ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นาซี 778 [Nashi 778]
dot
bulletรู้จักนาซี 778
bulletคุณสมบัติ
bulletประสิทธิภาพ
bulletวิธีใช้นาซี 778
bulletข้อควรระวัง
bulletทฤษฏี กลไก และ บทบาท
bulletขนาดและราคา
dot
นาโน 863 [Nano 863]
dot
bulletรู้จักนาโน 863
bulletประสิทธิภาพ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเพาะปลูก
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการปศุสัตว์
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
bulletการใช้นาโน 863 ในวงการเห็ด
bulletขนาดและราคา
dot
นาโนบอล [Nano Ball]
dot
bulletรู้จักนาโนบอล
bulletวิธีใช้นาโนบอล
bulletราคา
dot
นาโนสทีค [Nano Stick]
dot
bulletรู้จักนาโนสทีค
bulletราคา
dot
Download Brochures
dot
bulletโปรชัวร์นาซี 778 และนาโน 863
dot
Photo Albums
dot
bulletอัลบั้มรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากนาซี 778
dot
รายงานผลการใช้ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสารสมุนไพรนาซี 778
dot
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
dot
bulletหมวดหมู่สินค้า
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
bulletยืนยันการโอนเงิน
bulletตรวจสอบสถานะสั่งซื้อสินค้า
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Go to Nanosoeasy.com
Nano 863 Video Clip #1
Nano 863 Video Clip #10
Nano 863 Video Clip #9
Nano 863 Video Clip #8
Nano 863 Video Clip #7
Nano 863 Video Clip #6
Nano 863 Video Clip #5
Nano863 Video Clip #3
Nano 863 Video Clip #2


นาซี 778 กับการแก้ปัญหาดินเค็ม article

ปัญหาดินเค็ม เป็นปัญหาใหญ่ในการเพาะปลูกพืช  ได้มีกาวิจัยค้นคว้าอย่างกว้าขวางเพื่อหาหนทางปรับปรุงแก้ไขให้สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้  หนทางหนึ่งนั้นก็คือการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินโดยตรง  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน  อีกหนทางอ้อมนั้นก็คือการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความทนทานต่อสภาพของดินเค็ม  อันแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้บรรลุผลในเวลาอันรวดเร็วก็คือ  การตัดต่อยีนของพืช  ทำให้ได้พันธุ์พืชที่เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ในสภาพของดินที่มีความเค็ม  วิธีนี้แม้จะสัมฤทธิ์ผลได้ดังใจในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว  แต่ก็มีปัญหากระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเกษตรไทย  ที่ยังไม่ยอมรับพืชดัดแปรพันธุกรรม  ดังจะเห็นได้จากกรณีประท้วง มะละกอ GMO และต่อต้านพันธุ์พืชดัดแปรพันธุกรรมของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปดังที่ปรากฏเป็นข่าวเกรียวกราวเมื่อไม่นานมานี้


 

Nashi 778
จากการแช่เล็ดฝ้ายด้วย นาซี 778 ก่อนปลูก
ในพื้นที่ดินเค็มและฉีดพ่นให้ทางใบ
อีกหนึ่งครั้ง ต้นฝ้ายที่ไม่สามารถงอกเติบโต
ให้ผลผลิตได้ ก็มีชีวิตรอดและให้
ผลผลิตได้ดีดังที่เห็น

Nashi 778
จากการแช่เมล็ดข้าวด้วย นาซี 778 ก่อนปลูก
ในพื้นที่ดินเค็มและฉีดพ่นให้ทางใบอีกหนึ่งครั้ง
ก่อนออกดอก  ต้นข้าวก็เติบโตตกรวงให้ผลผลิต
แตกต่างจากแปลง (ขวามือคนยืน) ที่ไม่ได้ใช้อย่างลิบลับ (ซ้ายมือ)


 

ประเทศจีนมีพื้นที่ที่เป็นดินเค็มจำนวนมาก  ซึ่งการแก้ปัญหาดินเค็มก็ได้นำเอาแนวทางของการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน  และมีความเห็นในการนำเอาพืชที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความทนทานต่อดินเค็มจาการตัดต่อพันธุกรรมพืชมาดำเนินการเช่นกัน  แต่ก็ต้องพบกับปัญหาเหมือนดังที่ประเทศไทยเราประสบอยู่  นั่นก็คือ  ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  รวมทั้งการไม่ยอมรับพืชดัดแปรพันธุกรรมของผู้บริโภค 


 

Not using Nashi 778
ได้มีการทดสอบนำสาร นาซี 778 ไปใช้กับต้นดอกดาวเรืองในพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม
ปรากฏว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้นั้นมีอัตราการรอดต่ำ
เจริญเติบโตไม่ดี ให้ดอกน้อย (แปลงตรงกลางที่เห็นในภาพ)

Nashi 778
แปลงดอกดาวเรืองที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็มผืน
เดียวกัน ปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตที่ดี
ให้ดอกใหญ่และดกมาก จากการใช้สาร
นาซี 778 แค่ 2 ถึง 3 ครั้ง เท่านั้น


 

ปัจจุบันทางการจีนได้แก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มโดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่  และไม่ต้องทำการปรับปรุงพันธุ์โดยการตัดต่อยีนแต่อย่างใด  เพียงแค่นำเอาสารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเรียกว่า  นาซี 778  อันเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์  น่า จงหยวน  จากผลงาน  Gene Phenotype Induction Technology (GPIT) มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาของดินเค็ม ซึ่งกรรมวิธีนั้นก็กระทำได้ง่ายดายเหมือนกับการเพาะปลูกตามปกติทั่วไป โดยการแช่เมล็ดพืชในสารละลาย GPIT ก่อนปลูก หรือฉีดพ่นให้ทางใบ หรือราดรดโคนต้นเท่านั้นก็ทำให้ต้นพืชสามารถเจริญงอกงามให้ผลผลิตที่น่าพอใจ ดังผลงานจากภาพถ่ายที่นำมาให้ชมกันต่อไปนี้   


 

Nashi 778
แปลงข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม
ปลูกเปรียบเทียบทดสอบผลของสาร
นาซี 778 ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกที่ไม่ได้ใช้สาร
นาซี 778 นั้น งอกเติบโตได้ในระยะแรก
แล้วก็ตายไปทั้งหมด (พื้นที่คนยืน)

Nashi 778
นาข้าวที่เห็นขึ้นหรอมแหรมเป็นแนวกลางภาพนั้น
เป็นต้นข้าวที่ไม่ได้รับสาร นาซี 778
ในการเพาะปลูก ต่างจากที่เห็นติดกันถัดไป
ทั้งด้านซ้ายและขวามือที่ใช้
นาซี 778 สองถึงสามครั้งเท่านั้น
เติบโตงอกงามเขียวขจีและสม่ำเสมอดีมาก
ข่าวสาร - สาระน่ารู้

ความเชื่อมั่นของกองทัพ (จีน) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นาซี 778
เหตุผลที่เราเลือกเทคโนโลยี GPIT (ผลิตภัณฑ์ นาซี 778) มาใช้กับการเพาะปลูกของเรา
ในเมื่อมีเทคนิค GPIT ที่ดีกว่าร้อยเท่า
ถ้าผลงานของ เหยี่ยนหลงผิง ประเมินค่าได้ 10 ล้าน ผลงานของ น่าจงหยวน ต้องมีมูลค่าถึง 30 ล้าน
ปฏิวัติการเกษตรครั้งที่ 2
นาซี ฉีฉีฟา (那氏齐齐发)
และแล้ว ผมก็เชื่อจนหมดใจ
น้ำ 1 ถัง ล้างรถได้ 1 คัน
เพราะตอบผิดทุกท่าน (และทุกข้อ) จึงได้รับของสมนาคุณ
แวะเวียนกลับไปดูผลลัพธ์ article
ภาพที่เห็นนี้ ตัดต่อ - เติมแต่งหรือไม่ ?
โชคดีที่เกิดตามมาหลังน้ำท่วมใหญ่ article
ถั่วเหลืองที่งอกเป็นเถาไม้เลื้อย คุณเคยเห็นบ้างไหม ? article
คุณจะเชียร์ฝ่ายไหน ? เจ้าสูง หรือ เจ้าเตี้ย article
นาข้าวคุณสุไลมาน ยังคงงามเป็นหนึ่งในละแวกนี้ ? article
แล้วคุณยังจะลังเลใจไปอีกนานเท่าไร ?
แล้วคุณยังจะลังเลใจอยู่อีกหรือ ? article
ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ให้ไปดูให้เห็นกับตา ... แต่อย่าได้ชักช้า article
ผักยะวารากสีม่วง (จื่อเกินสุ่ยหูหลู / 紫根水葫芦) พืชบำบัดน้ำเสียสายพันธุ์ใหม่ article
ต้นปาล์มที่หยั่งรากยืนต้นอันสมบูรณ์บนหาดทรายผืนนี้ article
ถ้าผมบอกว่า ...... article
ปรากฏการณ์อันเป็นผลเนื่องมาจาก นาซี 778 article
นาซี 778 รังสรรค์ให้ได้อีกแล้ว article
เหลือเชื่อ เหลือเชื่อสุดๆ ! article
นี่สิเรื่องจริง เสียงจริง article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
คำแนะนำที่ยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ article
เล็บนก ที่ว่าเหลือเชื่อแล้ว เล็บมือนางยิ่งเหลือเชื่อกว่า ! article
เล็บนก ที่ไม่ใช่เล็บนก article
คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น 4 ประการของ นาซี 778 article
หวังผลอย่างเดียว แต่ได้แทบทุกอย่าง article
เหนือฟ้า ยังมีฟ้า article
ประวัติพัฒนาการทางการเกษตร article
ลับ ลวง พราง ? article
จาก ธรรมดา ผันเปลี่ยนกลับกลายเป็น ไม่ธรรมดา article
มะม่วงยักษ์ ลูกละ 2 กิโลกรัม article
จาก 2 เดือน มาเป็น 4 เดือน มีผลิตภัณฑ์อะไร ชนิดไหนรังสรรค์ให้คุณได้ ? article
ผมคงไม่มีทางหลุดพ้นจากความยากจน ชีวิตไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกวันนี้ได้ หากไม่ได้พานพบกับ นาซี 778 article
สวนมะขามหวานแห่งนี้ทำไมจึงไม่เหมือนสวนอื่น article
นาซี 778 ช่วยบำบัดน้ำเสีย ? article
ความวิตกกังวลใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป article
จริงหรือ ที่ต้นพืชถูกน้ำท่วมขังแล้วไม่ตาย ? article
ผมไม่เชื่อหรอกว่า นาซี 778 มีสรรพคุณดีดั่งคำโฆษณา article
บทสรุปผลผลิตหอมแดงที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ article
ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ แต่เป็นยาเทวดา ! article
ความจริงที่ได้รับการพิสูจน์ article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน II article
ความจริงที่ได้รับการยืนยัน article
ตอกย้ำความจริง article
คุณเชื่อไหมว่า article
เกษตรแสงอาทิตย์ article
ความแตกต่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดสามารถกระทำได้ article
พืชที่คุณปลูกได้รับพลังงานเพียงพอแล้วหรือ? article
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ article
ชมอัลบั้มรูปถ่ายผลของ นาซี 778 article
แสงสุรีย์ article
บอกลาความยากจนกันเสียที article
จดหมายบอกเล่าความจริง article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
เทคโนโลยี GPIT หนทางกสิกรรมธรรมชาติ ด้วยเกษตรแสงอาทิตย์ article
คุณเชื่อหรือไม่ ? article
เรื่องจริง ยิ่งกว่าโกหก! article
รูแม๊กซ์ – เค วัน (Rumex K-1) article
ทอร์มาลีนในบ่อกุ้ง article
มาลัยร้อยใบ article
โรคในมะละกอ? เรื่องเล็ก ถ้ามีนาซี 778 article
นาซี 778 ในไผ่ตง และยางพารา article
ผลของนาซี 778 ในถั่วเหลือง article
การเปลี่ยนแปลงของถั่วเหลือง article
ผลการใช้นาซี 778 ในลองกอง article
ผลของนาซี 778 ในข้าว article
ผลของนาซี 778 ในลองกอง และลำใย article
ผลของนาซี 778 ที่มีต่อการติดผลของปาล์มน้ำมัน article
ลำไยที่บ้านพี่ปูติดลูกดกเหลือเชื่อ ดกกว่าปีที่แล้วเสียอีก article
ผลของนาซี 778 (GPIT) article
เสียงตอบรับจากผู้ใช้: ยางพาราปลูก 4 ปีเปิดกรีดได้! article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (I) article
ผลอันน่าทึ่งน่าตื่นใจของ นาซี 778 (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (I) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (II) article
เทคโนโลยีจีพีไอที (GPIT) กับประเทศไทย (III) article
Nano 863 (II) article
Nano 863 (I) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Welcome to Eco-agrotech.com Photo Albums
Google