硝酚钠)
จากเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดสุดท้าย สู่อาณาจักร มาคา - ไวอะกร้า ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ article
ผลผลิตรากบัว จาก 4,800 กก. ต่อไร่ เพิ่มเป็น 14,400 กก. ต่อไร่ ทำได้อย่างไร ?
เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว
นี่มันลูกแตงโมนะ ไม่ใช่ลูกโบว์ลิ่ง article
อะไรเอ่ย ทั้งแข็งทั้งอร่อย article
ต้นไม้ที่ผลิตเกลือแกง article
หมูที่เลี้ยง-ขุนด้วยหนอนแมลงวัน คุณกล้ากินไหม ? article
แต้มจุดสีแดงบนใบข้าวเพื่อ .... article
อะไรนะ มีด้วยหรือ ปุ๋ยอากาศน่ะ ! article
หนานอวี้ เบอร์ 1 article
หนุ่มสติเฟื่องเพาะพันธุ์ เหรยินเซินกว่อ article
สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับประเทศแห่งเมืองเทียนสุ่ย article
ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋ article
ศักราชใหม่ของเกษตรกรจีน article
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงกุ้ง ปูปลา และสัตว์น้ำอื่นๆให้ได้ผลดี article
มะละกออวกาศ article
สัตว์ที่คนไทยเราขยะแขยง ประหวั่นพรั่นพรึง article
เอายอดมะระมาเสียบตอบวบดีอย่างไร ? article
หมาวฮวามี่เหาถาว 毛花猕猴桃 สายพันธุ์ใหม่ วอลเท่อร์ (华特 / Walther) article
สวี ไหว่จง (徐 伟忠) article
กุหลาบ 7 สี หรือ กุหลาบสายรุ้ง 彩虹玫瑰 article
วิธีไหนดีกว่ากัน? article
ไก่เหวินชาง (อีกแล้ว) article
เตาแก๊สเกษตร article
มู่กวา (木瓜) article
เริ่มแล้ว อลังการยิ่งใหญ่ตระการตาน่าชมชื่น article
นี่ก็ใช่เหมือนกัน article
ปลูกข้าวในทะเลทรายโกบี ? article
ปลูกมันฝรั่งในอากาศ article
จินกวา หรือ หนานกวา ? article
ไก่เนื้อที่ขึ้นชื่อลือชาว่ารสชาติอร่อยที่สุดในเกาะไหหลำ article
ไปเทียว ห่ายหนานต่าว (เกาะไหหลำ) article
อยี่ หวงหวาง จิน article
ข้าวไผ่ article
นาโนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
เต้าเกอ article
พริก พริก พริก ที่นี่มีแต่พริกทั้งนั้น article
นาซี 778 ขจรขจายทั่วผืนแผ่นดินจีน article
แตงโมอวกาศมาที่รอคอย ถึงเวลาปลูกให้ลิ้มชิมรสแล้ว article
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน article
ไข่มุกดำที่มีรสชาติแสนโอชา article
อาหารดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยหรือไม่ ? article
เบิ่งมองการเกษตรประเทศจีน article
สบู่ดำที่เกาะห่ายหนาน article
เอทานอลจากต้นข้าวโพด article
หญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก article
ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่กว่างซี article
ตลาดผัก-ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน article
เตาแก๊สแรงดันสูง (เตาฟู่) ที่ประหยัดแก๊สถึง 2 ขั้นตอน article
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้อย่างไร ? article
อาร์ติโชค (artichoke) article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ไข่ไก่ article
เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง article
เตาผลิตแก๊สจากไม้ฟืนและเศษเหลือทิ้งจากพืชไร่ article
ขโมยวัวข้าหรือ ? บอกได้เลยว่า ยากซ์........ซ article
แบตเตอรี่เก่า อย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือ โยนทิ้งไป article
ซื้อแต่เตา แล้วมีแก๊สใช้ตลอดไป ! article
เครื่องดำนาขนาดเล็ก article
ต้นมะเขือออกผลเป็นไข่ไก่ ? article
เดินทางเยี่ยมเยือน เฉิงตู นครแห่งไม้ดอก article
เว็บไซท์ทางการของจีน article
นิทัศน์การแสดงสินค้า-อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเก็บรักษาความสดผลผลิตทางการเกษตรนานาชาติครั้งที่สอง article
เสื้อผ้าที่ถักทอตัดเย็บมาจากไม้ไผ่ article
พันธุ์ถั่วฝักยาวอวกาศ article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน III article
ของจริง มิใช่ของปลอม article
ฟักแฟง 9 ผล ราคาเหยียบ ห้าหมื่นบาท ! article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน II article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน article
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? article
ข่าวดี article
ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่สร้างภูมิคุ้มโรคได้ article
บอกอำลาควันไฟไปได้เลย article
ฮุยซุ่ฮวา ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่า เห็ดหลิงจือ article
น้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ได้โดยตรงกับรถยนต์ article
จากไข่แดงเปลี่ยนแปลงมาเป็นลูกเจี๊ยบ article
เชิญเที่ยวชมงานมหกรรมเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติอันยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 8 article
เมล็ดข้าวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากยีน GW 2 article
ข้าวตัดต่อพันธุกรรมในประเทศจีน article
พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง กอใหญ่ และต้านทานการล้ม article
ศิลปะจากพืชผล article
ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเตรียมอนุมัติให้ปลูก มันฝรั่งตัดต่อพันธุกรรม article
ดาหลาในเกาะ ไห่หนาน article
คุณกินอาหารตัดต่อ ดัดแปรพันธุกรรม (GMO) แล้วหรือยัง? (I) article
เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพจากหัวมันเทศ article
ดอกเบญจมาศพาเหรดเข้า เต่าหนาน ในคุนหมิง article
มากินใบมันเทศกันเถอะนะ article
ปีศาจแดงแห่งท้องน้ำเม็กซิโก article
ซานหนง นั้นฤา คืออะไร ? article
ฟักทองยักษ์ article
ดูดีดี มันเทศ หรืออะไรกันแน่ ? article
กาแฟในถิ่นชาผู่เอ่อ ที่ขึ้นชื่อลือชานามว่า ซือเหมา ใฉ่ยูอิ๋นจือหนาน คาเฟยเซียง (เมืองใต้สายรุ้งกรุ่นกลิ่นกาแฟหอม) article
สารคดีเกษตรเรื่องดีดีมีมากมายที่น่าสนใจ article
แตงหวาน (แคนตาลูป) article
ภาพล้อเลียนเทคโนโลยี ตัดต่อ ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) article
รัฐบาลจีนเตรียมอนุมัติให้ปลูกข้าว GMO article
การเปลี่ยนใบให้เป็นกลีบดอก article
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค Ion beam bio-engineering article
ต้นแตงโม GMO ที่ให้ผลแตงโมเป็น NON GMO article
กุหลาบสีน้ำเงิน article
เมล็ดพืชจากลูกผสม F1 สามารถปลูกขยายพันธุ์ได้ถึง 6 รุ่น ! article
ข้าวตัดต่อพันธุกรรมในประเทศจีน article
สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของสาวเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน article
กระต่ายยักษ์ article
แยกเพศนกระทาเมื่อแรกเจาะเปลือก article
พันธุ์พืชอวกาศ article
หยาง ไม้โตเร็ว article
เซียนเหรินจั่ง article
จินฮวาฉา article
เทคนิคการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงเท่าตัว article
สิงห์เหนือเสือใต้ ทางการเพาะปลูก แห่งประเทศจีน article
เทคโนโลยีการใช้ฟางข้าว ต้นข้าวโพด และส่วนเหลือใช้จากพืชไร่มาผลิตอาหารสัตว์ article
บานประตูจากฟางข้าว แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ทนไฟ article
NEEM พืชทรงคุณค่า article
พันธุ์ไม้สักโตเร็ว (Tectona grandisL.f ) 15-20 ปีตัดโค่นใช้งานได้ article
ไบโอดีเซลจากฟางข้าว article
เตาแก๊สจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร article
ดอกไม้ ต้นไม้เรืองแสง article
ขู่เซิง article
เฮ่อซื่อ 399 article
โครงการ 863 article
ขู่ผีเถิง (เถาวัลย์เปลือกขม) article
นาโนซิลเวอร์ ในนาข้าว article
สบู่ไบโอเทค ที่กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ article
หงเต้าซา สมุนไพรราคาแพงที่น่าสนใจ article
การกำจัดโรคราและศัตรูพืชด้วยน้ำ article
เทคโนโลยีรักษาความสดผลิตผลทางการเกษตร article
เหยี่ยนหลงผิง คือใคร ? article
เทคนิคใหม่ในการเลี้ยงกุ้งด้วยวิธี “เหรินกงซื๊อตี้” article
สารกำจัดแมลงชีวะภาพนาโน article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม ในโครงการ 863 ของประเทศจีน article
เครื่องติดตาเสียบยอดอัตโนมัติ article
เทคโนโลยี การปลูกพืชในน้ำ (จริงๆ) article
ขอใบไม้ให้ฉันสัก 1 ใบ แล้วจะสร้างป่าผืนกว้างคืนให้ 1 ผืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google