ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


วิธีใช้นาซี 778

การใช้นาซี 778: รดราดโคนต้น

ใช้ นาซี778 100 - 500 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปราดโคนต้นภายในรัศมีของพุ่มใบ ตั้งแต่ 100 ซีซี.ต่อต้น จนกระทั่งสูงสุด 2 ลิตรต่อต้น
ราดมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของต้นพืช ต้นเล็กอายุน้อยก็ให้แต่น้อย แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณตามขนาดและอายุ ปีละ 2 - 4 ครั้งก็พอ

ต้นยางพาราใช้นาซี 778 อายุ 10 เดือน 
สูงสม่ำเสมอ 2.5 - 3.0 เมตร
 


การใช้นาซี 778: ฉีดพ่นให้ทางใบ


เปรียบเทียบขนาดของต้นหอมที่ใช้นาซี 778

ใช้ นาซี 778 200 - 300 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร กวนให้ละลายเข้ากัน แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทางใบในเวลาเย็น ฉีดพ่นแค่ 2 ครั้ง
ครั้งแรก เมื่อพืชมีใบจริง 3 - 5ใบ และครั้งที่สอง ก่อนพืชออกดอกการใช้นาซี 778: แช่เมล็ดก่อนปลูก

เมล็ดพืชที่จะใช้แช่นั้นควรเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น โดยใช้ นาซี 778 100 ซีซี.
เจือจางกับน้ำสะอาด 1 ลิตร แล้วนำไปอุ่นให้ได้อุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส แล้วจึงนำมาแช่เมล็ดเป็นเวลา 4 - 48 ชั่วโมง
การแช่ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์พืช หลังจากแช่ได้เวลาแล้วให้นำมาล้างน้ำสะอาดอย่างลวกๆ
ผึ่งให้แห้งพอหมาด แล้วนำไปหว่านหรือหยอดลงแปลงเพาะปลูกได้เลย

เปรียบเทียบขนาดต้นถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60 จำนวน 4 ต้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google