ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


เกษตรแสงอาทิตย์ article

เกษตรกร ตลอดจนผู้คนที่อยู่ในแวดวงการเพาะปลูก ทำนา ทำสวนทำไร่ ต่างก็พากันสงสัยในวลีที่ว่า เกษตรแสงอาทิตย์  และงุนงงเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินคำกล่าวว่า พืชที่ปลูกเอาไว้นั้น ได้รับพลังงานยังไม่เพียงพอ  จึงทำให้เติบโตช้า  โตไม่เต็มที่  ต้นไม่แข็งแรง  ภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงก่อเกิดในระดับต่ำ  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้ดี  เพราะต่างเข้าใจว่าพืชที่ปลูกนั้น หยั่งรากยืนต้นอยู่ท่ามกลางแสงแดดตลอดทั้งวัน แล้วยังได้รับพลังงาน (แสงแดด) ไม่เพียงพออีกหรือ ?  ซึ่งถ้าตอบตามทฤษฏีใหม่ที่เพิ่งค้นพบทาง ฟิสิกส์ - ชีวเคมีแล้ว ตอบได้เลยว่ายังไม่เพียงพอต่อศักยภาพของต้นพืชที่มีอยู่  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การสร้างภูมิต้านทานโรค – แมลง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้ ผลผลิตสูงสุด ด้วย คุณภาพที่ดีเลิศ อีกด้วย

พืชพรรณ ธัญหารที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้บริโภคเป็นอาหาร  หรือใช้งานด้านอื่นๆอยู่ทุกวันนี้ ยังไม่ได้ให้ผลผลิตสูงสุด ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดดังที่เราเห็นหรือเข้าใจกัน แม้จะมีการจัดการ ทำนุบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม เช่น การปลูกในโรงเรือน การใส่ปุ๋ย (เหลือเฟือจนเป็นการสิ้นเปลือง) ให้น้ำ ใช้ฮอร์โมนเร่ง เพิ่มเติมแร่ธาตุ - เสริมอาหารปลีกย่อยอีกสารพัดอย่าง ฉีดพ่นเคมีเกษตรกันเป็นว่าเล่น (ถือเป็นกิจการงานที่ต้องทำ มิฉะนั้นแล้วพืชผลก็จะดูแลไม่สวยงาม หรืออาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยก็เป็นได้) ล้วนแต่เป็นการใช้ทรัพยากรไปโดยสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซ้ำก่อมลภาวะให้แก่สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการสูดดมสารพิษขณะฉีดพ่นยาของเกษตรผู้ทำการเพาะปลูก จากการกลืนกินเอาสารพิษตกค้างในผลผลิตของผู้บริโภค ก่อเกิดความสูญเสียซ้ำสองอันแสนสาหัสที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผืนฟ้า แผ่นดิน ท้องน้ำต้องแปดเปื้อนไปกับสารเคมีจำนวนมหาศาลที่เราผลิตขึ้นมาใช้มากยิ่งขึ้นทุกวี่วันโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงไปได้

 

คุณปู พละพลึง กับต้นส้มที่ละเว้นไว้ ไม่ได้ใช้ นาซี 778

คุณปู  พละพลึง  กับต้นส้มที่ละเว้นไว้ ไม่ได้ใช้
นาซี 778 
 
 
 

ต้นส้มโชกุนสอง – สามต้น ที่ละเว้นไว้ไม่ใช้ นาซี 778 เพื่อเป็นต้นเปรียบเทียบระหว่างต้นที่ใช้ นาซี 778 เกือบทั้งหมด สังเกตได้ว่าใบค่อนข้างน้อย พุ่มใบโล่งโปร่ง ลำต้นผอมเล็ก ไม่สมบูรณ์

ต้นส้มโชกุนสอง – สามต้น ที่ละเว้นไว้ไม่ใช้
นาซี 778 เพื่อเป็นต้นเปรียบเทียบระหว่างต้นที่ใช้
นาซี 778 เกือบทั้งหมด สังเกตได้ว่าใบค่อน
ข้างน้อย พุ่มใบโล่งโปร่ง ลำต้นผอมเล็ก
ไม่สมบูรณ์ 


 

ต้นส้มที่ใช้ นาซี 778 แตกกิ่งออกใบหนาแน่น สีเขียวเข้ม ลำต้นเริ่มขยายใหญ่ เริ่มผลิดอกออกผลให้เก็บกินได้บ้างแล้ว (โปรดสังเกตต้นยางพารามุมขวาบนที่เพิ่งปลูกทดแทน)

ต้นส้มที่ใช้ นาซี 778 แตกกิ่งออกใบหนาแน่น 
สีเขียวเข้ม ลำต้นเริ่มขยายใหญ่  เริ่มผลิดอกออกผล
ให้เก็บกินได้บ้างแล้ว  (โปรดสังเกตต้นยางพารามุม
ขวาบนที่เพิ่งปลูกทดแทน)

คุณปู พละพลึง กับต้นส้มที่ใช้ นาซี 778 ให้สังเกตปริมาณของใบ ขนาดและสีใบ (โปรดเข้าใจด้วยว่ามิได้เลือกถ่ายเอาแต่ต้นที่สวยงามมาให้ดู ทุกต้นที่ใช้นาซี 778 ล้วนเจริญเติบโตดูดีทั้งสิ้น)

คุณปู  พละพลึง  กับต้นส้มที่ใช้ นาซี 778  ให้สังเกต
ปริมาณของใบ ขนาดและสีใบ  (โปรดเข้าใจ
ด้วยว่ามิได้เลือกถ่ายเอาแต่ต้นที่สวยงาม
มาให้ดู ทุกต้นที่ใช้นาซี 778 ล้วนเจริญเติบโต
ดูดีทั้งสิ้น)

 

การเพาะปลูกเพื่อผลิตอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าทั่วโลก ซึ่งต้องทำการผลิตให้ได้เพียงพอเทียมทันต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกทีๆ ความจำเป็นเช่นนี้ทำให้เราต้องประสบกับปัญหาที่แก้ไม่ตก นั่นก็คือปัญหาของพื้นที่เพาะปลูกที่หดน้อยลงไปเรื่อยๆจากการถูกเบียดแย่งชิงนำเอาไปใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นที่พักที่อยู่อาศัย  ปัญหาหลักที่หนักหน่วงยากต่อการแก้ไขก็คือ เรื่องของโรค และแมลงที่สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลที่เราปลูก รวมทั้งสภาพของภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้นจากน้ำมือการกระทำของเราเอง ดังเช่นปัญหาช่องโหว่ของชั้นบรรยากาศ และปัญหาอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น (ที่เรียกกันว่าโลกร้อน) ล้วนแต่มีผลต่อผลผลิตในการเพาะปลูกทั้งสิ้น แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถหยุดยั้งกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ เพราะเรายังต้องกินต้องดื่มกันอยู่ ดังนั้นจึงต้องขบคิดหาหนทางใช้พื้นที่เพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการดูแลจัดการให้พืชที่ปลูกนั้นให้ผลผลิตสูงที่สุด จากการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดด้วย หนทางเดียวที่จะบรรลุถึงความเป็นไปได้ก็คือเทคโนโลยี ชักนำพันธุกรรมพืช ที่ศาสตราจารย์ น่า จงหยวน ได้ทำการวิจัยจากการศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ใช้เข้าเป็นยาจีน และนำมาผสมปรุงเข้าด้วยกันในสัดส่วนจำเพาะจนได้ส่วนผสมที่ลงตัวประกอบเป็นสูตรที่แสนมหัศจรรย์ที่สามารถชักนำการทำงานของหน่วยพันธุกรรม (ยีน) ในต้นพืชได้ โดยสารที่เป็นส่วนประกอบนั้นจะเข้าไปกระตุ้น เร่งเร้าการทำงานของยีนในทุกกระบวนการทางชีวเคมี ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกทางลักษณะภายนอกทั้งหมด (Phenotype) จากหน่วยควบคุมลักษณะภายใน (Genotype) ที่มีอยู่ภายในต้นพืชแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ โดยจะส่งผลให้กระบวนการชีวเคมีภายในมีความเข้มข้นมากขึ้น มีอัตราเร่งเร็วขึ้น จนกระทั่งกระบวนการ แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) เพิ่มได้สูงสุดถึง 405 % (จากการทดลองและตรวจวัดพบในพืชตระกูลแตงร้าน – แตงกวา)

 

ใบที่มีปริมาณมากขึ้น ใหญ่ขึ้น สีเขียวเข้มโดยไม่ต้องใช้แร่ธาตุ - อาหารเสริม ยาเคมีเกษตรใดๆทั้งสิ้น ปราศจากร่องรอยของโรค ไร้การทำลายจากแมลง

ใบที่มีปริมาณมากขึ้น  ใหญ่ขึ้น สีเขียวเข้มโดยไม่ต้องใช้แร่ธาตุ
- อาหารเสริม ยาเคมีเกษตรใดๆทั้งสิ้น ปราศจากร่องรอยของโรค 
ไร้การทำลายจากแมลง

 

แก่นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ต้นพืชเติบโตได้ไว ให้ผลผลิตได้เร็ว พร้อมทั้งให้ผลผลิตสูงสุดด้วยคุณภาพที่ดีเลิศ รวมทั้งความต้านทานต่อโรค – แมลง และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั้นก็คือ กระบวนการ แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นหัวใจในการปรุงแต่งอาหารส่งไปเลี้ยงบำรุงทุกส่วนของต้นพืช เพื่อทำให้กระบวนการอื่นๆทั้งหมดสามารถดำเนินไปได้เต็มที่โดยไม่มีการสะดุด ถ้าเป็นไปได้ดังนี้แล้ว ศักยภาพ - ขีดความสามารถของต้นพืชนั้นก็จะแสดงออกถึงขีดขั้นสูงสุดที่มันมีอยู่  ดังนั้นถ้าหากทำการเพาะปลูกเพื่อให้พืชพรรณโตวันโตคืน มีความต้านทานต่อโรค – แมลง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ให้ผลผลิตสูงสุด มีคุณภาพที่ดีที่สุด จากการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ต่ำสุด เราจักต้องทำให้ต้นพืชสามารถใช้แสงแดดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพื่อทำให้กระบวนการ แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) ดำเนินไปด้วยอัตราเร่งเพิ่มขึ้น มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไปชักนำกระบวนการชีวเคมีอื่นๆดำเนินไปอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ ต้นพืชก็จะให้ผลผลิตเต็มที่สมตามความต้องที่ตั้งหวังเอาไว้ แต่ทว่า ....

วิธีการที่จะทำให้ต้นพืชใช้แสงแดดได้ดีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นนั้นมิใช่เรื่องที่กระทำกันได้ง่ายๆ อเมริกาและประเทศยุโรปได้ทุ่มเทวิจัยศึกษาเรื่องนี้ด้วยเงินทุนจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีรายงานความก้าวหน้าแต่อย่างใด แม้แต่ศาสตราจารย์ น่า จงหยวน ก็ยังต้องเสียสละทุ่มเทเวลานานร่วม 14 ปี จึงจะประสบพบกับความสำเร็จ และความสำเร็จนี้ยังเป็นแนวทางธรรมชาติที่ยากจะเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ เพราะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ สารเคมีแม้แต่น้อยนิด แต่เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะคาดคิดเสียอีก

นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการผู้ใดจะเชื่อบ้างว่า สารสมุนไพรจะสามารถกระตุ้น ชักนำการทำงานถึงในระดับยีนได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ซับซ้อน หรือสารเคมีใดๆเลย หากแต่ใช้วิธีการง่ายๆที่เกษตรกรเคยคุ้นเคยกระทำกันมาอย่างจำเจ นั่นก็คือ การแช่เมล็ดพันธุ์ การฉีดพ่นทางใบ หรือ การราดลงลงดินให้ทางราก เท่านั้น ก็ทำให้ต้นพืชมีลักษณะผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมได้ แต่อย่าได้เข้าใจผิดว่าเป็นวิทยาการตัดต่อยีน ดัดแปรพันธุกรรม เพราะวิชาการสาขานี้ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่สลับซับซ้อนยุ่งยากกว่านี้มาก

 

เปรียบเทียบลักษณะของใบส้มโชกุนที่ได้ใช้ นาซี 778 (ซ้าย) กับที่ไม่ได้ใช้ (ขวา) แตกต่างกันทั้งขนาดและสีสันต์ ใบที่เขียวเข้มย่อมมีศักยภาพในการรับเอาแสงแดดมาปรุงอาหารได้มากกกว่า และมีอัตราเร็วกว่า

เปรียบเทียบลักษณะของใบส้มโชกุนที่ได้ใช้
นาซี 778 (ซ้าย) กับที่ไม่ได้ใช้ (ขวา) แตกต่างกัน
ทั้งขนาดและสีสัน ใบที่เขียวเข้มย่อมมีศักยภาพ
ในการรับเอาแสงแดดมาปรุงอาหารได้มากกกว่า
และมีอัตราเร็วกว่า

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการแทงยอดแตกใบอ่อนของต้นส้มที่ได้รับสาร นาซี 778 (บน) กับที่ไม่ได้รับ (ล่าง) แตกต่างกันลิบลับเลยทีเดียว

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการ
แทงยอดแตกใบอ่อนของต้นส้มที่ได้รับสาร
นาซี 778 (บน) กับที่ไม่ได้รับ (ล่าง) แตกต่างกัน
ลิบลับเลยทีเดียว

 

ก่อนที่จะเพิ่มขีดความสามารถการใช้แสงแดดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นของต้นพืชนั้น เราจักต้องทำให้องคาพยพทุกส่วนของต้นพืชนั้นมีปริมาณสัดส่วนที่สมดุลเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือต้องมีระบบรากที่หนาแน่นมากขึ้น ชอนไชได้ไกลและลึกกว่าเดิม มีกิ่งก้านสาขามากกว่าเดิม มีพื้นที่ผิวใบมากกว่าปกติ นั่นหมายความว่าต้องมีจำนวนใบมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น ประการสำคัญก็คือ ปริมาณของสารสีเขียว ที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) จะต้องมีปริมาณเพิ่มมากพอที่จะรับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสะสมไว้เพื่อใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบที่ถูกส่งลำเลียงมาจาก ราก (แร่ธาตุอาหาร น้ำ) และคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งมาจากใบที่ดูดซับมาจากอากาศเบื้องบนเหนือพื้นดิน จากนั้นอาหารที่ถูกปรุงเข้าด้วยกันนั้นจะถูกส่งลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของลำต้น เพื่อดำเนินกิจกรรมทางชีวเคมีทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต ระบบปกป้องกันภัยตัวเอง การให้ผลผลิตที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ครบครัน นั่นหมายถึงคุณภาพที่ดีที่สุดที่ต้นพืชผลิดอกออกผลให้แก่เรา ซึ่งวิธีการเก่าๆแบบอย่างเดิมๆที่เราใช้กันนั้น (การเขตุกรรม ปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ย ใช้ฮอร์โมน เติมสารเสริม และการปรับปรุงพันธุ์พืช ฯลฯ) ก็ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปได้  รังแต่เป็นการสูญเสียเพิ่มขึ้น เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น  ยกเว้นการปรับปรุงพันธุ์เท่านั้นที่เป็นปัจจัยส่วนเดียวที่เรากระทำกันอยู่ แต่ก็ไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด  เพราะยังมีข้อจำกัดที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรนัก (เช่นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ไฮบริด ที่ต้องซื้อใหม่ทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูก) แต่ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

หลังจากที่เราสามารถคลี่คลายปริศนา ค่อยๆเข้าถึงความลับของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพืชพรรณทั้งหลายได้ดีพอจนเราสามารถสังเคราะห์อาหารเข้มข้นสำหรับให้แก่พืช นั่นก็คือ ปุ๋ย เคมีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งก็ทำให้เพิ่มผลผลิตได้ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ สารเคมีอันเป็นส่วนประกอบที่ตกค้างในดินมากเกินไป ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเสื่อมทรามจนกระทั่งจุลินทรีย์ในดินไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ซึ่งรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชในรูปแบบของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน (Symbiosis) สูญสิ้นไปจากพื้นดิน นั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตัวเองอ่อนแอลงไปด้วย เพราะขาดสารที่สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุของโรคได้ เช่นสารเพนนิซิลลิน (Penicillin) จากเชื้อรา เพนนิซิเลียม (Penicillium notatum) เป็นต้น

ต้องเข้าใจว่า  พืชที่สามารถสืบสายพันธุ์ดำรงชีพอยู่บนบกทุกวันนี้นั้น ล้วนแต่มีต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำทั้งสิ้น หลังจากที่ค่อยๆวิวัฒนาการจนเป็นพืชบกไปแล้ว ระบบต่างๆที่เคยใช้อาศัยอยู่ในน้ำค่อยๆลดบทบาทลงจนกระทั่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ต้องทำงานอีกต่อไป  เช่นระบบรากที่ดูดซับออกซิเจนในน้ำได้ก็เก็บพักตัวไป  แต่ยีนเหล่านี้ไม่ได้มลายสูญหายไปไหน  หากแต่เก็บตัวสงบนิ่งไม่กระตือรือร้น (Active) ไม่ทำงานอีกต่อไป นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชไม่มีความคงทนต่อน้ำท่วมขังอีกต่อไป เมื่ออยู่ในสภาพน้ำท่วมขังระยะสั้นๆก็เฉาตายไป


 

ใช้ นาซี 778

ใช้ นาซี 778

ไม่ได้ใช้ นาซี 778

ไม่ได้ใช้ นาซี 778

 

ภาพเปรียบเทียบการแตกยอดใหม่  ใบอ่อน  ระหว่างต้นที่ใช้ นาซี 778 (ภาพขวา)กับที่ไม่ได้ใช้ (ภาพซ้าย) แตกต่างผิดกันทั้งความหนาแน่น ขนาด และสีสัน

 

พืชที่ได้รับสาร นาซี 778 ยีนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นยีนที่ตื่นตัวทำงานตามปกติ หรือยีนที่เก็บพักตัวไม่ทำงานแล้วก็ตาม จะถูกกระตุ้น เร่งเร้า ชักนำให้ตื่นตัวทำงานเพิ่มมากขึ้นทั้งอัตราเร่งและความเข้มข้น หรือถูกปลุกกระตุ้นให้ตื่นฟื้นขึ้นมาทำงานอีกคำรบหนึ่ง จึงทำให้เราพบเห็นต้นพืชมีลักษณะภายนอก (Phenotype) ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม เช่นต้นสูงใหญ่ขึ้น ข้อสั้นลง แตกติ่งก้านมากกว่าเก่าจนเป็นไม้พุ่มไปก็มี และที่เปลี่ยนแปลงไปคนละรูปทรงเลยก็มีให้เห็นดังเช่นต้นถั่วเหลืองที่กลายเป็นไม้เลื้อยไป แทนที่จะเป็นต้นเดี่ยวโดดๆ หรือการปรากฏของหนามแหลมตามต้นตามกิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับสารไปแล้วระยะหนึ่งของต้นส้มโชกุน ซึ่งแต่เดิมไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนเลยเป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริง ในผืนดินถิ่นไทยเรานี้เอง

จากทัศนะคติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายทศวรรษ  ที่เข้าใจว่าการทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้เร็ว  ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็คือการอัดปุ๋ยลงในดินให้แก่พืชที่ปลูกมากขึ้นและมากขึ้น แต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการทำให้พืชเหล่านั้นค่อยๆอ่อนแอลง  เนื่องจากความไม่สมดุลทางแร่ธาตุสารอาหาร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการใส่ปุ๋ยยูเรียมากจนเหลือเฟือ จนทำให้ลำต้น กิ่งก้านเปราะ ฉีกขาดง่าย และอ่อนไหวต่อการรับเชื้อโรคและการทำลายของแมลง

ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุดในการเพาะปลูก เพื่อหวังผลเลิศของผลลัทธ์ที่จะได้รับจากพืชพรรณที่ปลูกก็คือ การนำเอาเทคโนโลยี ชักนำพันธุกรรมพันธุ์พืช (Gene Phenotype Induction technique เขียนย่อเป็น GPIT) มาปรับเปลี่ยนใช้แทนวิธีการเก่าๆดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้เราประหยัดทรัพยากรได้อย่างมหาศาล แต่ให้ผลผลิตที่มากกว่าเป็นเท่าทวีคูณ ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเดิมทุกมิติ

 

 

 

 ความมหัศจรรย์ที่ผลิตภัณฑ์อื่นทำไม่ได้ ต้นส้มบางต้นขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏว่ามีหนามแหลมตามกิ่งตามต้นเกิดขึ้น แต่ภายหลังจากได้รับสาร นาซี 778 แล้วระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ามีหนามแหลมเกิดขึ้นปรากฏให้เห็น ปรากฏการณ์อันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าระบบสร้างภูมิคุ้มครองตัวเองได้กลับมาทำงานใหม่ จากยีนที่แฝงอยู่ แต่ไม่ได้ทำงาน โดยเปลี่ยนลักษณะจากใบมาเป็นหนามแหลม เพื่อป้องกันตัวเอง เป็นผลจากการที่ยีนถูกกระตุ้น ชักนำให้ฟื้นขึ้นมาทำงานใหม่โดยแท้จริง

ความมหัศจรรย์ที่ผลิตภัณฑ์อื่นทำไม่ได้  ต้นส้มบางต้นขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้
ไม่เคยปรากฏว่ามีหนามแหลมตามกิ่งตามต้นเกิดขึ้น แต่ภายหลังจากได้รับสาร นาซี 778
แล้วระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ามีหนามแหลมเกิดขึ้นปรากฏให้เห็น ปรากฏการณ์อันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจน
ว่าระบบสร้างภูมิคุ้มครองตัวเองได้กลับมาทำงานใหม่ จากยีนที่แฝงอยู่
แต่ไม่ได้ทำงาน  โดยเปลี่ยนลักษณะจากใบมาเป็นหนามแหลม เพื่อป้องกันตัวเอง
เป็นผลจากการที่ยีนถูกกระตุ้น ชักนำให้ฟื้นขึ้นมาทำงานใหม่โดยแท้จริง

 

จากผลงานที่รวบรวมมาจากบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศเป็นเวลากว่า 5 ปี ที่ได้นำเอา นาซี 778 ไปใช้กับพืชพรรณนานาชนิดด้วยข้อกังขาและข้องใจเป็นหนักหนาว่าจะเป็นไปได้อย่างไรจากพืชสมุนไพรล้วนๆที่ไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนอยู่เลย ซึ่งพิสูจน์และยืนยันได้ว่า สารนาซี 778 นั้นสัมฤทธิ์ผลดังคำป่าวประกาศที่ว่า

ใช้เมื่อไร  ได้ผลเมื่อนั้น  ใช้ที่ไหน  ได้ผลที่นั่น  ใช้กับพืชอะไร ได้ผลดีทุกสายพันธุ์

ภาพที่นำมาให้ยลต่อไปนี้  เป็นการใช้นาซี 778 กับส้มโชกุนที่ปลูกมาได้ 4 ปีเศษ  เจ้าของตัดใจทอดทิ้ง  หันมาปลูกยางพาราแทน  เนื่องจากจัดการดูแลรักษายาก  ต้องทุ่มเททั้งทุนรอนและเวลา  แต่ก็เลี้ยงดูได้ไม่ดี  นับวันมีแต่ทรุดกับโทรม  เตรียมจะโค่นฟันทิ้ง  แต่คุณปู  พละพลึง แฟนพันุธุ์แท้ของ  นาซี 778 เพื่อนบ้านเรือนเคียงขันอาสามาฟื้นฟู  เจ้าของสวนยิ้มในใจและยกให้ไปจัดการฟื้นฟูได้เต็มที่ และยินดียกผลผลิตที่ได้ให้ทั้งหมด  แล้วจะเป็นไปได้ไหมนี่  เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้  ผลที่ปรากฏให้เห็นนั้น  ยืนยันได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เป็นไปตามคำอธิบายชี้แจงจากหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  หากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ  สอบถามมายังห้างร้านเรา  เรายินดีให้คำตอบจนกระจ่างแจ้ง


 

ผลส้มที่เกิดขึ้นหลังจากให้ นาซี 778 แล้ว 3 – 4 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้ยาป้องกัน กำจัดโรค และแมลงเลย

 

ผลส้มที่เกิดขึ้นหลังจากให้ นาซี 778 แล้ว 3 – 4 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้ยาป้องกัน กำจัดโรค และแมลงเลย

 

ผลส้มที่เกิดขึ้นหลังจากให้ นาซี 778 แล้ว 3 – 4 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้ยาป้องกัน กำจัดโรค และแมลงเลย

ผลส้มที่เกิดขึ้นหลังจากให้ นาซี 778 แล้ว 3 – 4 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้ยาป้องกัน
กำจัดโรค และแมลงเลย ผิวส้มผิดจากที่เคยเห็นเป็นลายพร้อยนั้นแทบจะไม่มี
ผลส้มมีขนาดไล่เลี่ยกัน เนื้อแน่น สีสวย ให้สังเกตจากกลีบส้มที่มีลักษณะเต่งตึง
ป้านมน ไม่เรียวแหลม แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของต้นส้มที่สามารถสร้าง
อาหารไปบำรุงเลี้ยงได้เต็มที่ ส่วนรสชาตินั้นไม่สามารถแสดงให้รับรู้ได้ในที่นี้
ต้องลองชิมเอาเองจึงจะรู้ว่า ส้มที่ใช้ นาซี 778 นั้นให้คุณภาพยอดเยี่ยมเพียงไร

 

ในเวลาที่เท่าๆกัน  ในเวลา 12 ชั่วโมงในเวลากลางวัน ต้นพืชที่มี แผงไบโอโซล่าเซลล์ (ใบ) 1 ตารางเมตร กับต้นพืชที่มีแผงไบโอโซล่าเซลล์  3 ตารางเมตร (หลังจากได้รับสาร นาซี 778) ย่อมรับเอาพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 3 เท่าตัว กิจกรรมต่างๆของกระบวนการทางชีวเคมีภายในลำต้นย่อมเข้มข้น และมีอัตราเร่งมากกว่า นั่นหมายถึงประสิทธิภาพการใช้แสงแดดของกระบวนการ แสงสังเคราะห์ (Photosynthesis) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อปัจจัยภายใน (ศักยภาพของต้นพืช) มีความพร้อมเต็มที่ การใช้ปัจจัยภายนอก (ปุ๋ย น้ำ แร่ธาตุ) ที่พร้อมมูลก็ย่อมเพิ่มเป็นเงาตามตัว กระบวนการอื่นๆอย่างเช่น การเปลี่ยนอาหารที่ใช้สำหรับการเจริญเติบโตมาเป็นอาหารที่สร้างผลผลิตจึงเกิดขึ้น (ติดดอก ออกผล) ภูมิคุมกันโรค – แมลง ก็เกิดขึ้นเต็มที่ เสมือนหนึ่งระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ ถ้ากำลังไม่พอ ความเร็วไม่ถึง การทดเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นแล และนี่ก็คือความหมายของวลีที่ว่า

เกษตรแสงอาทิตย์

 ติดตามชมอัลบั้มภาพได้ที่นี่
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google