ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article

แล้ว Gene Phenotype Induction Technology (GPIT) นั้นมีขบวนการอย่างไร?

Gene Phenotype Induction Technology (GPIT) นั้นเกิดจากการวิจัยค้นคว้าของท่าน ศาสตราจารย์ Na Zhong Yuan ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ Yunnan Ecology Agriculture Research Institute (สถาบันวิจัยเกษตรนิเวศน์วิทยาแห่งนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน) จากการวิจัยศึกษาสมุนไพรยาจีนต่างๆ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเพาะปลูกด้วยความมานะบากบั่นเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำการทดลองถึง 778 ครั้ง จึงประสบกับความสำเร็จในการนำเอาสมุนไพรจีนชนิดต่างๆมาปรุงเข้ากันในสัดส่วนที่เหมาะเจาะ จึงได้สารชักนำพันธุกรรม GPIT นี้ขึ้นมา
สารชักนำพันธุกรรม GPIT ประกอบไปด้วยสารสมุนไพรจีนหลายชนิดในสัดส่วนจำเพาะพอดี ผ่านขบวนการบดป่นจนเป็นผง จากนั้นนำไปหมักในชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วทำการอบแห้ง จากนั้นนำมาละลายในน้ำเดือด (เป็นน้ำอัดประจุที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีนาโนเทคโนโลยี) แล้วตั้งพักเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้สารออกฤทธิ์ได้ละลายออกมาเต็มที่ เมื่อต้องการใช้งานจึงนำไปเจือจางกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานศาสตราจารย์ Na Zhong Yuanสถาบันวิจัยเกษตรนิเวศน์วิทยา
แห่งนครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

พืชที่ผ่านขบวนการกระทำ (Treat) ด้วยสารชักนำพันธุกรรม GPIT แล้ว จะมีลักษณะภายนอกแตกต่างไปจากเดิมที่เคยเป็นอยู่ มีอัตราการงอกสูง เจริญเติบโตได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ  มีปริมาณใบมาก ตัวใบมีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว    หนาแน่นและเขียวเข้มเป็นมันวาว  แตกกิ่งแตกก้านมากมาย   ระบบรากหนาแน่นยาวลึก จึ่งสามารถดูดซับเอาน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในระดับลึกกว่ามาใช้งานได้ ขบวนการแสงสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 50-400 กว่า เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 20 % จนกระทั่ง 300 เปอร์เซ็นต์ก็มี คุณภาพผลผลิตดีขึ้นทั้งขนาดและน้ำหนัก  ตลอดจนสีและกลิ่นรส รวมทั้งโภชนะสารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ต้นพืชมีภูมิต้านทานต่อต่อโรคและ แมลงได้ดียิ่งขึ้น  มีความทนทานต่อสภาพของอากาศหนาวเย็น น้ำท่วมขัง ความแห้งแล้ง ความเป็นกรดด่างของดิน ฝนกรด ต้านอ๊อกซิเดชั่นได้เป็นอย่างดี  เป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตยกระดับคุณภาพของพืชผลทั้งปริมาณและคุณภาพได้ในคราเดียวกันโดยมิต้องอาศัยการตัดต่อถ่ายโอนสารพันธุกรรม(ยีน)ใดๆทั้งสิ้น ลดการใช้พื้นที่การผลิตลง เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยได้อย่างน่าพอใจ ลดการใช้สารเคมีลงได้เป็นจำนวนมาก ลดมลพิษแปดเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมได้อีกหนทางหนึ่งที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
โรค Powdery mildew. โรค Rust. และโรค Blast ในข้าวที่สารเคมีต่างๆไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ แต่สารชักนำพันธุกรรม GPIT สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดและทำลายล้างได้อย่างชงัด แม้ว่าระยะหลังจะได้มีการนำสาร Potassium dichromate มาใช้ได้ผลก็ตาม แม้มีพิษตกค้างต่ำแต่ก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากเป็น Ion ของโลหะหนัก แต่สาร GPIT เป็นสารสมุนไพรที่ไม่มีส่วนของโลหะใดๆทั้งสิ้น ไว้วางใจได้ในความปลอดภัย


ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี Gene Phenotype Induction Technology (GPIT) นั้น เหมาะสมและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลของเกษตรกรไทยเราเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสารชักนำพันธุกรรมพืช GPIT นั้นเป็นส่วนผสมที่ปรุงมาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆ มิได้มีสารเคมีโลหะใดๆผสมเจือปนอยู่ แต่มีสรรพคุณในการปลุกกระตุ้นแลชักนำการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในพืชแต่ละชนิดนั้นได้ฟื้นตื่นขึ้นมาทำงานใหม่และเด่นชัดมากกว่าเดิม จากผลของสาร GPIT ดังกล่าวทำให้พืชมีการแตกรากมากขึ้น หนาแน่นกว่า ยาวกว่าใหญ่กว่า ชอนไชไปไกลกว่า ดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารได้มากกว่า ทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามกว่า มีการแตกกิ่งก้านมากกว่า ปริมาณใบหนาแน่นมากกว่าหลายเท่าตัว ขนาดใบใหญ่กว่า หนากว่า สีเขียวเข้มด้วยมีสารคลอโรฟีลล์มากกว่า ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เกื้อหนุนให้ขบวนการ Photosynthesis เข้มข้นมาขึ้นสูงสุดถึง 409 % เลยที่เดียว

 
คุณสุวิทย์ ชมแปลงสาธิต
นาข้าวที่ใช้นาซี 778


เมื่อมีใบมากขึ้น พื้นที่ใบที่รองรับเอาพลังงานจากแสงแดดมาใช้งานก็มากขึ้น ขบวนการเม็ตทาโบลิซึ่มก็ย่อมเพิ่มเป็นเงาตามตัว ความสมบูรณ์และศักยภาพที่พืชมีอยู่ก็แสดงศักดาออกมาได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต การยกระดับของคุณภาพ ความคงทนของพืชผล (เก็บรักษาได้นานกว่า) เก็บเกี่ยวได้เร็วก่อนกำหนดเดิมดั่งที่เคยเป็น
เมื่อขบวนการทำงานภายในเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันอย่างกระปรี้กระเปร่าทุกส่วนจากการชักนำให้หน่วยพันธุกรรม (ยีน) ได้แสดงออกถึงศักยภาพที่มันมีอยู่ ฉะนั้นกลไกการสร้างภูมิต้านทานต่อโรคแมลงก็อยู่ในระดับสูง สามารถยืนหยัดต้านทานได้ด้วยตัวมันเองในระดับสูง ทำให้ลดการใช้สารเคมีเกษตรได้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากธรรมชาติ ในพืชและสัตว์มีความเป็นอยู่แบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกันที่เรียกว่า Symbiosis ต้นพืชเมื่อมีการสร้างสมอาหารได้มากเกินพอจากการใช้งานเพื่อสร้างส่วนที่เจริญขึ้นด้านบนแล้ว (ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอกผล) ส่วนหนึ่งที่เหลือเฟือก็จะถูกเคลื่อนย้ายลงสู่รากแล้วถูกเปลี่ยนเป็นสารจำเพาะชนิดหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเชื้อราหรือจุลชีพอื่นๆ ซึ่งตามปกติพืชจะผลิตได้ไม่มากพอที่จะส่งไปบำรุงราก สาเหตุเพราะได้รับพลังงานจากแสงแดดไม่เพียงพอ จึงทำให้ระบบรากพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่ ด้วยต้องส่งเสริมการเติบโตส่วนเหนือดินก่อนในการแข่งขันระหว่างกันเอง เมื่อจุลินทรีย์ได้รับสารที่รากปลดปล่อยมาให้ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการขยายตัวแพร่พันธุ์ออกไป เมื่อเจริญพันธุ์ได้จำนวนมากระดับหนึ่งก็จะมีการหลั่งสารจำเพาะออกมาในดินเช่นกัน (เช่นเชื้อรา Penicillium notatum หลั่งสาร penicillin ออกมา เป็นต้น) ต้นพืชก็จะดูดซับเข้าสู่ต้นพืช เชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่คุกคามเป็นภัยกับต้นพืชก็จะถูกสารจำเพาะเหล่านี้กำจัดทำลายไป อันเป็นกลไกธรรมชาติที่พืชในแหล่งธรรมชาติใช้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากโรคและแมลงด้วยตัวมันเองได้  เนื่องจากผืนดินเหล่านั้นยังไม่เกิดความเสียหายเสียความสมดุลที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เหมือนดังในผืนดินผืนนาที่เราใช้เพาะปลูกอยู่ทุกวันนี้


พืชพรรณที่มีอยู่ทุกวันนี้ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน คือจากแหล่งน้ำ และสืบสานมาจากบรรพบุรุษเดียวกันทั้งสิ้น เมื่อกาลเวลาผ่านไป สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแปรปรวนเปลี่ยนไป ความหนาวเย็น ความร้อนแห้งแล้ง ดินเป็นกรดหรือเป็นด่าง พืชที่มีชีวิตอยู่รอดมาทุกวันนี้ก็มีการปรับตัววิวัฒนาการให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พืชพรรณชนิดไหนที่ปรับตัวไม่ได้ก็สูญพันธุ์ไป ส่วนที่ปรับตัวได้ก็ดำรงเผ่าพันธุ์มีชีวิตอยู่และสืบลูกหลานหลากหลายแตกต่างกันไปในรูปพรรณสัณฐานตามแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน พืชที่เจริญเติบโตบนบกก็เคยดำรงชีพในน้ำมาก่อน ยีนที่ทำให้มันทนอยู่ในน้ำได้ก็ยังคงอยู่ ไม่ได้สาบสูญไปไหนหากแต่เก็บพักตัว ไม่มีการทำงานแสดงออกมา เมื่อถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานวันก็เหี่ยวเน่าล้มตายไป แต่เมื่อได้รับการชักนำด้วยสารชักนำพันธุกรรม GPIT แล้วเมื่อถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายๆวันก็ยังยืนหยัดมีชีวิตเติบโตได้ตามปกติ ซึ่งปรากฏการณ์ที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นไปตามที่ได้มีการทดสอบมาแล้วทั้งสิ้น

 
ขนาดของกล้วยหอมหวีใหญ่
ที่ใช้นาซี 778 ราดรดที่โคนต้นต้นมะนาวออกดอกมาก
เมื่อรดราดด้วย นาซี 778

ฉะนั้น ถ้าเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้รับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี Gene Phenotype Induction Technology และได้นำมาปฏิบัติใช้ในเรือกสวนไร่นาอย่างแพร่หลายแล้ว จะทำให้ลดต้นทุนลง ลดแรงงานลง ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น ผลกำไรก็จะมากขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น นับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีและเป็นหนทางที่เกษตรกรไทยเราจะสามารถออกไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างมั่นคง ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง แต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากกว่าเกือบเท่าตัวโดยวิถีทางธรรมชาติที่ปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในยามที่ประชากรโลกกำลังตื่นตัวให้ความสำคัญต่อการบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกวันนี้
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google