ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article

ถ้า เป็นข้าวเล็บนกที่ปลูกกันโดยทั่วไปก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่ถ้าปลูกโดยใช้ นาซี 778 นี่สิเป็นเรื่องแปลก

ภาพรวงข้าวที่เห็นนั้น เป็นพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเรียกว่า ข้าวเล็บนก (ปัตตานี) เป็นข้าวพันธ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกกันในท้องถิ่นภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงเลาะเรื่อยไปยันจังหวัดยะลา ได้รับการรวบรวมพันธุ์ ทำการปรับปรุงคัดพันธุ์ให้คงที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนกระทั่งถึง ปี 2536  ทำการคัดเลือกได้สายพันธุ์ที่ดีมีความเหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกทางภาคใต้ จึงทำการขยายพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างกว้างขวางในปี พ.ศ. 2537   เป็นพันธ์ข้าวไวแสง ความสูงของต้นประมาณ 117 เซนติเมตร ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว ระแง้ถี่ ข้าวเปลือกมีขนาดเล็กเรียว สีฟางข้าว ยอดเมล็ดออกเป็นสีม่วง ขนาดความยาว 7.6 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว ขนาดความยาว 6.0 มิลลิเมตร การร่วงหล่นของเมล็ดน้อย ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 480 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งยังนับว่าต่ำมาก แต่ คุณปู พละพลึง สามารถปลูกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโดยการใช้ นาซี 778 ชุบต้นกล้า แล้ววางตั้งให้ข้ามคืนเสีย 1 คืน แล้วจึงนำไปปักดำตามปกติ และฉีดพ่นด้วย นาซี 778 อีกครั้งเมื่อต้นข้าวเริ่มตั้งท้อง ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ต่ำกว่า 150 % เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าปกติ 25 วัน (ปลูกตามหลังผู้อื่น 15 วัน เก็บเกี่ยวก่อนเขา 10 วัน) ต้นข้าวแตกกอเป็นเท่าตัว ใบใหญ่เขียวเข้ม ความสูงเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความต้านทานต่อโรคและแมลงดีขึ้นกว่าเก่ามาก

 

 ถาพถ่ายเปรียบเทียบผลผลิตข้าว เล็บนก จำนวน  5 รวง เท่าๆกันจากไร่นาแปลงที่ใช้ นาซี 778 ช่วยในการเพาะปลูก (ล่าง) กับแปลงที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้ (บน) มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในผลผลิตทั้งขนาดความยาวของรวง จำนวนเมล็ดในแต่ละรวง รวมทั้งขนาดของเมล็ดที่ผิดแผกแตกต่างกันทั้งขนาดและสีสัน

ถาพถ่ายเปรียบเทียบผลผลิตข้าว เล็บนก จำนวน  5 รวง เท่าๆกัน
จากไร่นาแปลงที่ใช้ นาซี 778 ช่วยในการเพาะปลูก (ล่าง)
กับแปลงที่ปลูกโดยไม่ได้ใช้ (บน) มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในผลผลิตทั้งขนาดความยาวของรวง จำนวนเมล็ดในแต่ละรวง
รวมทั้งขนาดของเมล็ดที่ผิดแผกแตกต่างกันทั้งขนาดและสีสัน

 

 ภาพนี้ถ่ายขยายให้เห็นถึงความแตกจ่างของก้านคอรวงที่มีขนาดผิดกันอย่างชัดเจน

ภาพนี้ถ่ายขยายให้เห็นถึงความแตกต่างของก้านคอรวงที่มีขนาดผิดกันอย่างชัดเจน

 

 ภาพที่เห็นนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการติดเมล็ด ทั้งจำนวน ขนาด และสีสันของข้าวเปลือก ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 50 % จนกระทั่งสูงสุดถึง 120 % เป็นเรื่องเกินกว่าจะปักใจเชื่อได้ ถ้าไม่ได้ใช้กับมือและเห็นด้วยตาตนเอง

ภาพที่เห็นนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการติดเมล็ด
ทั้งจำนวน ขนาด และสีสันของข้าวเปลือก ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม
ไม่น้อยกว่า 50 % จนกระทั่งสูงสุดถึง 120 % เป็นเรื่องเกินกว่า
จะปักใจเชื่อได้ ถ้าไม่ได้ใช้กับมือและเห็นด้วยตาตนเอง

 

พื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดยะลานั้น ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง-ต่ำ พื้นที่ราบที่เป็นพื้นที่ทำนานั้นมีน้อยมาก พื้นที่เพาะปลูกทำนานั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดชิดริมแดนของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีพื้นที่ทำนามากกว่าหลายเท่า จึงมีระบบชลประทานมากกว่าจังหวัดยะลา แต่ผลผลิตข้าวนั้นก็ไม่ได้มากมายถึงขั้นผลิตจำหน่ายในท้องตลาด ส่วนมากปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเสียมากกว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ทำนามาก และมีการผลิตข้าวออกจำหน่ายในท้องตลาด พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันก็คือ ข้าวสังข์หยด และ เล็บนก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวไวแสง เป็นข้าวนาปีที่ทำการปลูกโดยการตกกล้า ปักดำ เป็นส่วนใหญ่ ผลผลิตข้าวทั้ง 2 ชนิดนี้นั้น เมื่อเทียบกับข้าวที่ปลูกในภาคกลางแล้ว นับว่าต่ำเอามากๆ (350 ~ 500 กิโลกรัม / ไร่) แต่จากการทดสอบใช้ นาซี 778 (ผลิตภัณฑ์สารสมุนไพรชักนำพันธุกรรมพืช) กับข้าวที่ปลูก 3 ปี ปรากฏว่าได้ผลผลิตเพิ่มเป็นเท่าๆตัว ไม่เพียงแต่ผลผลิตเพิ่มเท่านั้น คุณภาพข้าวนั้นถือได้ว่าอยู่ในขั้น สูงสุด เลยทีเดียว โดยมีภาพถ่ายที่เก็บมาแสดงเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้เกษตรกรได้ใช้กัน ไม่จำเป็นต้องคาดหวัง ให้ได้ผลผลิตเพิ่มเป็นเท่าตัวหรอก ขอเพียง 40 ~ 50 % เท่านั้น ก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มพูนขึ้นอีกมากโขเลยทีเดียว

 
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google