ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)

 

เดิมชื่อว่า นาซี 778 (那氏 778) เป็นตำหรับสารสมุนไพร ชักนำพันธุกรรมพืช โดยศาสตราจารย์ น่า จงหยวน (那中元) ผู้คิดค้นได้ใช้หลักการคิดแบบย้อนศร ด้วยการใช้ทฤษฎีทางแพทย์จีนแผนโบราณร่วมกับหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์เข้าด้วยกัน (ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดคิดทำมาก่อน) จากทฤษฎี แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) ที่เป็นพื้นฐานการเจริญเติบโตของพืชมาเป็นหัวใจการวิจัย จากการทดลองเป็นเวลาสิบกว่าปี ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 778 ครั้งจึงประสบความสำเร็จในการคิดค้นสารสมุนไพรอัศจรรย์ตำหรับนี้ขึ้นมา (นั่นคือที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อักษร 那คือวงศ์ตระกูล (แซ่) ของท่าน ตามด้วยจำนวนครั้งที่ทำการทดลองจนประสบความสำเร็จ คือ 778 ครั้ง / Nashi 778) และได้ทำการทดสอบกับพืชชนิดต่างๆในพื้นที่ไร่นาเพาะปลูกทั่วประเทศ (จีน) ทั้ง 22 มณฑล ในสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่แตกต่างกันสุดขั้ว อีกทั้งยังได้ทำการเพาะปลูกในเชิงการค้าเป็นตัวอย่างในพื้นที่ขนาดใหญ่หลายๆแห่งกว่า 10 ปี ได้รวบรวมข้อมูลจาการทดสอบเป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่า หากมีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว พืชที่ปลูกจะเกิดความต้านทานต่อโรคที่รุมเร้าได้ด้วย ต้นพืชจะมีความทนทานต่อวิกฤติภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ผลผลิตเพิ่มสูงกว่าปกติอย่างถล่มทะลาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

นาซี 778 เป็นผลงานการวิจัยที่เรียกว่า “เทคนิคการควบคุมและการชักนำการแสดงออกลักษณะของยีน” (Gene Phenotype Induction Technique) เรียกสั้นๆว่า GPIT
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหามลภาวะในภาคการเกษตร และการพัฒนาหนทางแก้ปัญหาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการความเป็นจริงทางวัตถุร่วมกับทฤษฎีทางแพทย์จีนแผนโบราณที่ล้ำลึก คัดสรรเลือกสมุนไพรจากธรรมชาติมาเพิ่มพูนศักยภาพภายในของต้นพืชให้เข้มแข็งยิ่งๆขึ้น

คุณลักษณ์พิเศษ 4 ประการของผลิตภัณฑ์ นาซี 778

เพิ่มอัตราความเร็วของกระบวนการ แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) มากยิ่งขึ้น

พืชทุกชนิดที่มีสีเขียวบนพื้นพิภพทั้งหมดล้วนดูดซับเอาแสงอาทิตย์มาใช้ในขบวนการทางชีวเคมีที่เรียกว่า แสงสังเคราะห์ เพื่อการดำรงชีพทั้งสิ้น นับตั้งแต่ การเจริญเติบโต ผลิดอก และออกผล พืชอาศัยหน้าใบดูดซับแสงแดด และใช้หลังใบดูดซับอากาศธาตุ คาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้การทำงานสำเร็จลุล่วงของรงค์วัตถุสีเขียวที่ใบ ผลิตสารอาหารที่พืชต้องการ แล้วลำเลียงส่งไปตามส่วนต่างๆของต้นพืชทางผิวนอกของลำต้น และทำการปลดปล่อยก๊าสออกซิเจน (O2) ที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นขบวนการทางชีวเคมีออกสู่บรรยากาศภายนอก ทั้งหมดนี้ก็คือ กระบวนการ แสงสังเคราะห์ ทั้งนี้ อัตราความเร็วของกระบวนการแสงสังเคราะห์ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ ประสิทธิภาพยิ่งสูง ไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังปรุงแต่งคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นอีกด้วย รวมทั้งเพิ่มความต้านทานของต้นพืชสูงขึ้นมากกว่าปรกติทั่วไปเช่นกัน ดังสมการต่อไปนี้

ประสิทธิภาพของแสงสังเคราะห์ = คุณภาพ + ความต้านทาน + ผลผลิต

พืช C-3 (C-3 plant) เช่นข้าว ข้าวสาลี เป็นพืชที่มีจุดชดเชยแสงที่ดูดซับจากแสงแดดสูง แต่มีจุดอิ่มตัวของแสงต่ำ ประสิทธิภาพของกระบวนการแสงสังเคราะห์จึงต่ำ ทำให้ผลผลิตพลอยต่ำไปด้วย ส่วนพืช C-4 (C-4 plant) เช่น ข้าวโพด และข้าวฟ่างนั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับแสงอาทิตย์สูง ดังนั้นผลผลิตจึงสูงกว่าพืช พืช C-3 แต่ทว่าต้องอาศัยอุณหภูมิที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการแสงสังเคราะห์ของพืช C-3 และการปรับประสิทธิภาพการดูดซับแสงของพืช C-4 ให้สูงขึ้นได้นั้นสามารถทำให้พืชเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ ในสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นหัวข้อที่บรรดานักวิชาการด้านการเพาะปลูกให้ความสนใจทำการวิจัยอย่างขะมักเขม้น

เมื่อผลการวิจัยเทคนิค GPIT ประสบความสำเร็จ (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778 ได้รับการผลิตขึ้นมาใช้งาน) อุปสรรคยุ่งยากดังกล่าวจึงถูกขจัดให้หมดไปโดยง่ายดาย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของ Photosynthesis ให้สูงขึ้น 50 กระทั่งถึง 470 % นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการเพาะปลูกทั้งในประเทศ (จีน) และทั่วโลก การค้นพบที่แหลมคมครั้งนี้จะเป็นหนทางนำไปสู่การปฏิวัติเกษตรครั้งที่ 2 ในระยะเวลาอันใกล้นี้


ศาสตราจารย์ น่า จงหยวน ผู้วิจัยคิดค้นตำหรับสารสมุนไพรที่ใช้ในการเพาะปลูกอันแสนอัศจรรย์ บนหน้าเว็บไซท์ บุคคลสำคัญของจีน เหรินหมินหว่าง (人民网)

ศาสตราจารย์ น่า จงหยวน ผู้วิจัยคิดค้นตำหรับสาร
สมุนไพรที่ใช้ในการเพาะปลูกอันแสนอัศจรรย์ บนหน้าเว็บไซท์
บุคคลสำคัญของจีน เหรินหมินหว่าง (人民网)


ศาสตรจารย์ น่า จงหยวน ในชุดสบายๆ

ศาสตรจารย์ น่า จงหยวน ในชุดสบายๆ

 

ขบวนการสรีระทางเมทาโบลิซึมที่เข้มข้น

พืชต้องอาศัยขบวนการทางชีวเคมี (เมทาโบลิซึม) ภายในเพื่อสร้างพลังงานมาใช้ในการดำรงชีวิต ขบวนการเมทาโบลิซึมที่ดำเนินไปคือการใช้อาหารที่ผลิตขึ้นรังสรรค์ผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตและความสามารถในการต้านทานต่อสิ่งต่างๆรอบตัว (โรค แมลง อุณหภูมิ อากาศ ฯลฯ) ความเข้มข้น และอัตราเร็วในขบวนการเมทาโบลิซึมเป็นตัวชี้ขาดว่า พืชนั้นจะเติบโตได้เร็วแค่ไหน และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในระดับใด

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเทคนิค GPIT (นาซี 778) ทำให้กระบวนการเมทาโบลิซึมดำเนินไปอย่างเข้มข้น และด้วยอัตราความเร็วที่สูงยิ่ง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่อใบพืชได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเท่าไร ก็ทำให้การดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้งานได้ดีและมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ผลิตผลที่เกิดจากการรวมตัวของแสงอาทิตย์, ปุ๋ย, น้ำ เข้าด้วยกัน (สารไฮโดรคาร์บอน) ก็จะถูกลำเลียงส่งไปยังราก และส่วนอื่นๆที่ต้องการด้วยความรวดเร็วเช่นเกัน ในขณะเดียวกันระบบรากที่หนาแน่นก็จะลำเลียงน้ำ, ปุ๋ย, และออกซิเจนไปที่ใบเพื่อผลิตสารอาหารที่จำเป็น และส่งไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชต่อไป ผลสุดท้ายสารเหล่านี้ก็จะไปเป็นส่วนขยายของ ลำต้น ใบ ดอกและผลนั่นเอง (สร้างการเจริญเติบโตและผลผลิต)

มีความต้านทานต่อปฏิกิริยา โฟโตออกซิเดชั่น สูง (High resistance to photo-oxidation)

โฟโตออกซิเดชั่น เกิดจากภาวะที่ต้นพืชได้รับผลกระทบจากรังสี อัลตราไวโอเล็ต ในแสงแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แสงแดดที่จัดจ้าและอุณหภูมิไม่สอดคล้องต้องกัน DNA ได้รับความเสียหายจาก ออกซิเจนที่มากเกินพอ (Peroxide) ทำให้ต้นพืชเสื่อมโทรมเร็วกว่ากำหนด ต้นพืชไม่สามารเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ช่วงหลังของการเจริญเติบโต ระบบของราก ลำต้น ใบร่วงโรยก่อนเวลาอันควรหรืออาจถึงขั้นล้มตายได้ กระบวนการทางแสงสังเคราะห์ / เมทาโบลิซึมลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบถึงคุณภาพของผลิต และความอวบอิ่มของผล แม้ว่าต้นพืชจะเกิดความเสียหายจาก โฟโตออกซิเดชั่น ในทางตรงกันข้าม ถ้าพืชนั้นสามารถยืนหยัดปรับตัวให้เข้ากับสภาวะออกซิเจนที่มากเกินพอนั้นได้แล้วไซร้ ก็จะมีขีดความสามารถต้านทานความเสื่อมโทรมได้ ต้นพืชก็จะมีอายุยืนยาวออกไป มีช่วงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานออกไป (เก็บผลผลิตได้เพิ่มขึ้น) ในสภาวะดังกล่าวจะมีผลในการควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นในขั้นยับยั้งการระบาด หรือถึงขั้นฆ่าทำลายก็เป็นได้ (Peroxide มีฤทธิ์ทำลายเชื้อโรค)   

 

เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของฝักข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่เขตุทหาร เฮยหลงเจียง ตรงกลางเป็นข้าวโพดไฮบริดของบริษัทไบเออร์      ส่วนทางซ้ายและขวามือนั้นเป็นข้าวโพดสายพันธุ์เปิดที่ใช้สารสมุนไพร นาซี 778

เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของฝักข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่
เขตทหาร เฮยหลงเจียง ตรงกลางเป็นข้าวโพดไฮบริดของบริษัทไบเออร์ 
ส่วนทางซ้ายและขวามือนั้นเป็นข้าวโพดสายพันธุ์เปิดที่ใช้
สารสมุนไพร นาซี 778

ดูให้ดี ดูให้ถนัดชัดเจน เมล็ดข้าวโพดเพียงเมล็ดเดียว แต่แตกยอดได้ถึง 3 ต้น นี่คือความอัศจรรย์ของสารสมุนไพร นาซี 778
ดูให้ดี ดูให้ถนัดชัดเจน เมล็ดข้าวโพดเพียงเมล็ดเดียว
แต่แตกยอดได้ถึง 3 ต้น นี่คือความอัศจรรย์ของ
สารสมุนไพร นาซี 778 

ต้นถั่วเหลืองที่แตกกิ่งก้านมากกว่าปรกติเป็นเท่าๆตัว แน่นอน ปริมาณของฝักย่อมเพิ่มขึ้นโดยปริยาย ดูตัวเลขใรรูปคงเห็นชัดเจนว่ามีจำนวนฝักเท่าไร      นี่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากสายพันธุ์ หากแต่เป็นผลที่เกิดจากสารสมุนไพร นาซี 778
ต้นถั่วเหลืองที่แตกกิ่งก้านมากกว่าปรกติเป็นเท่าๆตัว แน่นอน
ปริมาณของฝักย่อมเพิ่มขึ้นโดยปริยาย ดูตัวเลขในรูป
คงเห็นชัดเจนว่ามีจำนวนฝักเท่าไร 
    นี่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากสายพันธุ์
หากแต่เป็นผลที่เกิดจากสารสมุนไพร นาซี 778
 
 

นาซี 778 ปรุงขึ้นจากยาสมุนไพรจีนหลายชนิดในสัดส่วนที่จำเพาะ เป็นตำหรับยาที่ไม่มีพิษ ไม่มีผลกระทบข้างเคียง สามารถนำไปใช้ได้กับคนและในสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น  หลังจากมีการใช้ในพืชแล้วชั่วระยะ 1 ปี เชื้อแบคทีเรียมีประโยชน์ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณรากที่มีการพัฒนาหนาแน่นนั้น (ทั้งปริมาณและความยาว) จะปรับปรุงสภาพของดินให้สะอาดขึ้น เป็นการปรับปรุงดินโดยทางอ้อม  

ผลผลิตพืชที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐานอาหารสีเขียวสูงกว่าที่ทางการกำหนดเสียอีก (มาตรฐานทางด้านอาหารของประเทศจีนกำหนดไว้ดังนี้  Pollution-free food : A, green food : AA, Organic Food : AAA)  คุณภาพของธัญพืชส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงสูงขึ้นอย่างเด่นชัด Tyrosine เพิ่มขึ้น 43-55 %, Methionine 25 %, Vitamin C 25-33 %, สาร nitrate, nitrite ลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดน้อยลงจนกระทั่งวิเคราะห์ไม่พบเลยก็มี ผลิตผลที่มีคุณภาพ ผลิตผลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน 

สร้างศักยภาพในการควบคุมภายในต้นพืช 2 ทิศทาง (ที่ตรงกันข้าม) Bidirectional self regulation

ศักยภาพในการควบคุมสองทิศทาง เป็นปรากฏการณ์ที่ต้นพืชมีขีดขั้นความสามารถในการปรับตัวต้านทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกรอบตัว ควบคุมการสร้างอาหาร ช่วยเสริมเติมการขยายพันธุ์เมื่อประสบกับภาวะวิกฤติ ต้นพืชจะปรับเปลี่ยนอาหารที่สร้างการเจริญเติบโตมาเป็นอาหารที่สร้างผลผลิต (เพื่อขยายพันธุ์ / สืบสายพันธุ์) โดยฉับพลันทันที นั่นคือ การผลิดอก ออกผลนั่นเอง

นาซี 778 สามารถก่อให้เกิดผลการควบคุม 2 ทิศทางของต้นพืชในระดับสูง ปรากฏการณ์ตัวอย่างปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้

1.    เมล็ดพันธุ์งอกรากก่อนแทงยอด (ทำให้อัตราการงอกสูงขึ้น)

2.     การเติบโตในช่วงแรกของต้นกล้าจะช้ากว่าปรกติ (แต่ช่วงหลังจะเบ่งบานเติบโตเหมือนไฟไหม้ป่า)

3.    ระบบรากหนาแน่น (รากอวบ หนาแน่น ยาวไกล) รากแก้วหยั่งลึก (ทำให้ทนทานต่อน้ำท่วมขังและทนความแห้งแล้ง)

4.    ลำต้นอวบหนา ข้อสั้นลง ช่อ, รวงยาวใหญ่ เมล็ด, ผลเต็มอิ่ม (ผลผลิตสูงคุณภาพเยี่ยม)


 
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google