ReadyPlanet.com


ดาวเรือง กับ มะละกอ


คือว่าตอนนี้ได้เพาะมะละกอ และดาวเรืองไว่ ไม่ได้แช่เมล็ดครับ แต่ได้สั่งนาซีมาแล้ว ผม ควรใช้กับ มัน กี่ครั้งและ ใช้ ผสมน้ำรดตามหลัง จะได้ผลไหมครับ

มีข้อแนะนำผมได้นะครับผู้ตั้งกระทู้ วิชัย :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-12 15:15:22 IP : 115.67.216.98


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1321103)

พืชพรรณอะไร ชนิดไหนก็ตามแต่ หากไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยนาซี 778 ก่อนปลูก ก็สามารถฉีดพ่นให้ทางใบได้ในระยะเป็นต้นกล้าที่มีใบจริง 4 - 8 ใบ (แต่จะไม่ได้ผลดีเท่ากับการแช่เมล็ด โดยเฉพาะในเรื่องของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ เพราะสารอกฤทธิ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่ซึมเข้าเนื้อเยื่อของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งถ้ารอจนกระทั่งมีใบจริง 4-8 ใบ เวลาก็ล่วงผ่านไม่น้อยกว่า หนึ่งเดือน แน่นอนว่า ศักยภาพด้ายอื่นๆก็คงต้องยืดออกไปด้วย ทำให้ผลทีได้รับด้อยกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าไม่ได้ใช้ นาซี 778 อย่างแน่นอน) ดังนั้น ถ้าไม่ได้แช่เมล็ดก็ฉีดพ่นให้ทางใบได้ครับ ถ้าไม่มีอาการของโรค ให้ใช้เว้นระยะ 1 เดือน เว้น 2 เดือน และ 3 เดือน ต่อไปก็เว้นทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวิทย์ เหลืองลักษณ์ (suwitluenglakkaa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-12 16:55:09 IP : 124.120.44.30


ความคิดเห็นที่ 2 (1321130)

แล้ว ลำไยที่อายุประมาณ 10 ปีนี้ควรใช้ราดหรือพ่น จำนวนเท่าไหร่ดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิชัย วันที่ตอบ 2009-03-12 23:13:10 IP : 115.67.57.108


ความคิดเห็นที่ 3 (1321154)

การใช้ นาซี 778 กับไม้ยืนต้นจำพวก ผลไม้ นั้น ถ้าสามารถกระทำได้ (มีเครื่องพ่นแรงดันสูง ที่สามารถฉีดพ่นต้นที่มีความสูงได้ทั่วถึง มีแรงงาน) การฉีดพ่นให้ทางใบเป็นวิธีการที่ให้ผลดี เพราะการแทรกซึมเข้าทางใบนั้นเร็วมาก เนื่องจากเป็นการสัมผัสกับปากใบ ที่เป็นช่องทางนับบจำนวนมหาศาล แต่ควรทำการฉีดพ่นในเวลาเย็น เนื่องจากในช่วงเวลาเที่ยงวันหรือเวลาที่มีแดดจ้า อุณหภูมิสูง ปากใบจะหุบปิด เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำภายในลำต้น

ไม้ผลที่ยังไม่เคยใช้ นาซี 778 มาก่อนเลยนั้น แนะนำให้ใช้พร้อมกันทั้ง 2 วิธี น่นก็คือ ให้ทางใบ และทางรากด้วย หลังจากนั้น ในครั้งต่อๆไปก็ให้เลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม และความสะดวกในการปฏิบัติงาน อัตราส่วนในการใช้

ให้ทางใบ - นาซี 778 จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 60 -100 ลิตร

ให้ทางราก - นาซี 1 ลิตร ผสมน้ำ 150 - 200 ลิตร

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวิทย์ เหลืองลักษณ์ (suwitluenglakkaa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-13 05:55:16 IP : 124.120.44.30


ความคิดเห็นที่ 4 (1321260)

ไม่ครบครับ

ทางรากเมื่อผสมแล้วให้ต้นละประมาณเท่าไหร่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิชัย วันที่ตอบ 2009-03-13 13:09:55 IP : 115.67.181.216


ความคิดเห็นที่ 5 (1321422)

การให้ทางราก ปริมาณที่ให้กับต้นพืชนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของต้นพืช (อายุ) ต้นขนาดความสูง 1 ฟุต นั้นให้ต้นละ 100 ซีซี และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆตามขนาดที่เติบโตขึ้นตามเวลาที่ล่วงผ่าน โดยต้นที่โตจนให้ผลผลิตแล้วนั้นให้สูงสุดไม่เกิน 4 ลิตรต่อต้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นให้ใช้วิจารณญาณคำนวณให้ มากน้อยเกินไปก็ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชแต่อย่างใด 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวิทย์ เหลืองลักษณ์ (suwitluenglakkaa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-14 21:40:04 IP : 124.120.87.20[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums