ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับประเทศแห่งเมืองเทียนสุ่ย article

  

 

 

ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เดือนกรกฎาคม ครอบคลุมด้วยขนาดพื้นที่ 2,100 ไร่ ปัจจุบันมีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมธุรกรรมด้วยแล้ว 21 ราย ได้จัดสร้างโรงเรือน เพาะปลูกพลังแสงอาทิตย์ที่ทรงประสิทธิภาพแล้วเสร็จเป็นจำนวน 196 หลัง โรงเรือนเพาะปลูกระบบอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ 6 หลัง โรงเรือนเพาะเห็ดอุตสาหกรรมที่มีสายพานการผลิต 30 ตันต่อวัน ห้องควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาผลผลิตขนาดใหญ่ 4 หลัง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบอุตสาหกรรม 3 โรง โรงงานแปรรูปนมขนาดใหญ่ 1 โรง  พื้นที่ปลูกแอปเปิลฮวาหนีว (花牛 เป็น ชื่อพันธุ์แอปเปิล) เพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน 1,040 ไร่ พื้นที่ขยายพันธุ์แอปเปิล ฮวาหนีว 210 ไร่ สวนเกษตรอินทรีย์เพื่อการท่องเที่ยวหนึ่งแห่ง ศูนย์แปรรูปพืชผลและจัดส่งผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง  โรงเพาะ – ขยายกล้าพันธ์ผัก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดปลายปี 2010 สวนเกษตรแห่งนี้มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 430 ล้านดอลล่า มูลค่าผลผลิตตลอดทั้งปี 96.48 ล้านหยวน มีผลกำไรสุทธิ 134,700 ล้านหยวน

 

 

 

สวนเกษตรแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “ฐานการผลิตพันธ์พืชอวกาศภาคพื้นตะวันตกของประเทศ” เป็น “โมเดลสวนเกษตรสาธิตเชิงท่องเที่ยวระดับประเทศ” เป็น “ศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอวกาศของมณฑลการสู” ในปี 2000 ได้รับการยกระดับให้เป็น “สวนเกษตรสาธิตไฮ-เทคระดับมณฑล” และในปี 2010 ได้รับการจัดตั้งจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น สวนเกษตรไฮเทคระดับประเทศ ได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในสิบของ “สวนเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ” และเป็นที่รู้จักยกย่องกันว่าเป็น “ สวนเกษตรดีเด่นระดับชาติ ” อีกด้วย   

 

 

 

สวนเกษตรสาธิตไฮเทคเทียนสุ่ยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนผลักดันจากรัฐบาล โดยการวางโครงการแบบรวมศูนย์ วางแผนโครงสร้างด้วยแผนการตลาด จัดวางรูปแบบที่เกื้อกูลต่อกัน ด้วยแบบอย่างชี้นำที่เป็นรูปธรรม ใช้ทุนทรัพย์ไม่จำกัด ร่วมกันจัดวางระบบการดำเนินงานของสวนเกษตรฯ แห่งนี้ในแนวทางที่วางไว้ว่า “ ผู้ใดลงทุนทรัพย์ ให้ผู้นั้นเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการธุระองค์กร ให้ผู้นั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ตามกำลังทรัพย์ที่ได้ทุ่มเทลงไป ” ซึ่งยังผลให้องค์กรแห่งนี้เป็นที่จูงใจนักลงทุนให้มาประกอบกิจการ จนกระทั่งพัฒนาเป็นสวนเกษตรอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า เป็นแหล่งส่งเสริมค้ำจุนเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรรมให้ก้าวหน้า สร้างโมเดลของเกษตรอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว    เบื้องแรกสุดนั้น เริ่มต้นกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์อวกาศ ผลิตพืชผักชนิดพิเศษ พืชผักอินทรีย์ ทำปศุสัตว์ปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตที่ทันสมัย อันเป็นกิจกรรมหลัก 5 อย่าง ที่ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ เป็นแบบอย่างในการฟูมฟักอุตสาหกรรม อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมขยายวงกว้างออกไปทั่วทิศ รวมทั้งการเกษตรเชิงท่องเที่ยวรวม 6 หลักการ พัฒนาการเป็นรูปแบบที่ทันสมัย และอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นสวนเกษตรเทคโนโลยีที่ทันสมัยในองค์รวม

 

 

 

กิจกรรมภายในสวนไฮเทคฯ แห่งนี้ นับตั้งแต่การผลิตพันธุ์พืชอวกาศ การเพาะเห็ดอินทรีย์ การเลี้ยงวัวนมที่ให้น้ำนมสูง การเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้กระถางที่มีคุณภาพ การเพาะปลูกพืชอินทรีย์ไร้ดิน ทั้งหมดนี้ ล้วนมีการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ค้นพบเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลากว่า 30 ชนิด ได้รับการส่งเสริมนำไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง ได้นำพันธุ์พืชที่ดีเด่นจากทั้งในประเทศ – ต่างประเทศ 450 สายพันธุ์ เข้ามาเพาะขยายพันธุ์ ณ.สวนไฮเทคแห่งนี้ ต้นมะเขือเทศที่ปลูกในระบบ ดินทราย แห่งแรกของประเทศ สามารถให้จำนวนผลสูงถึง 20,000 กว่าลูก ได้รับการรับรองว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของประเทศเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนสายพันธ์พืชอวกาศ 393 สายพันธุ์ ในจำนวน 9 ชนิด ระหว่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพรัสเซียในช่วงไม่นานมานี้อีกด้วย และยังค้นพบข้อมูลในการกลายพันธุ์ในทางที่ดีอีก 8,000 รายการ ที่นำมาปรับปรุง – พัฒนาพันธุ์ผักพันธุ์ใหม่ๆจำนวน 21 สายพันธุ์ ด้วยลิขสิทธิ์ความรู้ของตนเอง ผ่านการรับรองพันธุ์จากหน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมณฑลหน่วยงานการเกษตรของประเทศ จนกระทั่งปลายปี 2010 ได้ผลักดัน – ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอวกาศเป็นเนื้อที่ถึง 2,976,000 ไร่ ใน 25 มณฑล มีมูลค่าผลผลิต 3,000 ล้านหยวน สร้างผลกำไรทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 700 ล้านหยวน จากการนำผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี 46 รายการมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลทางเทคโนโลยี 23 รายการ ได้ทยอยสร้างฐานสาธิตขึ้น 67 แห่ง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรไปแล้ว 1,230,000 คน ส่วนการผลิตน้ำนมวัว การผลิตเห็ดเข็มทองได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระดับประเทศ เชอร์รี่ มะเขือเทศ พริกหวาน แตงโม แคนตาลูป แตงร้าน มะเขือยาว  รวม 8 ชนิดได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นอาหารสีเขียวระดับเกรด A มีอุตสาหกรรมการเกษตรถึง 5 บริษัท ในสวนเกษตรแห่งนี้ ที่เป็นบริษัทหัวหอกชั้นแนวหน้าระดับมณฑลถึง 5 บริษัท และระดับจังหวัดถึง 10 บริษัทด้วยกัน

 

 

 

ในโครงการ 5 ปี ครั้งที่ 12 (รัฐบาลจีน มีการจัดวางแผนระยะ สั้น-กลาง 5 ปี โครงการห้า ปีแรก ครั้งที่หนึ่ง เรียกว่า อีอู่  一五 และโครงการ ห้าปีครั้งที่ 12 ที่เรียกว่า สือเอ้ออู่ 十二五 ที่มีช่วงระยะเวลาเริ่มต้น ปี 2011 สิ้นสุดปีที่ 2015) สวนเกษตรไฮเทค เทียนสุ่ย แห่งประเททศจีน วางแผนดำเนินงานตามสโลแกนที่ว่า 

ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋
(打航天牌、走循环路、创加工业、带农民富)

 

ที่แปลความได้ว่า  ตีตราห้วงนภากาศ หกเหินเดินโคจร จรรโลงการแปรรูป นำพาเกษตรกรรุ่มรวย (ความหมายก็คือ ยึดถือการผลิตพืชพรรณอวกาศเป็นหลัก ดำเนินการผลิตที่เป็นวัฎจักรยั่งยืนครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น) และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสาธิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกษตรของภูมิภาคแห่งนี้ (พื้นที่แห้งแล้ง – กึ่งแห้งแล้งทางภาคตะวันตก) จึ่งนำบริษัท เทียนสุ่ยเสินเจาลวี่เผิงหนงเอยี๊ยะเคอจี้อยิ่วเซี่ยนกงซือ จำกัด (ดำเนินธุรกรรมพันธุ์พืชอวกาศ) และบริษัท เทียนสุ่ยจวิ้นแอยี๊ยะอยิ่วเซี่ยนกงซือ จำกัด (ดำเนินธุรกรรมการเพาะเห็ด) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุนทรัพย์จัดสร้าง ฐานปฏิบัติการ 3 แห่ง คือ

ฐานปฏิบัติการสวนสาธิตพันธ์พืชอวกาศเทียนสุ่ย中国天水航天育种示范基地
ฐานปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พิเศษคุณภาพภาคตะวันตก西部优质特色农产品生产 加工基地
และฐานปฏิบัติการสวนเกษตรนำสมัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งเมืองกานสู 甘肃天水现代农业循环经济示范基地

ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร 5 ประเภท ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอวกาศ ไม้ผล พืชผัก การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปพืชผล จัดตั้งสวนเกษตรพืชผลชนิดพิเศษขึ้นจำนวน 7 แห่ง ใน 5 อำเภอ โดยมีเป้าหมาย สร้างสิ่งใหม่ๆ ทำการรวบรวม จัดการสาธิตเป็นแบบอย่าง และขยายกิจกรรมออกไปในวงกว้าง ปลุกปั้นให้สวนเกษตรเป็นศูนย์กลางสาธิตเกษตรไฮเทค เป็นฐานส่งเสริมอุสาหกรรมเกษตร เป็นแหล่งอบรม เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน้าต่างของเกษตรครบวงจรที่สมบูรณ์ เป็นหัวหอกนำพาเกษตรกรก้าวไปข้างหน้า เพื่อเพิ่มพูนรายได้ในแนวทาง
เกษตรที่ก้าวไกลทันสมัยล้ำยุค
 

 

 

 

เมื่อได้อ่านข้อมูลที่นำเสนอนี้แล้ว ก็จะขอนำท่านเข้าชม วีดิโอ เกี่ยวกับสวนเกษตรไฮเทคเทียนสุ่ยรวมทั้งหมด 3 คลิปด้วยกัน แล้วท่านจะเห็นว่า ประชาชนชาวจีนนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศกันอย่างจริงจัง เพื่อนำพาประเทศให้ความรุ่งเรืองรุดหน้าเทียมทันประเทศตะวันตก ญี่ปุ่น และ อเมริกา ให้จงได้ หลังจากต้องขมขื่นระทมทุกข์จากการถูกรุกรานย่ำยีข่มเหง มอมเมาด้วยยาฝิ่นจาก อังกฤษ และจากการปล้นทรัพยากรของประเทศจักรพรรดิศักดินามานาน 
 
http://www.tsnyyq.com/Html/ztsp/165754736.html
http://www.tsnyyq.com/Html/ztsp/102656855.html
http://www.tsnyyq.com/Html/ztsp/102345851.html

สวนเกษตรไฮเทคเทียนสุ่ยแห่งนี้ ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวแล้วเสร็จ ด้วยเวลาแค่ 2 ปีเศษๆเท่านั้น น่าทึ่งใช่ไหมครับ (ถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่อาจคาดเดาได้ต้องใช้เวลานานเท่าไร เพราะคอยปัดแข้งปัดขากันเอง จากพรรคการเมืองร้อยพ่อพันแม่)

ปัจจุบันนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมในสวนเกษตรไฮเทค ฯ แห่งนี้แล้วทั้งสิ้น 21 บริษัท คือ

บริษัทเทียนสุ่ยเสินเจาลวี่เผิ่งหนงเอยี๊ยะเคอจี้อยิ่วเซี่ยนกงซือ (天水神舟绿鹏农业科技有限公司)
ดำเนินกิจการด้านเมล็ดพันธุ์พืช อวกาศ

บริษัทเทียนสุ่ยเจียซิ่นซวี่มู่อยิ่วเซี่ยนกงซือ (天水嘉信畜牧有限公司)
ดำเนินธุรกิจฟาร์มโคนมพันธุ์ดี

 

 

 

 

เพื่อไม่ให้เป็นการเยิ่นเยื้อเกินไป จึงแนะนำให้เปิดเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซท์ของสวนเกษตรฯ เกี่ยวกับบริษัท 21 แห่งโดยตรงดังต่อไปนี้ :- 

และบริษัท天水洁通农业科技有限公司 ส่วนรายละเอียดนั้น แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/175011906.html

และบริษัท天水昊盛农业科技有限公司 รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174834443.html

บริษัท天水星辰农业发展有限公司          รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174805693.html

บริษัท天水嘉乐乳业有限公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174731275.html

บริษัท天水家宝农业服务有限责任公司     รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174703503.html

บริษัท天水新科农业发展有限公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174644284.html

บริษัท天水民兴菌业有限公司       รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/17460259.html

บริษัท天水牧乐饲料有限公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174337393.html

บริษัท天水牧乐饲料有限公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่ 
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174337393.html

บริษัท天水森瑞农业科技有限公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/20120309211056388.html

บริษัท天水众兴菌业有限责任公司        รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/175112648.html

บริษัท天水利东养殖有限公司      รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/175029509.html

บริษัท天水九龙山禽业养殖有限公司      รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174937964.html     

บริษัท天水咏梅园艺      รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174820903.html

บริษัท天水嘉园果蔬有限公司     รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174754152.html

บริษัท天水维亚实业有限责任公司      รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174720584.html

บริษัท天水润德沼气开发工程有限公司 แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174653780.html

บริษัท天水万农果业有限公司     รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174634686.html

บริษัท为股份制有限责任公司    รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/174535984.html

บริษัท天水云光生态林业开发有限公司  รายละเอียด แวะเข้าไปชมได้ที่
http://www.tsnyyq.com/Html/rzqy/20120309211154146.html

 

 

 

หมายเหตุ : ประเทศจีนปกครองในระบอบเผด็จการประชาธิปไตยสังคมนิยม ที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คนไทยเราไม่ใคร่เข้าใจนักว่า เมื่อเผด็จการแล้ว จะ
เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร และเมื่อเห็นคำว่าสังคมนิยมด้วยแล้ว ก็มักจะโยงไปถึงคำว่า คอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นที่น่าหวาดกลัวเป็นยิ่งนักว่า ถ้าหากประเทศใดปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์แล้ ประชาชนจะถูกจับไปกักกันใช้แรงงาน ทำไร่ ไถนาต่างวัวต่างควายกัน ซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อล้างสมองคนไทย โดยแท้จริงแล้วภาพผู้คนลากคันไถทำนานั้น เป็นภาพถ่ายจริง แต่ข้อเท็จจริงของภาพถ่ายหาเป็นเช่นที่บรรยายไว้ไม่ ในยามหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่จีนปลดแอกก่อตั้งประเทศใหม่ๆนั้น ขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค ขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่วัวควายใช้งานก็หาไม่ได้ เมื่อต้องทำไร่ไถนา ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนต้องช่วยกันลงแรงลากคันไถพลิกฟื้นผืนดิน ประเทศเสรีนิยมอย่างประเทศอเมริกา -  ยุโรป ที่หวั่นกลัวคอมมิวนิสต์ขึ้นสมอง เห็นได้ที ก็นำรูปภาพที่ประชาชนชาวจีนร่วมใจกันออกแรงทำไร่ไถนามาบรรยายว่า ประชาชนชาวจีนทั้งหมดถูกพรรคคอมมิวนิสต์จับตัวมาเป็นทาษ กักขังใช้แรงงานเยี่ยงวัวเยี่ยงควาย (ฉะนั้น อย่าได้เชื่อในสิ่งที่เห็นโดยมิได้ค้นหาสอบความเป็นจริง) ถือเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยการทำ สงครามเย็น เพื่อล้างสมองชาวโลก (รวมทั้งประเทศไทย) ให้มีใจจงเกลียดจงชังลัทธิคอมมิวนิสต์ (ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด คนไทยกลัวคอมฯ ยิ่งกว่ากลัวผีเสียอีก) ซึ่งความจริงได้ปรากฏให้เห็น เมื่อประชาชนชาวจีนได้บากบั่นพัฒนาประเทศลุล่วงมาร่วม 60 ปี ที่ประเทศจีนได้เปิดประเทศเผยให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งทุกวันนี้ จีนสามารถนำพาประเทศมายืนอยู่แถวหน้าประชาคมโลก
 
 

ด้วยหลักการทางสังคมนิยม บรรดาทรัพยากรของประเทศทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนเป็นสมบัติของแผ่นดิน โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินนั้น เอกชนไม่สามารถซื้อมาครอบครองสิทธ์ขาดเป็นการส่วนตัวได้ (ผิดกับบ้านเราที่ใครมือยาว สาวได้สาวเอา แต่ละคนครอบครองกันเป็นหมื่นแสนพันไร่) ถ้าผู้ต้องการใช้ที่ดินทำประโยชน์ ก็ให้ยื่นขอแสดงความจำนงในการครอบครองที่ดินเพื่อก่อประโยชน์ได้เป็นเวลา 100 ปี เมื่อครบกำหนด ก็ต้องมอบคืนกลับให้รัฐดังเดิม (หรืออาจยื่นขอต่ออายุใหม่ได้) เมื่อเป็นดังนี้ การปั่นราคาที่ดินก็ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่มีการซื้อขายที่ดินกักตุนหวังผลกำไรเหมือนบ้านเรา ต้นทุนคงที่ด้านที่ดินจึงไม่สูงเหมือนบ้านเรา นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ราคาสินค้าประเทศจีนมีต้นทุนต่ำกว่า นอกจากค่าแรงงาน อันเนื่องมาจากค่าครองชีพที่ต่ำกว่าอีกด้วย ดังนั้นการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการต่างๆ จึงทำได้ง่ายกว่าบ้านเรา (ไม่มีการประท้วงขัดขวาง เรียกร้องผลประโยชน์) 

 

 

 

แอปเปิ้ล ฮวาหนีว (花牛苹果) เป็นแอปเปิ้ลพันธุ์ดีมีชื่อในประเทศจีน ชื่อ ฮวาหนีว ได้มาจากสถานที่ต้นกำเนิดของแอปเปิ้ลพันธุ์นี้ นั่นก็คือ เมืองฮวาหนีว (花牛镇) ของอำเภอไม่จี๋ (麦积区) มีคุณภาพเทียบเท่ากับแอปเปิ้ลฟูจิของญี่ปุ่น และแอปเปิ้ลเรดเสนคฟรุต แอปเปิ้ลวอชิงตัน ของอเมริกา (ที่มีชื่อเรียกว่า เสนคฟรุต เพราะถือเป็นแอปเปิ้ลรสชาติดีเยี่ยม ที่ปีศาจงูในคัมภีร์ไบเบิลนำมาให้อดัมกับอีฟกิน) จึงมีพ่อค้าหัวใสในประเทศจีน นำเอาแอปเปิ้ลฮวาหนีวมาย้อมแมวขายเป็น แอปเปิ้ลวอชิงตัน ( ได้กำไรมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องบวกค่าขนส่งและภาษี) แอปเปิ้ลจีน ที่ระบุว่าเป็น แอปเปิ้ล ฟูจิจีน ที่วางขายในห้างสรรพสินค้านั้น ก็คือ แอปเปิ้ล ฮวาหนีว นั่นเอง 

 

 

ถ้าหากต้องการล้วงลึกถึงข้อมูลรายละเอียดของแอปเปิล ฮวาหนีว ก็ให้เปิดเข้าไปดูได้ที่เว็บไซท์ของ

บริษัท เทียนสุ่ยเต๋อะเฉิงกวั่วซูจิ้นชูเข่าอยิ่วเซี่ยนกงซือ
(天水德盛果蔬进出口有限公司) 
http://www.cnhuaniu.com/En/The%20Origin.html

จะมีข้อมูลรายละเอียดของแอปเปิ้ล ฮวาหนีว แอปเปิ้ลฟูจิ แอปเปิ้ลทอง แอปเปิ้ลชิงกวน รวมทั้ง ฮามิกวา (แตงหวาน ที่เรียกว่า ฮามี่กวา) และองุ่นแดงที่บริษัท ฯ เป็นผู้ส่งออก- นำเข้าผลไม้เกรดดีจากในประเทศ และต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพื่อให้เห็นภาพความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่อาศัยจรวดนำพาดาวเทียมที่บรรจุเมล็ดพันธ์นานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์ขึ้นไปโคจรในห้วงอวกาศ ที่อยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนัก มีความเข้มข้นของรังสีจากแสงอาทิตย์ และสภาพที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กเบาบางกว่าพื้นโลก ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่คาดเดาไม่ถูกว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ลักษณะใดบ้างก็ขอแนะนำให้เปิดเข้าไปดูหน้าเว็บไซท์ กูเกิลเสิร์จ


http://www.google.co.th/search?hl=zh-CN&biw=1920&bih=877&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%E8%88%AA%E5%A4%A9%E8%82%B2%E7%A7%8D&oq=%E8%88%AA%E5%A4%A9%E8%82%B2%E7%A7%8D&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12...75740.136403.0.146069.10.3.3.4.5.0.2124.4094.2-1j8-1j1.3.0...0.0.wrXtIZ1iKGw

แล้วจะเห็นว่า ภาคการเกษตรของจีนนั้นก้าวล้ำไปในอวกาศกันแล้วด้วยจรวดส่งดาวเทียม แต่หน่วยงานการเกษตรของไทยเราล่ะ ? ยังสาระวนอยู่กับขบวนรถไฟที่ส่งเสียงครวญครางโดยไม่เคยเปลี่ยนเสียงสำเนียงร้องอัมตะว่า “ ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง ” นั่นแหละครับ

ส่วนการเกื้อกูลเอื้อหนุนเกษตรกรนั้น ทางสวนฯ ได้จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการเพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ  โดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เห็นด้วยของจริง มีการเพาะขายกล้าพันธุ์ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องดำเนินการเอง เมื่อเพาะเลี้ยงพืชผักโตได้ขนาดแล้ว ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาส่งที่บริษัทฯ ที่ได้ทำข้อตกลงเอาไว้ บริษัทฯ จะจัดการด้านการตลาดให้ด้วยความเป็นธรรม ถือเป็นความร่วมมือในแบบอย่างของคอมมูนดั้งเดิมที่เรียกว่า เฮ๋อจวั๋วเซ่อ (合作社 / ที่เราเรียกว่า สหกรณ์นั่นเอง )  

สวนเกษตรสาธิตไฮเทคเทีนสุ่ยแห่งนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ และยินดีต้อนรับเข้าร่วมลงทุนธุรกิจด้วยความยินดียิ่ง
 

 

แถมท้าย : ส่งท้ายด้วยหน้าเว็บไซท์ ของ หังโจวเซียวซานกวั๋วเจียจี๋หนงเอยี๊ยะเคอจีหยวยชวี (杭州萧山国家级农业科技园区เน้นการเกษตรท่องเที่ยวเป็นพิเศษ)  ซึ่งจะคัดเลือกเอาเฉพาะที่เป็นหน้ารูปภาพมาให้ดูกันพลางๆ ก่อนที่จะทยอยนำเอาสวนเกษตรระดับประเทศอีก 9 แห่งมานำเสนอให้ทัศนากันต่อไป (เมื่อโอกาสอำนวยให้)


 
http://www.zjnjl.com.cn/?product-699.html
 
http://www.zjnjl.com.cn/?gallery-39-grid.html
 
http://www.zjnjl.com.cn/?gallery-40-grid.html
 
http://www.zjnjl.com.cn/?gallery--t,12-0-grid.html
 
http://www.zjnjl.com.cn/?gallery--t,12-0-grid.html
 
http://www.zjnjl.com.cn/?article-78.html


สวัสดีครับ

 

 ติดตามชมอัลบั้มได้ที่นี่
 

 
เกษตรไฮเทค

นักวิชาการรู้ แต่ยังไม่กล้าบอก
ปลูกข้าวในทะเลทราย โดยใช้เม็ดทรายเก็บกักน้ำไว้ทำนา
กดเอาไว้ อย่าให้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะดีเอง!
กว่าจะเป็นตัวตนของตนเอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานร่วม 60 ปี !
เบื้องหลังความสำเร็จรางวัลไวน์เหรียญทองนานาชาติของจีน
เคล็ดลับประหลาดที่ใช้ปลูกข้าวได้ผลดีเหลือเชื่อ
GMO
คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คุณภาพซากสุกรดีขึ้น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกแล้ว
จ่าวหลานต้านไป๋ (藻蓝蛋白 / Algal blue protein) article
เอ๊ะ ทำได้อย่างไร ?
并蒂荔枝 (ปิ้งตี้ลี่จือ) คืออะไร ?
คุณเชื่อหรือไม่ ปลูกต้นไม้ในทะเลทราย 10 วินาที ต่อ 1 ต้น อัตราการรอดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์?
มหันต์ภัยเงียบก่อหายนะกำลังเผยตัวปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนในผืนแผ่นดินเพาะปลูก
ยาสูบมีโทษต่อร่างกาย ผู้เสพอาจถึงตายได้ แต่ ... นักวิทยาศาสตร์กลับนำมันมารักษาชีวิตคน ! article
ถึงเวลายาเคมีเกษตรต้องยาตราถอยทัพ
ยาเคมีหรือ ถอยให้ห่างไกลไปเลย
สารตัวนี้แหละที่ช่วยเร่งอัตราการสังเคราะห์แสงในพืช article
จุลินทรีย์ แบซิลลัส ซับทิลิส article
116 肥 ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว ! ไม่ใช้ก็คงไม่ได้แล้ว (เหมือนกัน) article
คุณเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของ article
อุปกรณ์ที่จะช่วยชาวไร่ข้าวโพดขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น article
ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ article
โปรตีนอะไรที่สร้างความต้านทานโรคพืชได้ article
จ้าว หย่งเลี่ยง คนเยี่ยงนี้ยังมีอยู่หรือ ?
ไก่เบตงมาจากไหน ? ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่นี่นี้เอง ?
ฟูเซียวเฝิ่นน่า (复硝酚钠)
จากเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดสุดท้าย สู่อาณาจักร มาคา - ไวอะกร้า ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ article
ผลผลิตรากบัว จาก 4,800 กก. ต่อไร่ เพิ่มเป็น 14,400 กก. ต่อไร่ ทำได้อย่างไร ?
เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว
นี่มันลูกแตงโมนะ ไม่ใช่ลูกโบว์ลิ่ง article
อะไรเอ่ย ทั้งแข็งทั้งอร่อย article
ต้นไม้ที่ผลิตเกลือแกง article
หมูที่เลี้ยง-ขุนด้วยหนอนแมลงวัน คุณกล้ากินไหม ? article
แต้มจุดสีแดงบนใบข้าวเพื่อ .... article
อะไรนะ มีด้วยหรือ ปุ๋ยอากาศน่ะ ! article
หนานอวี้ เบอร์ 1 article
หนุ่มสติเฟื่องเพาะพันธุ์ เหรยินเซินกว่อ article
ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋ article
ศักราชใหม่ของเกษตรกรจีน article
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงกุ้ง ปูปลา และสัตว์น้ำอื่นๆให้ได้ผลดี article
มะละกออวกาศ article
สัตว์ที่คนไทยเราขยะแขยง ประหวั่นพรั่นพรึง article
เอายอดมะระมาเสียบตอบวบดีอย่างไร ? article
หมาวฮวามี่เหาถาว 毛花猕猴桃 สายพันธุ์ใหม่ วอลเท่อร์ (华特 / Walther) article
สวี ไหว่จง (徐 伟忠) article
กุหลาบ 7 สี หรือ กุหลาบสายรุ้ง 彩虹玫瑰 article
วิธีไหนดีกว่ากัน? article
ไก่เหวินชาง (อีกแล้ว) article
เตาแก๊สเกษตร article
มู่กวา (木瓜) article
เริ่มแล้ว อลังการยิ่งใหญ่ตระการตาน่าชมชื่น article
นี่ก็ใช่เหมือนกัน article
ปลูกข้าวในทะเลทรายโกบี ? article
ปลูกมันฝรั่งในอากาศ article
จินกวา หรือ หนานกวา ? article
ไก่เนื้อที่ขึ้นชื่อลือชาว่ารสชาติอร่อยที่สุดในเกาะไหหลำ article
ไปเทียว ห่ายหนานต่าว (เกาะไหหลำ) article
อยี่ หวงหวาง จิน article
ข้าวไผ่ article
นาโนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
เต้าเกอ article
พริก พริก พริก ที่นี่มีแต่พริกทั้งนั้น article
นาซี 778 ขจรขจายทั่วผืนแผ่นดินจีน article
แตงโมอวกาศมาที่รอคอย ถึงเวลาปลูกให้ลิ้มชิมรสแล้ว article
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน article
ไข่มุกดำที่มีรสชาติแสนโอชา article
อาหารดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยหรือไม่ ? article
เบิ่งมองการเกษตรประเทศจีน article
สบู่ดำที่เกาะห่ายหนาน article
เอทานอลจากต้นข้าวโพด article
หญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก article
ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่กว่างซี article
ตลาดผัก-ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน article
เตาแก๊สแรงดันสูง (เตาฟู่) ที่ประหยัดแก๊สถึง 2 ขั้นตอน article
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้อย่างไร ? article
อาร์ติโชค (artichoke) article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ไข่ไก่ article
เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง article
เตาผลิตแก๊สจากไม้ฟืนและเศษเหลือทิ้งจากพืชไร่ article
ขโมยวัวข้าหรือ ? บอกได้เลยว่า ยากซ์........ซ article
แบตเตอรี่เก่า อย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือ โยนทิ้งไป article
ซื้อแต่เตา แล้วมีแก๊สใช้ตลอดไป ! article
เครื่องดำนาขนาดเล็ก article
ต้นมะเขือออกผลเป็นไข่ไก่ ? article
เดินทางเยี่ยมเยือน เฉิงตู นครแห่งไม้ดอก article
เว็บไซท์ทางการของจีน article
นิทัศน์การแสดงสินค้า-อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเก็บรักษาความสดผลผลิตทางการเกษตรนานาชาติครั้งที่สอง article
เสื้อผ้าที่ถักทอตัดเย็บมาจากไม้ไผ่ article
พันธุ์ถั่วฝักยาวอวกาศ article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน III article
ของจริง มิใช่ของปลอม article
ฟักแฟง 9 ผล ราคาเหยียบ ห้าหมื่นบาท ! article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน II article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน article
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? article
ข่าวดี article
ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่สร้างภูมิคุ้มโรคได้ article
บอกอำลาควันไฟไปได้เลย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google