ReadyPlanet.com


ฉันควรมองหาอะไร


 โรคโรซาเซียอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และในกรณีส่วนใหญ่อาการและอาการแสดงบางอย่างอาจปรากฏขึ้นมากกว่าทั้งหมด ตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 28 คนทั่วโลก การวินิจฉัยต้องมีสัญญาณการวินิจฉัยอย่างน้อยหนึ่งสัญญาณหรือสองสัญญาณหลักของโรคโรซาเซีย 1อาการและอาการแสดงทุติยภูมิต่างๆ โรซาเซีย อาจพัฒนาเช่นกันแต่ไม่สามารถวินิจฉัยได้

 


ผู้ตั้งกระทู้ 000 :: วันที่ลงประกาศ 2023-03-31 14:12:55 IP : 185.212.111.170


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums