ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน

 

นี่คือคำกล่าวของท่าน ตู้ยุ่นเซิง (杜润生)  

ถ้ายังไม่ลืมบิดาแห่งข้าวลูกผสมของจีนและของโลกนามว่า เหยี่ยนหลงผิง (袁隆平) แต่ถ้าลืมไปแล้ว หรือยังไม่เคยอ่านบทความนี้มาก่อน ก็ให้คลิกเข้าไปดูได้ที่ http://www.eco-agrotech.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=392514&Ntype=2


 

 

หากพิจารณาจากผลงานของท่านเหยี่ยนหลงผิงแล้วละก้อ ต้องยอมรับว่า ผลงานของท่านนั้นนับเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนจีนและประชาชนที่อดอยากทั่วโลก เนื่องจากการคิดค้นหาวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวจากข้าวพันธุ์ลูกผสมนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง ด้วยติดขัดต่ออุปสรรค์ข้อจำกัดทางด้านการผสมเกสรของพืชตระกูลหญ้าชนิดนี้ แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขหมดสิ้นไป ผลผลิตข้าวทั่วโลกก็ได้เพิ่ม ปริมาณมากเป็นทวีคูณ เนื่องจากสายพันธุ์ลูกผสมของพรรณพืชต่างๆสามารถให้ผลผลิตที่ดีกว่า มากกว่าสายพันธุ์ปกติทั่วไป (สายพันธุ์เปิด) ทำให้ประชากรทั่วโลกได้มีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอ ทำให้ก้าวข้ามความอดอยากได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้อเมริกาจะขอซื้อลิขสิทธิ์จากท่าน ท่านก็ไม่ยอมขาย แต่ยินยอมให้ทุกประเทศนำไปใช้ผลิตข้าวลูกผสมได้ทั่วโลก ท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจีนและนานาประเทศ เมื่อเป็นดั่งนี้ แล้วเหตุไฉนท่าน ตู้ยุ่นเซิง (杜润生) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประเมินผลงานด้านการเกษตรแห่งประเทศจีน จึงกล้ากล่าวเช่นนี้  ถ้าผู้ใดติดตามผลงานของทั้ง 2 ท่านนี้ แล้วทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่มีต่อเกษตรกรทั่วโลกแล้วคงต้องเห็นด้วยกับท่าน ตู้ยุ่นเซิงอย่างแน่นอน ลองมาฟังเหตุผลกัน

เหยี่ยนหลงผิงประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวลูกผสมในปี 1974 ส่วน น่าจงหยวนประสบความสำเร็จในผลงาน GPIT ในปี 1990 ทิ้งช่วงห่างกัน 16 ปี

ผลงานของเหยี่ยนหลงผิงนั้นเป็นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนใกล้ชิดโดยตรง โดยสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวจากเดิมที่เก็บเกี่ยวได้ 300 กก.ต่อโหม่ว เป็น 900 กก. ต่อโหม่ว ต่อมาสร้างสถิติโลกสูงสุดเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวสายพันธุ์ Y เหลี่ยงยูว์ 900 (Y两优900) ได้ 2,213 กิโลกรัม / ไร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับต้น ข้าว เพียงชนิดเดียว แต่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืช

อย่างอื่นได้เหมือนเทคนิค GPIT ของศาสตราจารย์ น่าจงหยวน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชที่มี ใบสีเขียวทุกชนิด ทั้งยังก่อเกิดผลลัพธ์ตามมาอีกหลายๆด้าน ตั้งแต่เพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น ช่วงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานขึ้น สร้างความต้านทานต่อโรค แมลง อากาศที่หนาวเย็น ความแห้งแล้ง น้ำท่วมขัง ซึ่งสรรพคุณของสารสมุนไพร นาซี 778 ทำให้เกิดคำกล่าวขานว่า “ ซานกาว ซานหู อู่เสิ่ง ” (三高三无五省) หมายถึง สามสูง, สามไม่, ห้าประหยัด. สามสูงก็คือ ผลผลิตสูง, คุณภาพสูง, ความต้านทานสูง, สามไม่ก็คือ ไม่เป็นพิษ, ไม่มีสารตกค้าง, ไม่สร้างมลภาวะ. ห้าประหยัด หมายถึงประหยัดปุ๋ย, ประหยัดยาเคมี, ประหยัดพันธุ์ที่ใช้ปลูก, ประหยัดพลาสติก, (คลุมดิน) ประหยัดแรงงาน

เคยมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสม เหลี่ยงยูว์ 0293 (两优0293) ในปี 2014 ตุลาคม ปรากฏว่าแทนที่จะได้ผลผลิตสูงเหมือนเช่นเคย แต่ผลผลิตกลับลดลง และบางแห่งไม่ได้เก็บเกี่ยวเลย ทั้งนี้หลังจากค้นหาสาเหตุแล้วพบว่า ข้าวสายพันธุ์นี้อ่อนไหวต่อโรคใบไหม้ (rice blast) ซึ่งถ้าในมุมกลับกัน หากใช้สาร นาซี 778 มาใช้กับข้าวที่ปลูกนอกจากทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นได้ แล้วทั้งยังสร้างความต้านทานต่อโรคใบไหม้ได้ด้วย เก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่ากำหนด คุณภาพดีกว่าเดิม ลดการใช้ปุ๋ย – ยาลง ถ้าเป็นคุณ คุณจะเลือกใช้ผลงานของใครระหว่าง  เหยี่ยนหลงผิง กับ น่าจงหยวน ?

 

 

ตู้ยุ่นเซิง


 

ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกใช้ผลงานที่เกิดจากทั้ง 2 ท่าน นั่นก็คือ นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่งก็เป็นไปตามคาด ท่านเหยี่ยนหลงผิงได้เข้าพบท่านน่าจงหยวนเพื่อทำความเข้าใจในการนำเอาผลงานของแต่ละคนมาใช้ร่วมกันเป็นการ อุดข้อด้อย เพิ่มข้อดี เพิ่มศักยภาพในการเพาะปลูกให้ได้รับผลดียิ่งๆขึ้น ครานี้ลองหลับตาวาดมโนภาพเอา ผลผลิตจะเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกเท่าไร ต้นทุนจะลดลงอีกเท่าไร (โดยเฉพาะในข้าว) นอกจากนั้น สารสมุนไพร นาซี 778 ยังสามารถเหนี่ยวนำให้สายพันธุ์ข้าวลูกผสมมีความเสถียรทางด้านพันธุกรรมมากขึ้น กล่าวคือสามารถใช้เมล็ดทำพันธุ์ได้ต่อเนื่องในรุ่นถัดๆไป และมีบางลักษณะที่เด่นชัดดีกว่าเดิมอีกด้วย (ได้มีการนำข้าวลูกผสมมาปลูกทดสอบติดต่อกันถึง 6 รุ่น ก็ยังคงคุณสมบัติได้เหมือนเดิม)

 

 

คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานด้านต่างๆ อันมีท่าน สือซาน (石山) เหมิ่งเซียนเต๋อ (孟宪德) จางซินสือ (张新时) ห่าวจิ้นหมิน (郝晋珉) กัวซูเถียน (郭书田) หลีวจงชาว (刘宗超) รวมสิบสองท่านได้ทำการประเมินผลงาน GPIT ของศาสตราจารย์ น่าจงหยวนแล้วเสร็จ หลังจากกลับถึงปักกิ่ง ได้ทำหนังสือรายงานถึงฯพณฯท่าน เวินเจียป่าว (温家宝) นายกรัฐมนตรี(กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย) ท่านฮวุ๋ยเหลียงยิว์  (回良玉) รองนายก ทั้งสองท่านได้เขียนคำสั่งตอบกลับด้วยลายมือตนเอง กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ (โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร) ทำการผลักดันส่งเสริมให้นำผลงานของศาสตราจารย์ น่าจงหยวนไปใช้ในภาคการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ

 

 

พื้นที่ทำนาประเทศไทยมีทั้งสิ้น 79,109 ล้านไร่ สถิติของกรมการข้าว ปี 2555 – 2556 ผลผลิตข้าวรวมทั้งปี 38 ล้านตัน จากสถิติที่ผ่านมาแปลงนาที่ใช้ นาซี 778 กับข้าวที่ปลูกในแถบภาคกลาง (กาญจนบุรี นครปฐม อยุธยา) ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 40 – 60  % (ยึดเอา 50 % เป็นบรรทัดฐานในการคำนวณ) จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอีกถึง 19 ล้านตัน คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าไร ? นอกจากนั้นยังเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเลิศ ข้าวที่สีแล้วสามารถเก็บได้นานถึง 4 ปีในสภาพที่เหมือนกับเพิ่งสีใหม่ๆ และที่สำคัญลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่คาดคิดไม่ถึงอีกด้วย

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องหันมาพิจารณาแนวทางการพัฒนาการเกษตรกันใหม่ โดยยึดหลัก เพิ่มผลผลิตพร้อมกับลดต้นทุนในแนวทางเกษตรปลอดสารพิษซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า เกษตรแสงอาทิตย์ จากเทคโนโลยี GPIT เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด เหมาะสมที่สุด ปลอดภัยที่สุด ผู้ใดยึดกุมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้ก่อน ย่อมได้เปรียบก่อนอย่างแน่นอน

 

พณ.ฯ นายกรัฐมนตรี เวินเจียเป่า ของจีนยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยี GPIT ที่สามารถเพิ่มผลผลิตแลลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี แล้วจะมีผู้นำไทยคนไหนที่มีวิสัยก้าวไกล หันมาแลเหลียวเกษตรกรไทยเราบ้าง ?

 

 

 

หากท่านใดสนใจต้องการดูผลลัพธ์ที่เกิดจาก นาซี 778 คลิกเข้าไปดูได้ที่

 

 
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google