ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


วิธีไหนดีกว่ากัน? article

 

การขยายพันธุ์พืชนั้นมีหลายวิธี วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการปักชำ เนื่องจากต้นพันธุ์ที่ได้นั้นมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และสามารถดำเนินการได้ง่ายๆภายในโรงเรือนเพาะชำทั่วๆไป ทำการขยายพันธุ์ได้ครั้งละมากๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการขยายพันธุ์โดยการโคลนนิ่ง (จำลองพันธุ์) ด้วยใบพืชที่ดูแล้วไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดนั้น แต่แท้จริงแล้ว ผลที่ได้รับนั้นแตกต่างห่างชั้นกันมากเลยทีเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่แม้จะสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้จำนวนมากในครั้งหนึ่งๆ แต่ก็มีความซับซ้อนยุ่งยากอยู่หลายประการดังที่จะจาระไนต่อไปนี้
 

  1. ต้องมีห้องปฏิบัติการที่เป็นสัดเป็นส่วน
  2. ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดที่ซับซ้อน และมีราคาแพง
  3. ต้องใช้บุคลกรที่มีความรู้ความจัดเจนในการดำเนินงาน
  4. มีขั้นตอนหลายขั้นตอน กว่าจะได้ต้นพันธุ์เพื่อนำไปปลูก
  5. ต้องใช้ความละเอียดอ่อน พิถีพิถันในการดำเนินงาน เพราะต้องคอยระวังการติดเชื้อ และอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการ
  6. มีค่าใช้จ่ายสูง
  7. ใช้เวลายาวนานกว่าวิธีการจำลองพันธุ์มาก (เพาะชำด้วยใบ) 

  

 ส่วนข้อได้เปรียบของการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการโคลนนิ่งด้วยใบนั้นสวนทางกับวิธีเพาะชำ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกือบทุกประเด็นที่กล่าวมาทุกรายการ นั่นก็คือ

ใช้โรงเรือนเพาะชำแบบเรียบง่าย ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นกว่า ไม่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้สูงนัก เกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้ ขั้นตอนน้อยกว่า ไม่ต้องพิถีพิถันละเอียดเข้มงวดมากนัก เนื่องจากชิ้นส่วนที่นำมาขยายพันธุ์นั้น (ใบ) มีความต้านทานพอสมควร ค่าใช้จ่ายน้อย ใช้เวลาสั้นกว่าในการผลิตต้นพันธุ์ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการอนุบาล (นำลงแปลงปลูกได้เลย เพราะต้นพันธุ์ที่ได้นั้นมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดี) ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างการปักชำด้วยกิ่งและใบก็คือ กิ่งชำต้องลิดใบออกส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำภายในกิ่งชำ ต้องลดความจัดจ้าของแสงลงโดยการพรางแสงด้วยวัสดุต่างๆ (ใบไม้  แสลน เป็นต้น) ส่วนการปักชำด้วยใบนั้นไม่จำเป็นต้องทอนส่วนของใบออก และไม่จำเป็นต้องพรางแสงให้ด้วย เพราะรากที่เกิดขึ้นนั้นได้มาจากพลังงานแสงแดดตามกระบวนการ แสงสังเคราะห์ของพืชเฉกเช่นดังที่ยังยึดติดกับพืชต้นแม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า ใบไม้ใบเหล่านี้แม้จะหลุดห่างจากต้นแม่แล้วก็ตาม แต่ก็หาได้หยุดพักชะงักงันแต่อย่างไร คงเติบโตไปตามปกติ ในเมื่อชิ้นส่วนขาดรากไปเสียแล้ว ขบวนการภายในก็เร่งทำงานสร้างรากขึ้นทดแทนทันที ดังนั้นต้นพันธุ์ที่ได้จากใบพืชจึงอัตราการติดรากเกือบร้อย % เต็มเลยทีเดียว 

ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในการขยายพันธุ์โดยวิธีการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี ว่า วิธีการไหนให้ผลดีกว่ากัน โดยใช้ แตงร้าน เป็นพืชตัวอย่างในการทดสอบ

หลักการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีโคลนนิ่งใบนั้น มีวิธีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับการเพาะชำที่เราเห็นกันโดยทั่วไป หากแต่การเพาะชำนั้นต้องใช้ชิ้นส่วนเป็นกิ่งที่มีใบติดมาด้วยจำนวนหลายใบ ซึ่งต่างจากวิธีจำลองพันธุ์ (เพาะชำด้วยใบ ที่ควบคุมปัจจัยความต้องการของต้นพืชได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำด้วยอุปกรณ์สมองกล / คอมพิวเตอร์) ที่ใช้แค่ใบไม้เพียงใบเดียวก็ทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีรากสมบูรณ์แข็งแรง ผิดกับการปักชำด้วยกิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากร (กิ่ง)มากกว่า ดังจะเห็นได้ว่าพืชต้นหนึ่งๆนั้นมีจำนวนกิ่งน้อยกว่าใบเป็นร้อยๆเท่า และรอบของการเกิดของกิ่งกับใบนั้นก็แตกต่างกันมากทั้งปริมาณ และเวลา (ต้นไม้แตกกิ่งได้ช้ากว่า แต่ผลิใบได้มากกว่าในเวลาเท่าๆกัน) จึงสามารถผลิตต้นพันธุ์ได้เร็วกว่า และจำนวนมากกว่าโดยมิพักต้องกังขา

หัวใจของการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีปักชำ และโคลนนิ่งใบนั้นอยู่ที่การชักนำให้ชิ้นส่วนที่นำมาขยายพันธุ์นั้นมีการแตกรากที่รวดเร็ว มีปริมาณหนาแน่น มีขนาดใหญ่และแข็งแรง เพื่อว่าเมื่อนำไปปลูกแล้วจะมีอัตราการรอดสูง อันเป็นเป็นหนทางนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิตกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นการที่จะบรรลุผลดังที่หวังไว้ การปักชำจึงต้องอาศัยตัวช่วยกระตุ้นให้แตกรากได้เร็วขึ้นและมากขึ้น สิ่งนั้นก็คือฮอร์โมนพืช ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางก็คือ สาร NAA (จีนเรียก 萘乙酸/  น่ายอี่ซวน) ที่มีชื่อเรียกทางวิชาการว่า 1-naphthlcetic acid ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกระตุ้นให้เกิดรากพืช

 

 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ใช้เวลาในการแช่ชิ้นส่วนที่ต้องการขยายพันธุ์เป็นเวลา 45 นาทีเท่าๆกัน ทำการตรวจวัดผล 2 ระยะดังตารางที่แสดงไว้

 

หมู่ ความเข้มข้น สารที่ใช้ จำนวนต้น จำนวนต้นที่เกิดราก อัตรารอด
1 200 PPM KFB 1 47 43 91.5 %
2 200 PPM NAA 46 43 91.5 %
3 น้ำเปล่า ผ่านแม่เหล็ก 32 13 40.6 %

 

ได้ทำการตรวจสอบเมื่อดำเนินงานได้ 12 วัน ปรากฏว่าหมู่ที่ 1 ที่ใช้สาร KFB 1 (สารฮอร์โมนเรียกรากชนิดใหม่ สูตร 1 ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ทั่วไป จีนเป็นผู้วิจัยคิดค้น) ร่วมกับเทคนิคโคลนนิ่งใบ มีอัตราการรอดสูง 91.5 % ความยาวราก 2~ 4 ซม. ส่วนหมู่ที่ใช้สาร NAA นั้น แม้จะมีอัตรารอดเท่าๆกัน แต่มีความยาวของรากสั้นกว่าเป็นเท่าตัว (1~ 2 ซม. เท่านั้น) ส่วนหมู่ที่ใช้น้ำเปล่านั้นแทบจะไม่เกิดรากเลย
จากนั้น ทำการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน (รวม 18 วัน) ปรากฏว่าหมู่ที่ 1 มีระบบรากพัฒนาหนาแน่นเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะทำการย้ายปลูกได้ ส่วนหมู่ที่ใช้สาร NAA นั้น การพัฒนาของระบบรากเป็นรองลงมา ส่วนหมู่ที่ใช้น้ำเปล่านั้นการพัฒนาของระบบรากนั้นน้อยมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ฮอร์โมน เร่งกระตุ้นนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชักนำให้เกิดรากของพืช แต่หากใช้เทคนิคการโคลนนิ่งที่ใช้ใบปักชำร่วมด้วยแล้ว จะเป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด ดังภาพที่นำมาเปรียบเทียบให้ดูต่อไปนี้

 

 การเพาะชำไม่ว่าจะใช้สารชนิดไหนก็ตาม ต้องคำนึงถึงการควบคุมปัจจัยต่างๆให้พอเหมาะ จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด

การเพาะชำไม่ว่าจะใช้สารชนิดไหนก็ตาม ต้องคำนึงถึงการควบคุมปัจจัยต่างๆให้พอเหมาะ
จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด

 

 ซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ตรงกลางใช้ น้ำเปล่า ส่วนขวามือใช้ เอ็นเอเอ

ซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ตรงกลางใช้ น้ำเปล่า ส่วนขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

 เปรียบเทียบระบบรากให้เห็นเป็นรายต้น บน-ไคว่ฝานป่าว ล่าง -เอ็นเอเอ

 

เปรียบเทียบระบบรากให้เห็นเป็นรายต้น บน-ไคว่ฝานป่าว ล่าง -เอ็นเอเอ

 

 ต้นแตงซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

ต้นแตงซ้ายมือใช้ ไคว่ฝานป่าว ขวามือใช้ เอ็นเอเอ

 

 สาร KFB 1 ที่มีชื่อเรียกทางการค้าว่า ไคว่ฝานป่าว

สาร KFB 1 ที่มีชื่อเรียกทางการค้าว่า ไคว่ฝานป่าว

 

เทคนิคการจำลองพืชด้วยใบ (โคลนนิ่ง / ปักชำด้วยใบ) หากพิศดูอย่างผิวเผินแล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างตื้นเขิน แต่ถ้าหากทำการพิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไปแล้ว ผลที่ได้จากวิธีโคลนนิ่งใบนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์พืชอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในภาคของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมที่เรียกว่า ไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของ F1หรือ รุ่นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ก็ตาม

ถ้าหากเกษตรกรปลูกพืชผักที่จำต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสมราคาแพงมาปลูก สามารถนำเอาเทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้แล้ว การซื้อเมล็ดพันธุ์แค่ครั้งเดียวก็สามารถปลูกพืชพันธุ์นั้นๆได้ตลอดเรื่อยไป ไม่จำเป็นต้องเปลืองเงินซื้ออีก เพราะการโคลนนิ่ง จำลองพันธุ์นั้นไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไปอย่างแน่นอน แต่ถ้าเก็บเมล็ดจากพืชที่ปลูกเอาไว้มาทำพันธุ์ต่อนั้น อย่าได้พึงกระทำ เพราะลักษณะที่ดีนั้นปรวนแปรไปอย่างคาดคิดไม่ถึงเลยทีเดียว

หากเกษตรกรได้นำเทคนิค ปักชำใบพืช มาใช้แล้ว ใช่ว่าจะมีผลกระทบที่ไม่ดีกับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเท่านั้น แต่ยังเกิดผลในทางที่ดีได้ด้วย นั่นก็คือสามารถธำรงสายพันธุ์ แกรนด์พาเร้นท์ - พาเร้นท์ สต๊อค ที่ใช้ผลิต รุ่น F1 ได้อย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์  F1 ในแต่ละครั้งจะเกิดการแปรปรวนรวนเรของหน่วยพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยของสภาพแวดล้อมก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นงานนี้ พูดได้ว่า เกษตรกรก็ได้รับผลประโยชน์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

คราวหน้าจะแนะนำให้ได้รู้จักกับนักวิชาการที่มีผลงานโดดเด่นท่านหนึ่ง ที่อาจหาญป่าวประกาศวลีที่ว่า  “ขอใบไม้ให้ฉันสักหนึ่งใบ แล้วฉันจะคืนพื้นป่าใหญ่ให้หนึ่งผืน” (给我一片树叶,还你一片森林 ผลงานของท่านนั้นลือลั่นไปไกล แม้กระทั่งนักวิชาการจากอิสราเอล อเมริกา ก็ยังทึ่งจนต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยเลย
แล้วไทยเราเล่า ยังคงนิ่งเฉยได้ฤา ?

 

 สวี ไหว่จง (徐伟忠)

สวี ไหว่จง (徐伟忠)

 
เกษตรไฮเทค

นักวิชาการรู้ แต่ยังไม่กล้าบอก
ปลูกข้าวในทะเลทราย โดยใช้เม็ดทรายเก็บกักน้ำไว้ทำนา
กดเอาไว้ อย่าให้โผล่ขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะดีเอง!
กว่าจะเป็นตัวตนของตนเอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานร่วม 60 ปี !
เบื้องหลังความสำเร็จรางวัลไวน์เหรียญทองนานาชาติของจีน
เคล็ดลับประหลาดที่ใช้ปลูกข้าวได้ผลดีเหลือเชื่อ
GMO
คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คุณภาพซากสุกรดีขึ้น
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกแล้ว
จ่าวหลานต้านไป๋ (藻蓝蛋白 / Algal blue protein) article
เอ๊ะ ทำได้อย่างไร ?
并蒂荔枝 (ปิ้งตี้ลี่จือ) คืออะไร ?
คุณเชื่อหรือไม่ ปลูกต้นไม้ในทะเลทราย 10 วินาที ต่อ 1 ต้น อัตราการรอดสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์?
มหันต์ภัยเงียบก่อหายนะกำลังเผยตัวปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนในผืนแผ่นดินเพาะปลูก
ยาสูบมีโทษต่อร่างกาย ผู้เสพอาจถึงตายได้ แต่ ... นักวิทยาศาสตร์กลับนำมันมารักษาชีวิตคน ! article
ถึงเวลายาเคมีเกษตรต้องยาตราถอยทัพ
ยาเคมีหรือ ถอยให้ห่างไกลไปเลย
สารตัวนี้แหละที่ช่วยเร่งอัตราการสังเคราะห์แสงในพืช article
จุลินทรีย์ แบซิลลัส ซับทิลิส article
116 肥 ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว ! ไม่ใช้ก็คงไม่ได้แล้ว (เหมือนกัน) article
คุณเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของ article
อุปกรณ์ที่จะช่วยชาวไร่ข้าวโพดขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น article
ผลลัพธ์ที่ปรากฏให้เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ article
โปรตีนอะไรที่สร้างความต้านทานโรคพืชได้ article
จ้าว หย่งเลี่ยง คนเยี่ยงนี้ยังมีอยู่หรือ ?
ไก่เบตงมาจากไหน ? ไม่ใกล้ไม่ไกล ที่นี่นี้เอง ?
ฟูเซียวเฝิ่นน่า (复硝酚钠)
จากเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดสุดท้าย สู่อาณาจักร มาคา - ไวอะกร้า ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ article
ผลผลิตรากบัว จาก 4,800 กก. ต่อไร่ เพิ่มเป็น 14,400 กก. ต่อไร่ ทำได้อย่างไร ?
เอาผงชูรสมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย เพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว
นี่มันลูกแตงโมนะ ไม่ใช่ลูกโบว์ลิ่ง article
อะไรเอ่ย ทั้งแข็งทั้งอร่อย article
ต้นไม้ที่ผลิตเกลือแกง article
หมูที่เลี้ยง-ขุนด้วยหนอนแมลงวัน คุณกล้ากินไหม ? article
แต้มจุดสีแดงบนใบข้าวเพื่อ .... article
อะไรนะ มีด้วยหรือ ปุ๋ยอากาศน่ะ ! article
หนานอวี้ เบอร์ 1 article
หนุ่มสติเฟื่องเพาะพันธุ์ เหรยินเซินกว่อ article
สวนเกษตรสาธิตไฮเทคระดับประเทศแห่งเมืองเทียนสุ่ย article
ต่าหังเทียนผาย เจ่าสวินฮว๋านลู่ ช่วงเจียกงเอยี๊ยะ ต้ายหนงหมินฝู๋ article
ศักราชใหม่ของเกษตรกรจีน article
ถ้าคุณต้องการเลี้ยงกุ้ง ปูปลา และสัตว์น้ำอื่นๆให้ได้ผลดี article
มะละกออวกาศ article
สัตว์ที่คนไทยเราขยะแขยง ประหวั่นพรั่นพรึง article
เอายอดมะระมาเสียบตอบวบดีอย่างไร ? article
หมาวฮวามี่เหาถาว 毛花猕猴桃 สายพันธุ์ใหม่ วอลเท่อร์ (华特 / Walther) article
สวี ไหว่จง (徐 伟忠) article
กุหลาบ 7 สี หรือ กุหลาบสายรุ้ง 彩虹玫瑰 article
ไก่เหวินชาง (อีกแล้ว) article
เตาแก๊สเกษตร article
มู่กวา (木瓜) article
เริ่มแล้ว อลังการยิ่งใหญ่ตระการตาน่าชมชื่น article
นี่ก็ใช่เหมือนกัน article
ปลูกข้าวในทะเลทรายโกบี ? article
ปลูกมันฝรั่งในอากาศ article
จินกวา หรือ หนานกวา ? article
ไก่เนื้อที่ขึ้นชื่อลือชาว่ารสชาติอร่อยที่สุดในเกาะไหหลำ article
ไปเทียว ห่ายหนานต่าว (เกาะไหหลำ) article
อยี่ หวงหวาง จิน article
ข้าวไผ่ article
นาโนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ article
เต้าเกอ article
พริก พริก พริก ที่นี่มีแต่พริกทั้งนั้น article
นาซี 778 ขจรขจายทั่วผืนแผ่นดินจีน article
แตงโมอวกาศมาที่รอคอย ถึงเวลาปลูกให้ลิ้มชิมรสแล้ว article
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรที่ทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน article
ไข่มุกดำที่มีรสชาติแสนโอชา article
อาหารดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยหรือไม่ ? article
เบิ่งมองการเกษตรประเทศจีน article
สบู่ดำที่เกาะห่ายหนาน article
เอทานอลจากต้นข้าวโพด article
หญ้าที่โตเร็วที่สุดในโลก article
ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ที่กว่างซี article
ตลาดผัก-ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน article
เตาแก๊สแรงดันสูง (เตาฟู่) ที่ประหยัดแก๊สถึง 2 ขั้นตอน article
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้อย่างไร ? article
อาร์ติโชค (artichoke) article
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ไข่ไก่ article
เตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง article
เตาผลิตแก๊สจากไม้ฟืนและเศษเหลือทิ้งจากพืชไร่ article
ขโมยวัวข้าหรือ ? บอกได้เลยว่า ยากซ์........ซ article
แบตเตอรี่เก่า อย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือ โยนทิ้งไป article
ซื้อแต่เตา แล้วมีแก๊สใช้ตลอดไป ! article
เครื่องดำนาขนาดเล็ก article
ต้นมะเขือออกผลเป็นไข่ไก่ ? article
เดินทางเยี่ยมเยือน เฉิงตู นครแห่งไม้ดอก article
เว็บไซท์ทางการของจีน article
นิทัศน์การแสดงสินค้า-อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเก็บรักษาความสดผลผลิตทางการเกษตรนานาชาติครั้งที่สอง article
เสื้อผ้าที่ถักทอตัดเย็บมาจากไม้ไผ่ article
พันธุ์ถั่วฝักยาวอวกาศ article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน III article
ของจริง มิใช่ของปลอม article
ฟักแฟง 9 ผล ราคาเหยียบ ห้าหมื่นบาท ! article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน II article
ผลไม้เมืองร้อนในมุมมองของคนจีน article
ปลาอะไรเอ่ย มีราคาแพงที่สุดในโลก ? article
ข่าวดี article
ข้าวโพด มันฝรั่ง ที่สร้างภูมิคุ้มโรคได้ article
บอกอำลาควันไฟไปได้เลย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google