ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


การใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก

เราสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นนี้มาใช้งานกับพืชได้ทุกประเภท นับตั้งแต่ธัญพืช พืชไร่เศรษฐกิจ ผักกินใบ ผักกินผล แตงไร่แตงสวน ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยต้น กล้วยไม้ สมุนไพรยาสูบ ไม้ยืนต้นจำพวกไม้ผล ไม้ประดับภูมิทัศน์หรือไม้ปลูกสวนสร้างป่า และอื่นๆอีกมากมาย


วิธีใช้
เอาปลายข้างหนึ่งของเอ็นสำหรับตกปลาหรือเชือก ผูกติดกับห่วงเล็กๆที่อยู่ข้างขอบอุปกรณ์ชิ้นนี้ ให้ความยาวของเอ็นหรือเชือกเส้นนี้ยาวถึงขอบภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ เพื่อความสะดวกในการสาวดึงขึ้นมาทำความสะอาดผึ่งตากแดดเดือนละครั้ง ครั้งละ 10 ถึง 20 นาที (ระวังอย่าวางตากแดดนานเกินควร) เพื่อเป็นการขับไล่สารที่ยึดเกาะติดอยู่ตามผิวอุปกรณ์นี้ให้ระเหิดออกไปแล้วนำกลับไปหย่อนวางไว้ที่เดิม เพื่อให้การทำงานของมันมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

 1. ใช้บำบัดน้ำใช้ทางการเกษตรที่ใช้เป็นกิจวัตรโดยทั่วไป ด้วยการนำเอา นาโน 863 หย่อนวางตั้งไว้ก้นภานะที่บรรจุใส่น้ำให้ด้านที่มีรูชี้หงายขึ้น วางแช่ไว้ในน้ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (ยิ่งวางแช่นานก็ยิ่งให้ผลดี) ปริมาตรของน้ำที่บำบัดเพื่อใช้งานตั้งแต่ 15 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 500 ลิตรต่อครั้ง แล้วนำน้ำที่บำบัดแล้วนี้ไปแช่เมล็ดพันธุ์ที่จะทำการเพาะปลูก นำไปละลายปุ๋ยหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่จะฉีดพ่นให้ทางใบ หรือนำเอาน้ำที่บำบัดแล้วนี้ไปราดรดต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณรอบโคนต้น
 2. ใช้บ่มแช่กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช โดยนำเอา นาโน 863 ไปวางไว้ที่ก้นภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กิโลกรัม ให้ด้านที่มีรูหงายชี้ขึ้น นำเอาเมล็ดพันธุ์ที่จะทำการเพาะปลูกเทใส่ลงในถัง จากนั้นเอาน้ำที่บำบัดแล้วด้วย นาโน 863 ตามวิธีการที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น เทใส่ภาชนะบรรจุให้ท่วมเมล็ดพันธุ์ตามความเหมาะสมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่พันธุ์พืชนั้นๆ แล้วนำเมล็ดพันธุ์ออกจากภาชนะ ผึ่งพอแห้ง แล้วนำไปหว่านลงแปลงเพาะ หรือแปลงปลูกต่อไป
 3. การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชที่ไม่เหมาะต่อการบ่มแช่ เมล็ดพันธุ์หรือชิ้นส่วนของพืชที่จะนำมาขยายพันธุ์ปลูกนั้น ไม่เหมาะต่อการกระตุ้นความงอกด้วยการแช่พันธุ์ตามวิธีการข้อ 2 เช่น ถั่ว หัวมัน มันฝรั่ง ให้เอาน้ำที่ผ่านการแช่บำบัดด้วย นาโน 863 มาแล้วฉีดพ่นชิ้นส่วนของพืชที่เตรียมการไว้แล้วพอเปียก แล้วคลุมด้วยแผ่นพลาสติกเป็นเวลา 5 ถึง 12 ชั่วโมงแล้วนำไปแปลงปลูกได้เลย
 4. ใช้บำบัดน้ำที่ไขเข้าแปลงนา หรือแปลงปลูกพืชไร่ ด้วยการนำ นาโน 863 วางตั้งตรงปากทางน้ำเข้า ให้ด้านที่มีรูหงายชี้ขึ้น ไขน้ำให้ไหลผ่าน นาโน 863 เข้าสู่แปลงนาหรือแปลงปลูก เมื่อระบายน้ำเข้าไร่นาได้ระดับเพียงพอแล้ว จึงนำไปเก็บรักษาที่ๆแดดส่องไม่ถึง หรือวางแช่ไว้ในแปลงนาตลอดเวลาฤดูกาลเพาะปลูกก็ได้
 5. ใช้บ่มปุ๋ยเคมี ปริมาณของปุ๋ยที่จะทำการบ่มไม่ควรเกิน 150 กิโลกรัม ต่อ นาโน 863 หนึ่งตัว ด้วยการนำเอา นาโน 863 วางสอดใส่ปากกระสอบปุ๋ยที่เปิดปากถุงแล้ว ให้ด้านที่มีรูคว่ำเข้าหาเนื้อปุ๋ย ปิดปากถุง วางบ่มไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง (ยิ่งนานวารก็ยิ่งได้ผลดี) ส่วนการบ่มปุ๋ยอินทรีย์ก็ดำเนินการโดยวิธีเดียวกันกับการบ่มปุ๋ยเคมีดังกล่าว แล้วจึงนำไปหว่านให้ต้นพืช
 6. เพิ่มประสิทธิภาพของสารป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมีที่ละลายน้ำฉีดพ่นให้ทางใบ โดยการนำเอาน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วย นาโน 863 มาแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาละลายปุ๋ยหรือสารเคมีที่ใช้กำจัดป้องกันโรค-แมลงเพื่อฉีดพ่นกับพืชเป้าหมาย จากการนี้สามารถลดปริมาณของปุ๋ย/สารเคมีที่ใช้ได้ถึง 1/3 ของจำนวนที่ใช้ตามปกติ แต่ทรงประสิทธิผลเท่าเดิม หรืออาจได้รับผลดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้

ผลลัพธ์การใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
 1. อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น ต้นกล้า อวบอ้วนแข็งแรง รากยาวหนาแน่น
 2. เพิ่มกิจกรรมทางชีวะเคมีภายในของพืชมากขึ้น ใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโนสูงขึ้น
 3. สารสีสารคลอโรฟีลล์ เพิ่มมากขึ้น
 4. กิจกรรมขบวนการแสงสังเคราะห์สูงขึ้น เติบโตได้ดีแม้ได้รับแสงแดดน้อยลง
 5. พืชดูดซับสะสมน้ำ-สารอาหารได้มากขึ้น ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
 6. ลดการใช้ปุ๋ย-ยาสารเคมีลง คุณภาพผลผลิตดีขึ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google