ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
สังคมมนุษย์มีการพัฒนาการทางการเกษตรจัดแบ่งแยกได้ 3 ระยะดังนี้

ช่วงที่1. เกษตรแบบดั้งเดิม (เป็นการทำเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตต่ำ ยังไม่มีปุ๋ย-ยาเคมีใช้กัน ถือเป็นพืชผลอินทรีย์โดยแท้จริง)
ช่วงที่2. เกษตรเคมีภัณฑ์ (การปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2 ที่เป็นเสมือนดาบสองคม ที่ให้ทั้งประโยชน์ และโทษพร้อมกันไป)
ช่วงที่ 3. เกษตรวิศวกรรมแสงอาทิตย์ (การปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2 ย้อนกลับไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตสูง)


 

Tobacco Leaf (Nashi 778)

 

  1. เกษตรแบบดั้งเดิม


หรือเรียกกันว่า เกษตรยุคโบราณ เป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่อาศัยธรรมชาติ เพาะปลูกตามฤดูกาล ไถกลบดินในฤดูใบไม้ผลิ หว่านเมล็ดปลูกในฤดูร้อน เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วง และหยุดพักงดการงานในฤดูหนาวที่ดำเนินมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหลายพันปี ในเวลานั้นยังไม่มียา และปุ๋ยเคมี ผลผลิตที่ได้นั้นต่ำเอามากๆ  1 โหม่  (亩 / 0.4 ไร่) ให้ผลผลิตได้ไม่ถึง 1 สื๋อเต็ม (石/ 41 ลิตร) ผลผลิตของการเพาะปลูกขึ้นอยู่กับธรรมชาติดินฟ้าอากาศ เมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งใดก็ทำให้เก็บกี่ยวไม่ได้ ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเสบียงอาหารขึ้น

 

Comparing tabacco tree using Nashi 778 (left) and not using (right)

 

  1. เกษตรเคมีภัณฑ์


หรือที่เรียกกันว่า การปฏิวัติเขียว เป็นการเพาะปลูกที่ได้นำเอาสารตกค้างหลงเหลือหลังจากการกลั่นน้ำมันดิบมาผลิตเป็นปุ๋ย ยาป้องกัน-กำจัดศัตรูพืช และพลาสติกมาใช้เพิ่มผลผลิตทางการพาะปลูกอย่างกว้างขวาง การเกษตรยุคสมัยนี้มีประวัติดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 100 ปี วิทยาการ-ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นำเข้าไปใช้ในประเทศจีนร่วม 50 ปี  โดยที่ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรมากมายมหาศาล รัฐบาลจึงผลักดันส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย ยาเคมีเหล่านี้เพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งประสบกับความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตได้ถึง 800 ชั่ง ต่อโหม่ว (166 กิโลกรัม / ไร่) และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาอีก 2 0ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่อย่างใด ซึ่งก็สามารถคลี่คลายปัญหาความอดหยากของประชาชนจีนได้อย่างน่าพอใจ แต่ทว่าการใช้ปุ๋ย ยา และผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ในปริมาณมากๆเป็นเวลายาวนานนั้น นำมาซึ่งปํญหาที่ยากต่อการควบคุม ก่อเกิดความเสียหายในหลายๆด้าน เป็นการทำลายระบบทางธรรมชาติ ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการแปดเปื้อนที่เกิดขึ้นกับผืนน้ำและอากาศ ทำให้พื้นดินก่อตัวแข็งกระด้างและปนเปื้อนด้วยสารพิษ ทำให้โรคและแมลงพัฒนาสร้างภูมิต้านทานต่อสารเคมีที่นำมาใช้อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้ยากต่อการกำจัด ผู้คนจึงโหมเพิ่มปริมาณการใช้อย่างหนักต่อเนื่องเป็นวงจรทวีทับถมกันตลอดเวลา ยิ่งใช้ยิ่งมาก ต้นทุนก็ยิ่งเพิ่ม จนกระทั่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราในท้ายที่สุด   

เนื่องด้วยผลกระทบก่อเกิดในทางลบที่มีต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ในประเทศ (จีน) อย่างธัญหาร น้ำมัน ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์บรรลุไม่ถึงมาตรฐานการส่งออก กรณีเกิดเป็นพิษอุบัติขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเองก็ยังไม่กล้าบริโภคพืชผลที่ตนเองผลิตขึ้น (เพราะรู้เห็นเป็นเอง) และในช่วงระยะเวลาใกล้ 20 ปีมานี้ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคเลือด โรคหัวใจ โรคเม็ดโลหิตขาว รวมทั้งโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นให้เห็นมาก่อน ก็ปรากฏมีให้เห็นกัน ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ และเรียกร้องให้มีการประชุมถกถึงหนทางการเปลี่ยแปลงวิถีทางการเกษตรแผนใหม่ขึ้น ซึ่งก็คือ เกษตรแสงอาทิตย์ ที่สนับสนุนให้เลิกใช้ยาเคมี และมาตรการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงด้วย (ที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์)  


 

Logan (Nashi 778)


 

การเผชิญหน้ากับปัญหาแนวทางการเกษตรเคมีที่มีผลอันเลวร้ายนี่เอง รัฐบาลทั่วโลก รวมทั้งนักวิชาการทั้งหลายต่างทำการวิจัยและหาหนทางในการยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรในการผลิตพืชผล และพยายามหาแนวทางและเทคนิคใหม่ในการเพิ่มผลผลิตหลังจากงดใช้สารเคมีลงไป จึงได้เน้นถึงการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพจากแสงแดดเป็นธงนำหัวข้อหลักในการวิจัยค้นคว้า ประเทศจีนเองก็ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัย กลไกและขบวนการแสงสังเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ องค์กรนี้จัดตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์จงเคอย่วน (中科院的植物研究所) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านหยวน (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เพื่อวิจัยค้นคว้าหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแสงสังเคราะห์ในพืชไร่ 2 ชนิดที่ชาวจีนบริโภคเป็นหลัก นั่นก็คือ ข้าว กับ ข้าวสาลี ให้มีอัตราเพิ่มของแสงสังเคราะห์ขึ้นให้ได้ 20 – 30 % เวลาล่วงผ่านมาหลายปีดีดัก ก็ยังไม่มีแววความคืบหน้าใดๆทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ

ท่านศาสตราจารย์ น่า จงหยวน ได้ให้ความสนใจต่อสาระสำคัญอันเป็นแก่นของหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิภาพของแสงในการต้านความเครียด” (抗逆高光效) นั่นก็คือปัญหาอันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแสงสังเคราะห์กับวิธีการควบคุมความเครียดที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับพืชพรรณ์ธัญหารที่ปลูก เป็นหัวข้อและแนวทางทำการวิจัยที่สำคัญยิ่ง จากความมุมานะบากบั่นไม่ย่อท้ออย่างขยันขันแข็งต่อเนื่องกันมาร่วม 14 ปี ผ่านการทดสอบลองผิดลองถูกกว่า 778 ครั้ง จึงประสบกับต้นแบบของความสำเร็จ และได้รับลิขสิทธิ์ค้นคิดประดิษฐ์จากประเทศชาติในปี 1994 และในปี คศ.1999 จึงได้ทำการผลักดันผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดอย่างจริงจัง (แต่ต้องประสบกับปัญหาการยึดติดกับความเชื่อเก่าที่ยังสลัดไม่พ้นจากความคิดที่ว่า เป็นไปไม่ได้ที่สารสมุนไพรจะให้ผลดีกว่าสารเคมี)

ในปี คศ.1999 กันยายน เหล่านักวิชาการจากกระทรวงเกษตร ศูนย์วิจัยการเกษตร ได้จัดประชุมสัมมาทำการวิจารณ์และประเมินผลงานของท่านศาตราจารย์ น่า จงหยวน  ได้ลงมติสรุปผลว่า ผลงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็น ผลงานยอดเยี่ยมชั้นแนวหน้าของโลก นักวิชาการผู้ชำนาญการด้าน แสงสังเคราะห์ ของประเทศ (จีน) ได้กล่าวยกย่องผลงานการค้นพบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่น่าสรรเสริญเป็นยิ่งนัก และจากการตรวจสอบของศูนย์วิจัยทางวิชาการของมณฑลยูนนานผ่านทางศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศแล้ว ยังไม่มีรายงานผลการวิจัยทางด้านนี้ทั้งต่างประเทศและในประเทศแต่อย่างใด


 

Lime tree (Nashi 778)

 

  1. เกษตรแสงอาทิตย์ และการปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2


การค้นพบครั้งใหม่ของเทคโนโลยี GPIT ครั้งนี้ สร้างปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ขึ้น หาได้เป็นตำนานเรื่องเล่าขานปรุงแต่งขึ้นไม่ ทว่าเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน การค้นพบครั้งนี้เป็นที่สนใจของสังคมนักวิชาการทั่วโลก (แต่ประเทศไทยไม่ระแคะระคายเลย เพราะเราตั้งเข็มมุ่งตรงไปทางยุโรปและอเมริกามากกว่า อีกทั้งการสื่อสารทางภาษาก็เป็นอุปสรรค์ที่ยุ่งยากเช่นกัน) ท่านนายก เวิน เจียเป่า และรองนายก หุย เหลียงยิ ต่างก็ได้ได้เขียนแสดงข้อคิดเห็นและให้ความสำคัญต่อการค้นพบครั้งนี้ ผลงานครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่จากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทั่วประเทศ หนังสือพิมพ์ วารสาสน์ยักษ์ใหญ่กว่า 50 ฉบับต่างประโคมข่าวกันทั่ว โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ระดับประเทศอย่าง เหรินหมินยื่อเป้า ซินฮว๋ายื่อเป้า หนงหมินยื่อเป้า เคอจวี้ยื่อเป้า จิงจี้ยื่อเป้า และกวงหมินยื่อเป้า ต่างก็ได้เสนอข่าวเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ และทางสำนักข่าวซินฮว๋าก็ได้นำเสนอข่าวนี้ไปทั่วโลก สร้างความฮือฮาเป็นที่สนใจไปทั่วทุกหนแห่ง สื่อทั้งหลายได้ยกย่องการค้นพบครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างอาณาจักรใหม่ของวงการเพาะปลูก  เป็นการโหมโรงเปิดม่านการปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2  ที่เรียกกันว่า
เกษตรแสงอาทิตย์

เทคโนโลยี GPIT ได้รับการเรียกขานว่าเป็นการปฏิวัติทางการเกษตร เทียบเท่ากับเป็นการปฏิวัติเขียวครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการเกษตรในระดับแนวหน้าที่ปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี ไม่ก่อมลภาวะ เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง เป็นหนทางก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงของเกษตรกรอย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารการกินของประชากรในสากลโลก ซึ่งเป็นไปดั่งคำพูดของเกษตรกรที่กล่าวว่า เมื่อใช้ GPIT แล้วจะได้รับผลประโยชน์  “ 3,3,5  ” (三高 三无 五省 / ซานกาว ซานหู อู่เสิ่น = สามสูง สามไม่ ห้าประหยัด) สามสูง หมายถึง ผลผลิตสูง คุณภาพสูง ต้านทานโรคสูง สามไม่ ก็คือ ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารตกค้าง ไม่ก่อมลภาวะ และ ห้าประหยัด นั้นก็คือ ประหยัดปุ๋ย ประหยัดยา ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ประหยัดเวลา และแรงงาน

 
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google