ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


วิธีไหนดีกว่ากัน? article

 

การขยายพันธุ์พืชนั้นมีหลายวิธี วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการปักชำ เนื่องจากต้นพันธุ์ที่ได้นั้นมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และสามารถดำเนินการได้ง่ายๆภายในโรงเรือนเพาะชำทั่วๆไป ทำการขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการขยายพันธุ์โดยการโคลนนิ่ง (จำลองพันธุ์) ด้วยใบพืชที่ดูแล้วไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดนั้น แต่แท้จริงแล้ว ผลที่ได้รับนั้นแตกต่างห่างชั้นกันมากเลยทีเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แม้จะสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้จำนวนมากในครั้งหนึ่งๆ แต่ก็มีความซับซ้อนยุ่งยากอยู่หลายประการดังที่จะจาระไนต่อไปนี้
 

  1. ต้องมีห้องปฏิบัติการที่เป็นสัดเป็นส่วน
  2. ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดที่ซับซ้อน และมีราคาแพง
  3. ต้องใช้บุคลกรที่มีความรู้ความจัดเจนในการดำเนินงาน
  4. มีขั้นตอนหลายขั้นตอน กว่าจะได้ต้นพันธุ์เพื่อนำไปปลูก
  5. ต้องใช้ความละเอียดอ่อน พิถีพิถันในการดำเนินงาน เพราะต้องคอยระวังการติดเชื้อ และอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการ
  6. มีค่าใช้จ่ายสูง
  7. ใช้เวลายาวนานกว่าวิธีการจำลองพันธุ์มาก (เพาะชำด้วยใบ) 

  

 ส่วนข้อได้เปรียบของการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการโคลนนิ่งด้วยใบนั้นสวนทางกับวิธีเพาะชำ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกือบทุกประเด็นที่กล่าวมาทุกรายการ นั่นก็คือ

ใช้โรงเรือนเพาะชำแบบเรียบง่าย ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นกว่า ไม่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้สูงนัก เกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้ ขั้นตอนน้อยกว่า ไม่ต้องพิถีพิถันละเอียดเข้มงวดมากนัก เนื่องจากชิ้นส่วนที่นำมาขยายพันธุ์นั้น (ใบ) มีความต้านทานพอสมควร ค่าใช้จ่ายน้อย ใช้เวลาสั้นกว่าในการผลิตต้นพันธุ์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการอนุบาล (นำลงแปลงปลูกได้เลย เพราะต้นพันธุ์ที่ได้นั้นมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดี) ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างการปักชำด้วยกิ่งและใบก็คือ กิ่งชำต้องลิดใบออกส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำภายในกิ่งชำ ต้องลดความจัดจ้าของแสงลงโดยการพรางแสงด้วยวัสดุต่างๆ (ใบไม้  แสลน เป็นต้น) ส่วนการปักชำด้วยใบนั้นไม่จำเป็นต้องทอนส่วนของใบออก และไม่จำเป็นต้องพรางแสงให้ด้วย เพราะรากที่เกิดขึ้นนั้นได้มาจากพลังงานแสงแดดตามกระบวนการ แสงสังเคราะห์ของพืชเฉกเช่นดังที่ยังยึดติดกับพืชต้นแม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า ใบไม้ใบเหล่านี้แม้จะหลุดห่างจากต้นแม่แล้วก็ตาม แต่ก็หาได้หยุดพักชะงักงันแต่อย่างไร คงเติบโตไปตามปกติ ในเมื่อชิ้นส่วนขาดรากไปเสียแล้ว ขบวนการภายในก็เร่งทำงานสร้างรากขึ้นทดแทนทันที ดังนั้นต้นพันธุ์ที่ได้จากใบพืชจึงอัตราการติดรากเกือบร้อย % เต็มเลยทีเดียว 

ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในการขยายพันธุ์โดยวิธีการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี ว่า วิธีการไหนให้ผลดีกว่ากัน โดยใช้ แตงร้าน เป็นพืชตัวอย่างในการทดสอบ

หลักการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีโคลนนิ่งใบนั้น มีวิธีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับการเพาะชำที่เราเห็นกันโดยทั่วไป หากแต่การเพาะชำนั้นต้องใช้ชิ้นส่วนเป็นกิ่งที่มีใบติดมาด้วยจำนวนหลายใบ ซึ่งต่างจากวิธีจำลองพันธุ์ (เพาะชำด้วยใบ ที่ควบคุมปัจจัยความต้องการของต้นพืชได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำด้วยอุปกรณ์สมองกล / คอมพิวเตอร์) ที่ใช้แค่ใบไม้เพียงใบเดียวก็ทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากสมบูรณ์แข็งแรง ผิดกับการปักชำด้วยกิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากร (กิ่ง)มากกว่า ดังจะเห็นได้ว่าพืชต้นหนึ่งๆนั้นมีจำนวนกิ่งน้อยกว่าใบเป็นร้อยๆเท่า และรอบของการเกิดของกิ่งกับใบนั้นก็แตกต่างกันมากทั้งปริมาณ และเวลา (ต้นไม้แตกกิ่งได้ช้ากว่า แต่ผลิใบได้มากกว่าในเวลาเท่าๆกัน) จึงสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้เร็วกว่า และจำนวนมากกว่าโดยมิพักต้องกังขา

หัวใจของการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีปักชำ และโคลนนิ่งใบนั้นอยู่ที่การชักนำให้ชิ้นส่วนที่นำมาขยายพันธุ์นั้นมีการแตกรากที่รวดเร็ว มีปริมาณหนาแน่น มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เพื่อว่าเมื่อนำไปปลูกแล้วจะมีอัตราการรอดสูง อันเป็นเป็นหนทางนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิตกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นการที่จะบรรลุผลดังที่หวังไว้ การปักชำจึงต้องอาศัยตัวช่วยกระตุ้นให้แตกรากได้เร็วขึ้นและมากขึ้น สิ่งนั้นก็คือฮอร์โมนพืช ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางก็คือ สาร NAA (จีนเรียก 萘乙酸/  น่ายอี่ซวน) ที่มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า 1-naphthlcetic acid ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกระตุ้นให้เกิดรากพืช

 

 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ใช้เวลาในการแช่ชิ้นส่วนที่ต้องการขยายพันธุ์เป็นเวลา 45 นาทีเท่าๆกัน ทำการตรวจวัดผล 2 ระยะดังตารางที่แสดงไว้

 

หมู่ ความเข้มข้น สารที่ใช้ จำนวนต้น จำนวนต้นที่เกิดราก อัตรารอด
1 200 PPM KFB 1 47 43 91.5 %
2 200 PPM NAA 46 43 91.5 %
3 น้ำเปล่า ผ่านแม่เหล็ก 32 13 40.6 %

 

ได้ทำการตรวจสอบเมื่อดำเนินงานได้ 12 วัน ปรากฏว่าหมู่ที่ 1 ที่ใช้สาร KFB 1 (สารฮอร์โมนเรียกรากชนิดใหม่ สูตร 1 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ทั่วไป จีนเป็นผู้วิจัยคิดค้น) ร่วมกับเทคนิคโคลนนิ่งใบ มีอัตราการรอดสูง 91.5 % ความยาวราก 2~ 4 ซม. ส่วนหมู่ที่ใช้สาร NAA นั้น แม้จะมีอัตรารอดเท่าๆกัน แต่มีความยาวของรากสั้นกว่าเป็นเท่าตัว (1~ 2 ซม. เท่านั้น) ส่วนหมู่ที่ใช้น้ำเปล่านั้นแทบจะไม่เกิดรากเลย
จากนั้น ทำการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน (รวม 18 วัน) ปรากฏว่าหมู่ที่ 1 มีระบบรากพัฒนาหนาแน่นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะทำการย้ายปลูกได้ ส่วนหมู่ที่ใช้สาร NAA นั้น การพัฒนาของระบบรากเป็นรองลงมา ส่วนหมู่ที่ใช้น้ำเปล่านั้นการพัฒนาของระบบรากนั้นน้อยมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ฮอร์โมน เร่งกระตุ้นนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักนำให้เกิดรากของพืช แต่หากใช้เทคนิคการโคลนนิ่งที่ใช้ใบปักชำร่วมด้วยแล้ว จะเป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด ดังภาพที่นำมาเปรียบเทียบให้ดูต่อไปนี้

 

 การเพาะชำไม่ว่าจะใช้สารชนิดไหนก็ตาม ต้องคำนึงถึงการควบคุมปัจจัยต่างๆให้พอเหมาะ จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด

การเพาะชำไม่ว่าจะใช้สารชนิดไหนก็ตาม ต้องคำนึงถึงการควบคุมปัจจัยต่างๆให้พอเหมาะ
จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด

 

 ซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ตรงกลางใช้ น้ำเปล่า ส่วนขวามือใช้ เอ็นเอเอ

ซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ตรงกลางใช้ น้ำเปล่า ส่วนขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

 เปรียบเทียบระบบรากให้เห็นเป็นรายต้น บน-ไคว่ฝานป่าว ล่าง -เอ็นเอเอ

 

เปรียบเทียบระบบรากให้เห็นเป็นรายต้น บน-ไคว่ฝานป่าว ล่าง -เอ็นเอเอ

 

 ต้นแตงซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

ต้นแตงซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

 สาร KFB 1 ที่มีชื่อเรียกทางการค้าว่า ไคว่ฝานป่าว

สาร KFB 1 ที่มีชื่อเรียกทางการค้าว่า ไคว่ฝานป่าว

 

เทคนิคการจำลองพืชด้วยใบ (โคลนนิ่ง / ปักชำด้วยใบ) หากพิศดูอย่างผิวเผินแล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างตื้นเขิน แต่ถ้าหากทำการพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไปแล้ว ผลที่ได้จากวิธีโคลนนิ่งใบนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์พืชอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในภาคของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมที่เรียกว่า ไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของ F1หรือ รุ่นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ก็ตาม

ถ้าหากเกษตรกรปลูกพืชผักที่จำต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสมราคาแพงมาปลูก สามารถนำเอาเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้แล้ว การซื้อเมล็ดพันธุ์แค่ครั้งเดียวก็สามารถปลูกพืชพันธุ์นั้นๆได้ตลอดเรื่อยไป ไม่จำเป็นต้องเปลืองเงินซื้ออีก เพราะการโคลนนิ่ง จำลองพันธุ์นั้นไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไปอย่างแน่นอน แต่ถ้าเก็บเมล็ดจากพืชที่ปลูกเอาไว้มาทำพันธุ์ต่อนั้น อย่าได้พึงกระทำ เพราะลักษณะที่ดีนั้นปรวนแปรไปอย่างคาดคิดไม่ถึงเลยทีเดียว

หากเกษตรกรได้นำเทคนิค ปักชำใบพืช มาใช้แล้ว ใช่ว่าจะมีผลกระทบที่ไม่ดีกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเท่านั้น แต่ยังเกิดผลในทางที่ดีได้ด้วย นั่นก็คือสามารถธำรงสายพันธุ์ แกรนด์พาเร้นท์ - พาเร้นท์ สต๊อค ที่ใช้ผลิต รุ่น F1 ได้อย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์  F1 ในแต่ละครั้งจะเกิดการแปรปรวนรวนเรของหน่วยพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยของสภาพแวดล้อมก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นงานนี้ พูดได้ว่า เกษตรกรก็ได้รับผลประโยชน์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

คราวหน้าจะแนะนำให้ได้รู้จักกับนักวิชาการที่มีผลงานโดดเด่นท่านหนึ่ง ที่อาจหาญป่าวประกาศวลีที่ว่า  “ขอใบไม้ให้ฉันสักหนึ่งใบ แล้วฉันจะคืนพื้นป่าใหญ่ให้หนึ่งผืน” (给我一片树叶,还你一片森林 ผลงานของท่านนั้นลือลั่นไปไกล แม้กระทั่งนักวิชาการจากอิสราเอล อเมริกา ก็ยังทึ่งจนต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยเลย
แล้วไทยเราเล่า ยังคงนิ่งเฉยได้ฤา ?

 

 สวี ไหว่จง (徐伟忠)

สวี ไหว่จง (徐伟忠)

 
เกษตรไฮเทค

นักวิชาการรู้ แต่ยังไม่กล้าบอก
ปลูกข้าวในทะเลทราย โดยใช้เม็ดทรายเก็บกักน้ำไว้ทำนา
กดเอาไว้ อย่าให้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะดีเอง!
กว่าจะเป็นตัวตนของตนเอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานร่วม 60 ปี !
เบื้องหลังความสำเร็จรางวัลไวน์เหรียญทองนานาชาติของจีน
เคล็ดลับประหลาดที่ใช้ปลูกข้าวได้ผลดีเหลือเชื่อ
GMO
คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คุณภาพซากสุกรดีขึ้น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกแล้ว
จ่าวหลานต้านไป๋ (藻蓝蛋白 / Algal blue protein) article
เอ๊ะ ทำได้อย่างไร ?
并蒂荔枝 (ปิ้งตี้ลี่จือ) คืออะไร ?
คุณเชื่อหรือไม่ ปลูกต้นไม้ในทะเลทราย 10 วินาที ต่อ 1 ต้น อัตราการรอดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์?
มหันต์ภัยเงียบก่อหายนะกำลังเผยตัวปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนในผืนแผ่นดินเพาะปลูก
ยาสูบมีโทษต่อร่างกาย ผู้เสพอาจถึงตายได้ แต่ ... นักวิทยาศาสตร์กลับนำมันมารักษาชีวิตคน ! article
ถึงเวลายาเคมีเกษตรต้องยาตราถอยทัพ
ยาเคมีหรือ ถอยให้ห่างไกลไปเลย
สารตัวนี้แหละที่ช่วยเร่งอัตราการสังเคราะห์แสงในพืช article
จุลินทรีย์ แบซิลลัส ซับทิลิส article
116 肥 ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว ! ไม่ใช้ก็คงไม่ได้แล้ว (เหมือนกัน) article
คุณเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของ article
อุปกรณ์ที่จะช่วยชาวไร่ข้าวโพดขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น article
ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ article
โปรตีนอะไรที่สร้างความต้านทานโรคพืชได้ article
จ้าว หย่งเลี่ยง คนเยี่ยงนี้ยังมีอยู่หรือ ?
ไก่เบตงมาจากไหน ? ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่นี่นี้เอง ?
ฟูเซียวเฝิ่นน่า (复硝酚钠)
จากเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดสุดท้าย สู่อาณาจักร มาคา - ไวอะกร้า ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ article
ผลผลิตรากบัว จาก 4,800 กก. ต่อไร่ เพิ่มเป็น 14,400 กก. ต่อไร่ ทำได้อย่างไร ?
เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว
นี่มันลูกแตงโมนะ ไม่ใช่ลูกโบว์ลิ่ง article
อะไรเอ่ย ทั้งแข็งทั้งอร่อย article
ต้นไม้ที่ผลิตเกลือแกง article
หมูที่เลี้ยง-ขุนด้วยหนอนแมลงวัน คุณกล้ากินไหม ? article
แต้มจุดสีแดงบนใบข้าวเพื่อ .... article
อะไรนะ มีด้วยหรือ ปุ๋ยอากาศน่ะ ! article
หนานอวี้ เบอร์ 1 article
หนุ่มสติเฟื่องเพาะพันธุ์ เหรยินเซินกว่อ article
สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับประเทศแห่งเมืองเทียนสุ่ย article
ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋ article
ศักราชใหม่ของเกษตรกรจีน article
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงกุ้ง ปูปลา และสัตว์น้ำอื่นๆให้ได้ผลดี article
มะละกออวกาศ article
สัตว์ที่คนไทยเราขยะแขยง ประหวั่นพรั่นพรึง article
เอายอดมะระมาเสียบตอบวบดีอย่างไร ? article
หมาวฮวามี่เหาถาว 毛花猕猴桃 สายพันธุ์ใหม่ วอลเท่อร์ (华特 / Walther) article
สวี ไหว่จง (徐 伟忠) article
กุหลาบ 7 สี หรือ กุหลาบสายรุ้ง 彩虹玫瑰 article
ไก่เหวินชาง (อีกแล้ว) article
เตาแก๊สเกษตร article
มู่กวา (木瓜) article
เริ่มแล้ว อลังการยิ่งใหญ่ตระการตาน่าชมชื่น article
นี่ก็ใช่เหมือนกัน article
ปลูกข้าวในทะเลทรายโกบี ? article
ปลูกมันฝรั่งในอากาศ article
จินกวา หรือ หนานกวา ? article
ไก่เนื้อที่ขึ้นชื่อลือชาว่ารสชาติอร่อยที่สุดในเกาะไหหลำ article
ไปเทียว ห่ายหนานต่าว (เกาะไหหลำ) article
อยี่ หวงหวาง จิน article
ข้าวไผ่ article
นาโนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
เต้าเกอ article
พริก พริก พริก ที่นี่มีแต่พริกทั้งนั้น article
นาซี 778 ขจรขจายทั่วผืนแผ่นดินจีน article
แตงโมอวกาศมาที่รอคอย ถึงเวลาปลูกให้ลิ้มชิมรสแล้ว article
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน article
ไข่มุกดำที่มีรสชาติแสนโอชา article
อาหารดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยหรือไม่ ? article
เบิ่งมองการเกษตรประเทศจีน article
สบู่ดำที่เกาะห่ายหนาน article
เอทานอลจากต้นข้าวโพด article
หญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก article
ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่กว่างซี article
ตลาดผัก-ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน article
เตาแก๊สแรงดันสูง (เตาฟู่) ที่ประหยัดแก๊สถึง 2 ขั้นตอน article
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้อย่างไร ? article
อาร์ติโชค (artichoke) article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ไข่ไก่ article
เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง article
เตาผลิตแก๊สจากไม้ฟืนและเศษเหลือทิ้งจากพืชไร่ article
ขโมยวัวข้าหรือ ? บอกได้เลยว่า ยากซ์........ซ article
แบตเตอรี่เก่า อย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือ โยนทิ้งไป article
ซื้อแต่เตา แล้วมีแก๊สใช้ตลอดไป ! article
เครื่องดำนาขนาดเล็ก article
ต้นมะเขือออกผลเป็นไข่ไก่ ? article
เดินทางเยี่ยมเยือน เฉิงตู นครแห่งไม้ดอก article
เว็บไซท์ทางการของจีน article
นิทัศน์การแสดงสินค้า-อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเก็บรักษาความสดผลผลิตทางการเกษตรนานาชาติครั้งที่สอง article
เสื้อผ้าที่ถักทอตัดเย็บมาจากไม้ไผ่ article
พันธุ์ถั่วฝักยาวอวกาศ article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน III article
ของจริง มิใช่ของปลอม article
ฟักแฟง 9 ผล ราคาเหยียบ ห้าหมื่นบาท ! article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน II article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน article
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? article
ข่าวดี article
ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่สร้างภูมิคุ้มโรคได้ article
บอกอำลาควันไฟไปได้เลย article
ฮุยซุ่ฮวา ที่อัศจรรย์ยิ่งกว่า เห็ดหลิงจือ article
น้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ได้โดยตรงกับรถยนต์ article
จากไข่แดงเปลี่ยนแปลงมาเป็นลูกเจี๊ยบ article
เชิญเที่ยวชมงานมหกรรมเทคโนโลยีพืชผักนานาชาติอันยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 8 article
เมล็ดข้าวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากยีน GW 2 article
ข้าวตัดต่อพันธุกรรมในประเทศจีน article
พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง กอใหญ่ และต้านทานการล้ม article
ศิลปะจากพืชผล article
ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเตรียมอนุมัติให้ปลูก มันฝรั่งตัดต่อพันธุกรรม article
ดาหลาในเกาะ ไห่หนาน article
คุณกินอาหารตัดต่อ ดัดแปรพันธุกรรม (GMO) แล้วหรือยัง? (II) article
คุณกินอาหารตัดต่อ ดัดแปรพันธุกรรม (GMO) แล้วหรือยัง? (I) article
เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพจากหัวมันเทศ article
ดอกเบญจมาศพาเหรดเข้า เต่าหนาน ในคุนหมิง article
มากินใบมันเทศกันเถอะนะ article
ปีศาจแดงแห่งท้องน้ำเม็กซิโก article
ซานหนง นั้นฤา คืออะไร ? article
ฟักทองยักษ์ article
ดูดีดี มันเทศ หรืออะไรกันแน่ ? article
กาแฟในถิ่นชาผู่เอ่อ ที่ขึ้นชื่อลือชานามว่า ซือเหมา ใฉ่ยูอิ๋นจือหนาน คาเฟยเซียง (เมืองใต้สายรุ้งกรุ่นกลิ่นกาแฟหอม) article
สารคดีเกษตรเรื่องดีดีมีมากมายที่น่าสนใจ article
แตงหวาน (แคนตาลูป) article
ภาพล้อเลียนเทคโนโลยี ตัดต่อ ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) article
รัฐบาลจีนเตรียมอนุมัติให้ปลูกข้าว GMO article
การเปลี่ยนใบให้เป็นกลีบดอก article
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค Ion beam bio-engineering article
ต้นแตงโม GMO ที่ให้ผลแตงโมเป็น NON GMO article
กุหลาบสีน้ำเงิน article
เมล็ดพืชจากลูกผสม F1 สามารถปลูกขยายพันธุ์ได้ถึง 6 รุ่น ! article
ข้าวตัดต่อพันธุกรรมในประเทศจีน article
สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของสาวเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน article
กระต่ายยักษ์ article
แยกเพศนกระทาเมื่อแรกเจาะเปลือก article
พันธุ์พืชอวกาศ article
หยาง ไม้โตเร็ว article
เซียนเหรินจั่ง article
จินฮวาฉา article
เทคนิคการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงเท่าตัว article
สิงห์เหนือเสือใต้ ทางการเพาะปลูก แห่งประเทศจีน article
เทคโนโลยีการใช้ฟางข้าว ต้นข้าวโพด และส่วนเหลือใช้จากพืชไร่มาผลิตอาหารสัตว์ article
บานประตูจากฟางข้าว แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ทนไฟ article
NEEM พืชทรงคุณค่า article
พันธุ์ไม้สักโตเร็ว (Tectona grandisL.f ) 15-20 ปีตัดโค่นใช้งานได้ article
ไบโอดีเซลจากฟางข้าว article
เตาแก๊สจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร article
ดอกไม้ ต้นไม้เรืองแสง article
ขู่เซิง article
เฮ่อซื่อ 399 article
โครงการ 863 article
ขู่ผีเถิง (เถาวัลย์เปลือกขม) article
นาโนซิลเวอร์ ในนาข้าว article
สบู่ไบโอเทค ที่กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ article
หงเต้าซา สมุนไพรราคาแพงที่น่าสนใจ article
การกำจัดโรคราและศัตรูพืชด้วยน้ำ article
เทคโนโลยีรักษาความสดผลิตผลทางการเกษตร article
เหยี่ยนหลงผิง คือใคร ? article
เทคนิคใหม่ในการเลี้ยงกุ้งด้วยวิธี “เหรินกงซื๊อตี้” article
สารกำจัดแมลงชีวะภาพนาโน article
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม ในโครงการ 863 ของประเทศจีน article
เครื่องติดตาเสียบยอดอัตโนมัติ article
เทคโนโลยี การปลูกพืชในน้ำ (จริงๆ) article
ขอใบไม้ให้ฉันสัก 1 ใบ แล้วจะสร้างป่าผืนกว้างคืนให้ 1 ผืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google